Αρχείο ADM022.02 - Αρχείο Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Νάουσας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM022.02

Τίτλος

Αρχείο Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Νάουσας

Ημερομηνία(ες)

  • 1994-2005 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Ι.Κ.Α., Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2006-11-07
ΑΒΕ: 145

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει : πέντε (5) συνταγολόγια και τέσσερα (4) μπλοκ συνταγογράφησης ειδικών φαρμάκων, έξι (6) μπλοκ χορήγησης οφθαλμικών και ένα ορθοπεδικών ειδών, παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, βιβλία επισκέψεων ασθενών, μπλοκ πληρωμής επιδόματος, δέκα (10) μπλοκ με εξιτήρια και δύο (2) με εισιτήρια, εννέα (9) γνωματεύσεις λουτροθεραπείας, ένα βιβλίο συνταγολογίων, ένα βιβλίο εντολών οδοντοιατρικών κατασκευών, ένα βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ένα βιβλίο εγγραφής αξονικών , οστικής πυκνότητας, ορμονολογικών και μαστογραφιών. Επίσης οκτώ (8) βιβλία κίνησης γεν. ούρων και τεστ κυήσεως και τέσσερα (4) βιβλία κίνησης αίματος.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 25, Αρ. Κουτιών: 5, Αρ. Φακέλων 16

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης