Αρχείο αρ.comp.617 - Πατριωτική Ένωσις

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp.617

Τίτλος

Πατριωτική Ένωσις

Ημερομηνία(ες)

  • 1917-1918 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Πρόκειται για βενιζελική οργάνωση σκοπός της οποίας ήταν “η αδέλφωσις των Ελλήνων προς εξυπηρέτησιν της εμπολέμου πατρίδος”. [Τυπωμένο motto στα επιστολόχαρτα].
Έδρα της Ενώσεως η Αθήνα, διεύθυνση Βουκουρεστίου 9.
Πρόεδρος: Γεώργιος Αβέρωφ (υπογράφει και ο Ι. Ηλιάσκος).
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Κασσαβέτης (υπογράφει και ο Κ. Ελευθερουδάκης ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής της Κάλτσας του Στρατιώτου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δεν εξακριβώθηκε ο τρόπος πρόσκτησης, ίσως από αρχείο Ν. Αποστολόπουλου.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Πατριωτικής Ενώσεως με υπουργεία (Εκκλησιαστικών, Εξωτερικών, Επισιτισμού και Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας) με την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, με δημάρχους, με γενικούς διοικητές (Θεσσαλονίκης, Χίου, Κρήτης, Σάμου, Κοζάνης και Φλώρινας), με διάφορες διοικητικές αρχές, με βιβλιοπώλες, με χαρτοπώλες, σχετικά με: την αποστολή εκδόσεων της Ενώσεως (πολιτικοί λόγοι, Χρυσή βίβλος πεσόντων υπέρ πατρίδος κ.ά.) και λιθογραφικών εικόνων για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης, την αποστολή ελληνικών σημαιών, καλτσών και περικνημίδων, φανελλών καθώς και τη διεξαγωγή εράνων για τους στρατιώτες κ.λπ. (1917-1918).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση. Εισερχόμενη αλληλογραφία ταξινομημένη κατά φορείς χρονολογικά.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το Ε.Λ.Ι.Α. έχει τουλάχιστον 10 έγχρωμες λιθογραφημένες εικόνες (3 σε πλαίσιο) από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που κυκλοφόρησαν από την Π.Ε.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες