Αρχείο COL161.01 - Γρυπάρη, Ελένη Π. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ι)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL161.01

Τίτλος

Γρυπάρη, Ελένη Π. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ι)

Ημερομηνία(ες)

  • 1825-1835 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Γρυπάρη, Ελένη Π.
Ημερομηνία δωρεάς: 16/2/1972
ΑΒΕ: 620

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Επιστολή Παναγή Σκουζέ από τη Σύρο προς Τριέστι (Τεργέστη) (8 Ιουνίου 1825).
  2. Επιστολή προς Σωτήριο Βερσή Αθηναίο στη Σύρο (30 Αυγούστου 1830),
  3. Φορτωτική της 28ης Νοεμβρίου 1830 (στα ιταλικά),
    4-5. Δύο επιστολές Κων/νου Ιωσήφ προς Παναγιώτη Σκουζέ από την Αθήνα προς τη Σύρο (12 Φεβρουαρίου 1831),
  4. Φορτωτική της 7ης Μαΐου 1833 (στα ιταλικά)
  5. Φορτωτική της 13ης Οκτωβρίου 1835.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 884

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Υπάρχει Κ49,ι' στο ΑΒΕ 357

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες