Αρχείο 0001 - Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0001

Τίτλος

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1942 – 1968 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

400 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το τµήµα του αρχείου του ΚΚΕ που φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αρχειακές ενότητές τους. Το τµήµα αυτό, το οποίο αντιστοιχεί σεµεγάλο κοµµάτι του αρχείου του ενιαίου ΚΚΕ, περιήλθε κατά την περίοδο της διάσπασης του 1968 στο ΚΚΕ εσωτερικού, και στη συνέχεια στο κόµµα "Ελληνική Αριστερά". Οι αρχειακές αυτές ενότητες µεταβιβάστηκαν στα ΑΣΚΙ το 1991 και αποτέλεσαν τον αρχικό κορµό των συλλογών της Εταιρείας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συνέδρια, συνδιασκέψεις και ολοµέλειες της Κεντρικής Επιτροπής του KKE (1945 -1968)

Απόρρητα στενογραφηµένα πρακτικά ολοµελειών της Κεντρικής Επιτροπής.

Αποφάσεις και διακηρύξεις του Πολιτικού Γραφείου (1944-1968)

Αλληλογραφία της Κεντρικής Επιτροπής µε τις παράνοµες κοµµατικές οργανώσεις στην Ελλάδα και τις οργανώσεις του ΚΚΕ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κεντρικοί µηχανισµοί επαφών στη ∆υτική Ευρώπη (1946-1968) Σχέσεις του ΚΚΕ µε τα κοµµουνιστικά κινήµατα των ανατολικών χωρών (ιδίως: ΕΣΣ∆, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία) στα χρόνια του εµφυλίου πολέµου

Κοµµατικές οργανώσεις και περιφερειακά καθοδηγητικά όργανα. (1942–1951)

Αναµνήσεις και µαρτυρίες για την Εθνική Αντίσταση

∆ιεθνείς σχέσεις του KKE µε το σύνολο σχεδόν των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων

Κοµµατικές Σχολές µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Σχολή "Νίκος Μπελογιάννης"

Επιτροπή ∆ιαφώτισης και Εκδοτικό Τµήµα της Κεντρικής Επιτροπής (1950-1968)

Τµήµα Αρχείου και Τοµέας Ιστορίας

Ατοµικοί φάκελοι στελεχών

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Περιορισµένη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική, Ρωσική, Γερμανική, Βουλγαρική, Αλβανική, Ρουμανική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επίπεδο περιγραφής κουτιού

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες