Αρχείο Αρ.Εισ. 249 - Σύμμεικτα (1912, 1913, 1917, 1919, 1948)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ.Εισ. 249

Τίτλος

Σύμμεικτα (1912, 1913, 1917, 1919, 1948)

Ημερομηνία(ες)

  • 1912, 1913, 1917, 1919, 1948 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 έγγραφα, 8 φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Χαρίλαος Μπίνος

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

α) Έγγραφο 1
1948, Δεκεμβρίου 12
Άρθρο του Κ.Κ. στο "Βήμα" με τον τίτλο "Το ανάθεμα του Βενιζέλου".
β) Έγγραφο 2
Προπαγανδιστικό φυλλάδιο υπέρ του Βενιζέλου με τον τίτλο "Το σύμβολον του βενιζελισμού σύμφωνα με το τυπικό του κανόνα της πίστεως".

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Φωτογραφίες
α) 1912
Οι πρώτοι νεκροί στην Ελασσόνα κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο.
β) 1913
Το επιτελείο του διαδόχου στο χωριό Χατζή Μπεηλίκ (σημερινή Βυρώνεια Σερρών) κατά τον Β' Βαλκανικό πόλεμο.
γ) [1913]
Οι πρόξενοι Αυστρίας και Ιταλίας ανάμεσα στα ερείπια που άφησαν οι Βούλγαροι στις Σέρρες.
δ) [1913]
Ερείπια από τις καταστροφές των Βουλγάρων στις Σέρρες.
ε) 1917
Κάρτ-ποστάλ με θέμα το πορτρέτο του Ελευθερίου Βενιζέλου
στ) [19---]
Κάρτ-ποστάλ με τα πορτρέτα του βασιλιά Γεωργίου Β' και του Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο η λέξη "Συμφιλίωσις".
ζ) 1919
Ο βασιλιάς Αλέξανδρος με τον επιτελάρχη του γαλλικού στρατού στο μέτωπο της Μακεδονίας.
η) [1919]
Ο Franchet d' Esperey παρασημοφορεί έλληνες στρατιώτες

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες