Αρχείο PRI100.01 - Αντωνιάδης, Εμμανουήλ (αρχείο) (Κ29)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI100.01

Τίτλος

Αντωνιάδης, Εμμανουήλ (αρχείο) (Κ29)

Ημερομηνία(ες)

  • 1786-1882 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

183 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1791-1863)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Αντωνιάδης, Ν.Γ.
Ημερομηνία δωρεάς: 4/11/1926
ΑΒΕ: 245

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο του Εμμανουήλ Αντωνιάδη από την Κρήτη, του γένους των Μελισσηνών, που περιλαμβάνει:

  1. Ιδιωτικά έγγραφα της οικογένειας Αντωνιάδου (1819-1872)
  2. Εκδοτικά "Ηούς" & "Αθήνας" (1830-1882)
  3. Κρητικά (1786-1840), 6 υ/φ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 606
Γ. Κουρμούλης "Ἱστορικά έγγραφα εκ του αρχείου Εμμ. Αντωνιάδου", Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 1 (1938) 392-416

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης