Αρχείο Α.Ε. 37/98 - Στεμνίτσα (Σταμίρης, Γεώργιος)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 37/98

Τίτλος

Στεμνίτσα (Σταμίρης, Γεώργιος)

Ημερομηνία(ες)

  • 1702-1952 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γεώργιος Ανάργυρου Σταμίρης γεννήθηκε το 1914 στην κοινότητα Υψούντος του νομού Αρκαδίας. Το επίθετο Σταμίρης συναντάται στα μητρώα αρρένων της συγκεκριμένης κοινότητας αλλά και στους εκλογικούς καταλόγους της Ζακύνθου, όπου κλάδος της οικογένειας φαίνεται να είχε εγκατασταθεί. Πέθανε μετά το 1990 (;).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Τα τεκμήρια (πρωτότυπα και φωτογραφίες πρωτοτύπων) που συγκεντρώθηκαν (με αγορές ή δωρεές ή άλλο τρόπο) στη συλλογή Σταμίρη έχουν διαφορετικές προελεύσεις. Πολλά από αυτά προέρχονται από τα κοινοτικά αρχεία της Στεμνίτσας και της Υψούντος, από το δήμο Τρικολώνων και απο ιδιώτες. Η διαπίστωση όμως αυτή δεν φωτίζει περισσότερο τον τρόπο συγκρότησης της συλλογής που επικεντρώνεται στην τοπική ιστορία και σε πρόσωπα της περιοχής.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από τους κληρονόμους του Γεωργίου Σταμίρη. Σεπτέμβριος, 1998.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συλλογή περιλαμβάνει δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήρια, προικοσύμφωνα, ομολογίες) που αφορούν κυρίως κατοίκους της κοινότητας Στεμνίτσας, δικαστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Τρικολώνων, μητρώα γάμων, βαπτίσεων, αποβιώσεων της κοινότητας Υψούντος, εκλογικοί κατάλογοι, χειρόγραφα σχετικά με την έκδοση του τοπικού περιοδικού “Έλατο” και έγγραφα του Πατριωτικού Συλλόγου Μουλατσιωτών (1702-1952).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε, όπου υπήρχε, η ταξινόμηση των εγγράφων σε φακέλους από τον Σταμίρη. Στους φακέλους υπάρχουν ενδείξεις για το/α πρόσωπο/α στα οποία αναφέρονται τα έγγραφα καθώς και ποιά έγγραφα περιλαμβάνονται.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Στεμνίτσα (Συλλογή εγγράφων) Α.Ε. 13/97, αρχείο οικογένειας Ροϊλού.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στη συλλογή περιέχονται φωτογραφίες ορισμένων πρωτοτύπων εγγράφων και φωτογραφίες εγγράφων των οποίων τα πρωτότυπα δεν βρίσκονται στη συλλογή.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες