Αρχείο 7/13Θ - Ευαγγέλου, Ανέστης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET 7/13Θ

Τίτλος

Ευαγγέλου, Ανέστης

Ημερομηνία(ες)

  • 1921-2011 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

17 αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού συγκεντρώθηκε από τον ίδιο τον Ευαγγέλου. Το αρχείο περιέχει ακόμη υλικό που συγκέντρωσε η Ντίνα Παπαδοπούλου, μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της Ντίνας Παπαδόπουλου, συζύγου του Ευαγγέλου.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρόκειται για το σύνολο του αρχείου του λογοτέχνη. Περιλαμβάνει την πλούσια αλληλογραφία του με πολλούς λογοτέχνες, πλήθος δημοσιευμάτων και κριτικών για το έργο του, προσχέδια βιβλίων του, υλικό που συγκέντρωσε για τη συγγραφή της ποιητικής ανθολογίας Η δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά 1950-1970, κείμενα και ομιλίες του, ορισμένα προσωπικά τεκμήρια και φωτογραφίες καθώς και το σύνολο των αυτοτελών εκδόσεών του. Το αρχείο περιέχει ακόμη λίγα αλλά σημαντικά τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία της Λέσχης Γραμμάτων και Τεχνών Βορείου Ελλάδος.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση ακολουθεί την αρχική ταξινόμηση που είχε κάνει ο ίδιος ο Ευαγγέλου και διατήρησε ο Θανάσης Μαρκόπουλος, ο οποίος χρησιμοποίησε το αρχείο για να εκπονήσει διδακτορική διατριβή για τον Ευαγγέλου και συνέταξε αναλυτικό κατάλογο των περιεχομένων του. Η καταλογογράφηση και η περιγραφή του Μαρκόπουλου έγινε ανά τεκμήριο. Ο Μαρκόπουλος έδωσε μοναδικό κωδικό σε κάθε τεκμήριο.
Η ταξινόμηση αυτή παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα συνοχής. Αυτά εμφανίζονται κυρίως στον φάκελο 2, ο οποίος περιλαμβάνει υλικό που θα μπορούσε να ταξινομηθεί θεματικά (δημοσιεύματα σχετικά με τον Ευαγγέλου, δημοσιεύματα, επιστολές, κείμενα και συνεντεύξεις του Ευαγγέλου, μεταφράσεις ποιημάτων, εισερχόμενη αλληλογραφία, τετράδιο με αντιγραφές ποιημάτων τρίτων, κ.ά.). Προβλήματα παρουσιάζουν ακόμη ο φάκελος 7 που περιέχει αντίγραφα επιστολών του Ευαγγέλου, καθώς δεν έχει ούτε χρονολογική ούτε αλφαβητική τάξη, καθώς και ο φάκελος 9, ο οποίος δεν έχει κάποια ευδιάκριτη συνοχή.
Στο αρχείο έχει προστεθεί υλικό που δεν καταλογογραφήθηκε από τον Μαρκόπουλο. Το υλικό αυτό περιέχει δακτυλόγραφες ποιητικές συλλογές, μαθητικά τετράδια, δημοσιεύματα που συγκέντρωνε ο Ευαγγέλου για το έργο του και για διάφορα θέματα, προσχέδια της συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων του, υλικό σχετικά με τη Λέσχη Γραμμάτων και Τεχνών Βορείου Ελλάδος, βιβλία αντιγραφής επιστολών, εισερχόμενη αλληλογραφία (κυρίως λογοτεχνών, αρκετοί εκ των οποίων συναντώνται και στο ταξινομημένο κομμάτι του αρχείου).

Μία εκ νέου ταξινόμηση του αρχείου θα αντιμετώπιζε τόσο τις θεματικές αλληλεπικαλύψεις όσο και την προσθήκη αταξινόμητου υλικού αλλά θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση τεκμηρίων και την ακύρωση της αναλυτικότατης καταλογογράφησης του Μαρκόπουλου. Για τον λόγο αυτό στην παρούσα φάση επιλέχθηκε η διατήρηση της υπάρχουσας ταξινόμησης. Το αταξινόμητο υλικό εντάχθηκε σε καινούριους υποφακέλους (π.χ. υποφ. Ι.α ή ΙΙ.9). Η περιγραφή μας είναι συνοπτική καθώς μαζί με το αρχείο υπάρχει και η περιγραφή του Μαρκόπουλου, η οποία είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/13510

Στην παρούσα περιγραφή τα ονόματα των φακέλων και των υποφακέλων που τοποθετούνται μέσα σε εισαγωγικά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τον Μαρκόπουλο στην ταξινόμησή του. Τα υπόλοιπα δόθηκαν τώρα.

Διάγραμμα ταξινόμησης:

Φάκελος 1 «ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» (1960-1995)
Φάκελος 1α ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (1996-2010)
Φάκελος 2 «ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» (1966-1994)
Φάκελος 3 «ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ» (1976-2011)
Φάκελος 4 «Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» (1960-2009)
Φάκελος 5 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ» (1952-1992)
Φάκελος 6 «ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» (1974-1993)
Φάκελος 6α ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Φάκελος 7 «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» (1960-1992)
Φάκελος 8 «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΩΝ» (1960-1995)
Φάκελος 8α ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (1995-2007)
Φάκελος 9 «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ» (1952-1994)
Φάκελος 10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΛΕΣΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ (1921-1982)
Φάκελος 11 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (2000)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ολλανδικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

-Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή.
-Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, Ανέστης Ευαγγέλου. Ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο κριτικός, τόμος Ι, τόμος ΙΙ- Επίμετρο (όπου και η περιγραφή του αρχείου), Θεσσαλονίκη 2000, διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

-Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, Ανέστης Ευαγγέλου, Ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο κριτικός, Σοκόλης, Αθήνα 2006 (βασισμένο πάνω στη διδακτορική διατριβή που αναφέρθηκε παραπάνω).
-Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, «Η αλληλογραφία Ανέστη Ευαγγέλου – Μανόλη Αναγνωστάκη», Μανδραγόρας, τχ. 36 (Ιούνιος 2007), σσ. 50-54.
-Θανάσης Ε. Μαρκόπουλος, «Ντίνος Χριστιανόπουλος – Ανέστης Ευαγγέλου. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Μια διερεύνηση με βάση το Αρχείο του Ευαγγέλου», Μανδραγόρας, τχ. 45 (φθιν.- χειμ. 2011), σσ. 58-65.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Μάρτιος 2015

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Κουμαρίδης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες