Νάουσα (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Νάουσα (Ημαθία)

Equivalent terms

Νάουσα (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Νάουσα (Ημαθία)

71 Αρχειακή περιγραφή results for Νάουσα (Ημαθία)

71 results directly related Exclude narrower terms

Αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης

 • Αρχείο
 • 1920 - 1978

Φάκελοι χειροτονιών, ενοριακών και εφημεριακών θεμάτων, επισκοπικών θεμάτων, καταγγελιών, αδειών και αποδημιών, ιδρυμάτων, παλαιοημερολογιτών, γάμων, θεμάτων μοναστηριών, Μονών Αγίας Κυριακής, Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης, Μακρυρράχης, Μουστένης, Παναγίας Σουμελά, Τιμίου Προδρόμου.

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας και Ναούσης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας

 • GR ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1961-1988

Πρόκειται για Βιβλία Λογιστικά (Γενικά Καθολικά ετών 1961, 1973, 1976, Αναλυτικά καθολικά εξόδων ετών 1975, 1976, Ειδικών φορέων εξόδων προϋπολογισμού έτους 1976), Βιβλία κίνησης αντιτίμων ελεγκτηρίων εξόδων ετών 1972-1978 και 1979, 1980, Βιβλίο καταχώρησης νόμιμα χορηγούμενων φορολογικών διευκολύνσεων ετών 1987, 1988, Βιβλίο καταχώρησης τρεχούμενων λογαριασμών τρίτων ετών 1973-1974 & 1975-1976, Βιβλίο καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων επί αποδόσει λογαριασμού ετών 1973, 1974, Χρηματικούς καταλόγους (καθυστερηματικούς) ετών 1971-1973, προϋπολογισμούς ετών 1969,1979, 1986, 1987, Βιβλίο λογιστικό (γραμματίων εισπρακτέων) έτους 1965, Βιβλία ταμείου (χρηματιστικούς λογαριασμούς) ετών 1973 & 1976, Χρηματικούς καταλόγους φορολογίας έτους 1971, Βιβλίο καταχώρησης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης έτους 1983 και Βιβλίο Ταμείου Τμήματος Εξόδων (ημερήσιων πληρωμών) ετών 1975-1978.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

 • GR EDU080.02
 • Αρχείο
 • 1953-2010

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εμπιστευτικό, βιβλία πρωτοκόλλου διεκπεραίωσης εγγράφων, μητρώα και ευρετήριο μητρώων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο βιβλιοθήκης, μητρώο προσωπικού, βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, βιβλίο πρακτικών διευθυντού, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, βιβλίο πράξεων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλίο εσόδων εξόδων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών συλλόγου διδασκάλων, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων Δημ. Σχ. Ροδακινέας, έγγραφα αλληλογραφίας Δημ. Σχ. Ροδακινέας, στέλεχος ενταλμάτων πληρωμής, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας Ροδακινέας και Νέας Στράντζας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας Νέας Στράντζας, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά στάσιμων, αποδεικτικά μετεγγραφής, σχολικός συνεταιρισμός, πρωτόκολλα Νέας Στράντζας και Ροδακινέας, οικονομικός απολογισμός, Νέας Στράντζας, Εμπιστευτική αλληλογραφία, αλληλογραφία με τον σχολικό σύμβουλο, εκμίσθωση κυλικείου, πληρωμή καθαριστριών, αρχείο σχολίατρου, σχολικός κλήρος, μεταβολές μαθητών, μαθητικά συσσίτια.

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

 • GR EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1927-1967

Αποτελείται από βιβλία των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων Νέας Στράντζας και Ροδακινέας. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1941-1967, β) Γενικούς ελέγχους 1927-1967, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1967

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας

 • GR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1970-1977

Περιλαμβάνει : τριάντα επτά (37) ατομικούς φακέλους με: άδειες μοτοποδηλάτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και Λούνα Παρκ, άδειες σχετικές με ζαχαροπλαστείο Δούμου Κ., άδεια χρήσης πεζοδρομίου, άδεια διαφημίσεως (διανομής φυλλαδίων), άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, άδειες μετάβασης, άδεια αύξησης ισχύος (ψυγείο), αφαιρέσεις αδείας κυκλοφορίας οχημάτων, χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, χορήγηση βεβαίωσης αιτιών θανάτου.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας

 • GR ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1988-2002

Αποτελείται από εννέα φακέλους και περιέχει αναφορές αξιωματικών υπηρεσίας και στοιχεία υπηρεσίας από το 1988-2002

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομική Υποδιεύθυνση Νάουσας

Αρχείο Γεωργίου Τουρπάλη

 • Αρχείο
 • 1922 - 1937

Επιστολές προσωπικές και σχετικές με ζητήματα τεχνικά της επιχείρησης κλωστοϋφαντουργίας Λόγγου-Τουρπάλη στη Νάουσα και της Ενώσεως Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Εστία στην Έδεσσα, επιστολές εμπορικές από ελληνικές βιομηχανίες, χειρόγραφο τετράδιο πληρωμών, χειρόγραφο τετράδιο με μεταφρασμένο κείμενο σχετικό με τις μηχανές και την ύφανση, τεχνικά βιβλία και δείγματα υφασμάτων. Πολλά από τα χειρόγραφα έχουν χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρόχειρων υπολογισμών και σημειώσεων μετά το πέρας της κανονικής τους χρήσης.

Τουρπάλης, Γεώργιος

Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου Ποντίων Ναούσης "Ακρίτας"

 • Αρχείο
 • 1939 - 1953

Ψηφιακό αντίγραφο βιβλίου πράξεων που επιγράφεται «Πρακτικόν συλλόγου ΑΚΡΙΤΑ» με 103 χειρόγραφες σελίδες πράξεων του συλλόγου από το 1939 ως το 1953 με μεγάλα διαλείμματα κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Γυμναστικός Σύλλογος Ποντίων Ναούσης «Ακρίτας»

Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας

 • GR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1969-1987

1) Μελέτες, εκτέλεση, προϋπολογισμός έργων Δήμου Βέροιας και επικυρώσεις αυτών από Ν.Ημαθίας, 2) Μελέτες, εκτέλεση, προϋπολογισμός έργων Δήμου Αλεξάνδρειας και επικυρώσεις αυτών από Ν.Ημαθίας, 3) Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Ν.Ημαθίας 1979-1983, Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών των ΟΤΑ για το έτος 1982 και προϋπολογισμό Ν.Ημαθίας ετών 1980-81-82, 4) Λογοδοσία Δημάρχων και Κοινοτάρχων Ν. Ημαθίας για πεπραγμένα ετών 1978-79-80 και 1983, εκθέσεις πεπραγμένων Νομάρχη Ημαθίας και Δ/ντη Εσωτερικών Ημαθίας ετών 1975-76-77-78-79-80-81, Συγκρότηση επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης έτους 1978 και Εκθέσεις πεπραγμένων τοπικών επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης έτους 1978 και είσπραξη εσόδων, καθώς και καταστάσεις υπηρεσιακής δραστηριότητας δημοτικών και κοινοτικών εισπρακτόρων Ν.Ημαθίας, 5) Εγκυκλίους, Διαταγές Υπουργείων προς Ν.Ημαθίας οικονομικού περιεχομένου, τακτικές και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους ΟΤΑ, 6) Κίνηση υπαλλήλων Ν. Ημαθίας, Αλληλογραφία Ν. Ημαθίας με Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους, 7) Επικυρώσεις αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων και Δημαρχιακών Επιτροπών Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας από Ν.Ημαθίας, Απολογισμούς Δήμων και κοινοτήτων Ν.Ημαθίας προς επίτροπο ελεγκτικού Συνεδρίου, Στατιστικά Δελτία απολογισμών Δήμων και Κοινοτήτων, 8) Εισερχόμενα και εξερχόμενα TELEX Ν.Ημαθίας.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας "Γαλάκεια"

 • GR EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1871-1961

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων: 3ο Δ. Σχ. Νάουσας "Γαλάκεια", 1ο Πλήρες Αρρένων, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια, Ελληνική Σχολή Αρρένων, Παρθεναγωγείο Νάουσας. Περιλαμβάνει : α) Γενικούς ελέγχους 1ου Πλήρους Δ.Σχ. Αρρένων 1919-1930, β) Γενικούς Ελέγχους 3ου Δ.Σχ. Νάουσας 1929-1955, γ) Αποτελέσματα εξετάσεων 1871-1896, δ) Βαθμολόγιο 1910-1916, ε) Βιβλία βαθμολογιών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 1886-1915, στ) Μητρώο της Ελληνικής Σχολής αρρένων 1897-1915, ζ) Μαθητολόγια 1882-1959, η) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής 1916-1960, θ) Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας 1931-1961.

3ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας ''ΓΑΛΑΚΕΙΑ''

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας

 • GR ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1956-1999

Περιλαμβάνει : Δηλώσεις ΦΜΑ των ετών 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, Δήλωση κληρονομιάς 1986, Φακέλους : Αγροτών Α.Σ 1990, Περαίωσης Ν.1262/82 Ν-Ω, Βάσει δηλώσει 1986, Δικαστικών 1968, Εσόδων προϋπολογισμού 1969, ΠΣΕΑ, ΤΛΝΠ 1966, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών Δασών, Σωματείων. Επίσης, έγγραφα για ειδικά συνεργεία και διάφορες επιτροπές ανεύρεσης θησαυρού - αλληλογραφία με δικηγόρο του Δημοσίου 1980-1993, ένα βιβλίο ετήσιου φορολογικού οδηγού 2003 και ένα φάκελο ΦΜΥ επιχείρησης Βαρβαρέσος Α.Ε.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1913-2003

Περιλαμβάνει : 1) Πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου, επ' αυτοφώρω δικών, και διατάξεις Αναστολής ποινικής δίωξης, 2) Αποφάσεις αγροτών κατά πιστωτών και πιστωτών κατά αγροτών, 3) αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νάουσας, 4) αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας, 5) εκθέσεις - πράξεις Ειρηνοδικείου Νάουσας, 6) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (ερήμην), 7) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας Αντιμωλία και ερήμην, 8) σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1913-1979

Πρακτικά - αποφάσεις Πταισματοδικείου Νάουσας (1913-1929, 1967), Πολιτικές αποφάσεις Νάουσας 1913-1973, Αποφάσεις τακτικής διαδικασίας (1974-1979), Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων (1974-1977).

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1924-1961

Αποτελείται από 29 βιβλία: α) βιβλίο Φυγοποίνων (1924-1951), β) βιβλίο Υποδίκων (1928-1942), γ) ευρετήριο Μηνύσεων (1933-1942), δ) βιβλία Μηνύσεων (7) (1938-1955), ε) βιβλίο Δικογραφίας (1938-1943), στ) βιβλίο Δικασίμων (1938-1948), ζ) βιβλίο Πιστοποιητικών Εισαγγελίας (1940-1946), η) βιβλίο Ωρίμων Νάουσας (1941-1960), θ) βιβλίο Ερήμην Τριμελούς (1943-1946), ι) πινάκιο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (1945-1950), ια) βιβλίο Ωρίμων Μονομελούς, ιβ) βιβλίο Τριμελούς (1943-1946), ιγ) βιβλίο Ερήμην Μονομελούς (1949-1953), ιδ) βιβλίο Προτάσεων Εισαγγελίας (1949-1954), ιε) βιβλίο Ειρηνοδίκου Νάουσας (1949-1955), ιστ) βιβλίο Αλφαβητικών Τριμελούς (1949-1955), ιζ) βιβλίο Εισαγγελίας (1951-1952), ιη) βιβλίο Βουλευμάτων (1952-1964), ιθ) Αναβλητικών Μονομελούς (1955-1958), κ) βιβλίο Παραδιδομένων Δικογραφιών (1955-1961), κα) βιβλίο Διεκπεραίωσης (1957), κβ) Ποινικό Μητρώο (1960-1961), κγ) βιβλίο Προτάσεων (1946-1952) και από ένα δέμα με λυτά έγγραφα που έχουν περιέλθει στο βιβλίο Δικασίμων.

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο ΕΟΠΥΥ Νάουσας

 • GR ADM036.02
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Περιλαμβάνει : α) έξι (6) στελέχη μπλοκ εισιτηρίων και εξιτηρίων, β) αντίγραφα παραπεμπτικών φυσιοθεραπείας, γ) στελέχη μπλοκ φαρμάκων και συνταγολογίων, δ) στέλεχος μπλοκ αδειών γιατρών προς ασφαλισμένους, ε) στέλεχος μπλοκ παραπεμπτικών ειδικών εξετάσεων, στ) στελέχη μπλοκ γνωματεύσεων διατακτικών και οπτικών, ζ) ημερήσια στατιστικά στοιχεία.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Τοπική Μονάδα Υγείας Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Νάουσας

Αρχείο ΕΟΠΥΥ Νάουσας

 • GR ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1968-2011

Περιλαμβάνει: α) Αλληλογραφία και πρωτόκολλα 1989-2003, β) απογραφή υλικού 1990-1992, γ) διαταγές - παραγγελίες φαρμάκων 1981-1984, δ) συμβάσεις με προμηθευτές και ιδιωτικές κλινικές 1991-1994, ε) βιβλίο ελέγχου των εκτάκτως εισαγομένων 1970-1972, στ) βιβλίο παρουσίας προσωπικού 1988-2000, ζ) Ενστάσεις 1987-1993 και γνωματεύσεις 1989 Α' Υγειονομικής Επιτροπής, η) αποφάσεις 1976 και διαταγές 1968-1970 Α' Υ.Ε. ΟΓΑ, θ) Block A' Y.E. (ανικανότητας) 1992-2007 και αλληλογραφία Α' Υ.Ε. 1974-1999, ι) αποφάσεις και ενστάσεις λουτροθεραπείας Β' Υ.Ε. 2007, 2011, ια) στατιστικά 1987-1997 και 2000-2007, ιβ) παραπεμπτικά και αντίγραφα Μ/Β εξετάσεων 2008-2009, ιγ) τέσσερα συνταγολόγια 2006-2008, ιδ) άδειες ασφαλισμένων 2002-2006, ιε) παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων 2006, ιστ) γνωματεύσεις 2006, ιζ) φυσικοθεραπείες 2006.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Τοπική Μονάδα Υγείας Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Νάουσας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου Νάουσας "Βαλσαμίδη"

 • GR EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1958-1976

Περιέχει: α) φάκελο διδακτικού προσωπικού 1975-76, β) τίτλους σπουδών εγγραφέντων στο Γυμνάσιο σχολικών ετών 1959-1975, γ) τίτλους σπουδών εγγραφέντων στο Λύκειο 1965-66, 1967-68, δ) γενικούς ελέγχους απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου 1962-63, ε) Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1959-1964.

Ιδιωτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νάουσας

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.03
 • Αρχείο
 • 1982-2009

Περιέχει: 3 μπλοκ αδειών ασφαλισμένων, 2 μπλοκ ειδικών συνταγών ναρκωτικών, 1 φάκελος με εντολές οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία κίνησης οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία παρουσιών προσωπικού, 1 βιβλίο χρέωσης συνταγολογίων αγροτικών ιατρών, 1 βιβλίο ιστολογικών εργαστηρίων και test pap, 1 βιβλίο ειδικών συνταγολογίων, 1 βιβλίο χορήγησης ενέσεων, 4 βιβλία χορήγησης αντιγριπικών εμβολίων, 3 βιβλία εισαγωγών στο Γ.Ν. Νάουσας, 6 βιβλία εκτάκτων δαπανών, 5 βιβλία χρέωσης συνταγολογίων, 1 βιβλίο στατιστικής ιατρών, 18 βιβλία επισκέψεων ανοιχτής περίθαλψης, 1 βιβλίο χρέωσης οστομικών καθετήρων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.04
 • Αρχείο
 • 1956-2009

Βιβλίο μηνύσεων, Βιβλίο προστίμων εργοδοτών, Ημερολόγιο καθυστερήσεων, Ημερολόγιο χρεωπιστώσεως, Ημερολόγιο Πιστώσεων, Πρωτόκολλο δηλώσεων μισθωτών βαρέων και ανθυγιεινών, Αριθμητικά ευρετήρια:Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο Ιωάννου Μουμτζίδη

 • Αρχείο
 • 1950 - 1960

Δύο τεύχη λευκωμάτων συνεστιάσεων του συλλόγου Αργυρουπολιτών (έτη 1957-58) , φωτογραφικό υλικό (αθλητισμός, θέατρο), τετράδιο δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων (αθλητικά, πολιτιστικά), προγράμματα παραστάσεων, προσκλήσεις πληρωμής συνδρομής στην υπηρεσία ραδιοφωνίας κ.ά. εφήμερα.

Μουμτζίδης, Ιωάννης

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

 • GR EDU040.02
 • Αρχείο
 • 1915-1943

Περιλαμβάνει 1 ηλεκτρονικό φάκελο με μητρώα μαθητών σε ψηφιακή μορφή, ετών 1915-16 εως 1942-43

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

 • GR EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1945-1973

Περιέχει: α) Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1945-1972, β) τίτλους σπουδών 1960-1973

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Λυκείου Νάουσας

 • GR EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Περιέχει: α) τίτλους σπουδών 1966 - 1967, β) γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1964-1967

Λάππειο Λύκειο Νάουσας

Αρχείο Λυκείου Θηλέων Νάουσας

 • GR EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1975-1979

Περιέχει: γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1975-1979

Λύκειο Θηλέων Νάουσας

Αρχείο Μαργαρίτη Χωροπανίτη

 • Αρχείο
 • 1946 - 1989

Χειρόγραφες σημειώσεις, χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών, δακτυλογραφημένες σημειώσεις μαθημάτων, στρατιωτικά έγγραφα και άλλα.

Χωροπανίτης, Μαργαρίτης

Αρχείο Νηματουργίας Μπίλη-Τσίτση

 • Αρχείο
 • 1915 - 1970

Λυτά έγγραφα ποικίλης θεματικής (εμπορικές επιστολές, τραπεζικά γραμμάτια, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εσωτερικά εταιρικά σημειώματα, ζυγολόγια, δελτία παραγγελίας, τιμολόγια, ασφαλιστήρια και επιθεωρήσεις εμπορευμάτων κ.ά.). Βιβλία παραγωγής νημάτων και τα βιβλία ημερησίας παραγωγής. Βιβλία εισαγωγής βάμβακος στην αποθήκη, πινάκια παραλαβής, κατάσταση ημερησίας κινήσεως, βιβλία δελτίων εισαγωγικού δικαιώματος και βιβλία δελτίων πωλήσεως υποπροϊόντων. Βιβλία που αφορούν το εργατικό προσωπικό του εργοστασίου, βιβλία αγοράς ενσήμων, βιβλίο αδειών, βιβλία που επιγράφονται «πρόχειρον ταμείον», βιβλίο εσόδων – εξόδων, εντάλματα εισπράξεων και καταστάσεις πληρωμών των εργατών.

Νηματουργία Μπίλη-Τσίτση

Αρχείο ΟΑΕΔ Νάουσας

 • Αρχείο
 • 1999-2011

Περιλαμβάνει: α) Νέες εγγραφές - διαγραφές ανέργων ετών 1990, 1994-2009, β) Αναγγελίες προσλήψεων 1999-2008, γ) Βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασφάλισης ανέργων, προαιρετικής ασφάλισης ανέργων 2002-2011, δ) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων 18-29 ετών, (2004-2011), ε) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων ετών 29-55 (2004-2011), στ) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων 2002-2004, ζ) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μακροχρόνια ανέργων (2003-2011), η) φάκελοι ανεργίας 1999-2007.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Νάουσας

Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Νάουσας

 • GR ADM032.01
 • Αρχείο
 • 1992-1998

Περιλαμβάνει : Εξήντα (60) ατομικούς φακέλους ανεργίας του 1993, εβδομήντα τέσσερεις (74) φακέλους ανεργίας 1997, ογδόντα δύο (82) φακέλους ανεργίας 1998, δεκατρεις (13) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1992, δεκαέξι (16) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1993, δεκαέξι (16) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1994, δεκαοκτώ (18) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1994, εικοσιέξι (26) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1996, δώδεκα (12) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1997, δεκατρείς (13) φακέλους ανεργίας ΕΣΠΑ 1998, σαράντα δύο (42) φακέλους μητρότητας 1993, τριάντα εννιά (39) φακέλους μητρότητας 1994, είκοσι πέντε (25) φακέλους μητρότητας 1995, πενήντα ένα (51) φακέλους μητρότητας 1996, είκοσι εννιά (29) φακέλους μητρότητας 1997, είκοσι οκτώ (28) φακέλους μητρότητας 1998

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Νάουσας

Αρχείο ΟΑΕΕ Νάουσας

 • GR ADM031.04
 • Αρχείο
 • 1979-2010

Περιλαμβάνει δύο (2) βιβλία παρουσίας προσωπικού, δύο (2) βιβλία διαγραφών και επανεγγραφών, βιβλίο και λυτά έγγραφα "ειδοποιήσεις μέσω ΜΥΦ" (1994-1997), βιβλίο κίνησης ελεγκτών (1985-1988), κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων (τμήμα Έδεσσας) (2000-2002), κατάσταση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας (2002), βιβλίο χρέωσης συνταγών και παραπεμπτικών (1987-2009), βιβλίο προσκλήσεων κατά δύστροπων ασφαλισμένων (1979-1987), προσκλήσεις για φορολογικούς καταλόγους ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) οικονομικών ετών 1998-1999 (2001-2002), ονομαστική κατάσταση προσκλήσεων Τ.Ε.Β.Ε (1979-1980), δώδεκα (12) βιβλία εισπρακτόρων (ανά τομέα) (1985-2003).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Νάουσας

 • GR ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1972-1997

Περιέχει : Ποικίλα έγγραφα, 19 βιβλία με πρωτόκολλα, διάφορα δελτία (αγοράς ενσήμων, ελέγχου ενσήμων και παρουσίας προσωπικού), τραπεζικές επιταγές, αποδείξεις πληρωμών, λογαριασμοί φαρμακείων, βεβαιώσεις Ν.2084/92 και βεβαιώσεις εισφορών, εισιτήρια νοσηλείας, μηνιαίες καταστάσεις διαχειριστικών και δραστηριότητας (ΣΚΑΔΕ), βιβλία επισκέψεων επιμελητών εισπράξεων στους ασφαλισμένους, στελέχη παραπεμπτικών και συνταγών.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

Αρχείο οικογένειας Κωστοπούλου

 • Αρχείο
 • 1925 - 1980

Στρατιωτικά και υπηρεσιακά έγγραφα του Νικολάου Κωστόπουλου, δασάρχη στην περιοχή της Νάουσας κατά την περίοδο 1945 - 1960, καθώς και συνταξιοδοτικά έγγραφα της χήρας του Ευθαλίας και των θυγατέρων τους.

Κωστοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Σπάρτση

 • Αρχείο
 • 1911 - 1952

Το πρώτο, παλιότερο τετράδιο αφορά την καταγραφή των ειδών που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός ξυλείας του Χατζηαναστάση Σπάρτση με τους δύο αδελφούς Λ. Κούλη το 1911.
Το δεύτερο, νεότερο τετράδιο αφορά την καταγραφή των προϊόντων του αλωνισμού στα κτήματα της οικ. Σπάρτση στην Σκύδρα το 1951-52.

Σπάρτση, οικογένεια

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Περιέχει: εισηγητικές εκθέσεις (1918-1980), πράξεις εισηγητών και δικαστών (1918-1980), εργατικά (1946-1972), βιβλία πλημμελειοδικείου, πολιτικό τμήμα πρωτοδικείου (1922-1977), ποινικό τμήμα πρωτοδικείου (1930-1965), διαταγές πληρωμής (1968-1980), εφέσεις - ανακοπές - ένδικα μέσα (1914-1990), ειδικά - διάφορα πρακτικά (1914-1980), εκλογικά (1956-1984), πρακτικά δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (1962-1965).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.05
 • Αρχείο
 • 1993-2008

Αποτελείται από έγγραφα σχετικά με 1) δυναμολόγιο και κατανομή υπηρετούσας δύναμης στην Π.Υ. Νάουσας, 2) ταχυδρομικά τέλη, 3) επιχειρησιακή κάλυψη, 4) πειθαρχικές ποινές, απονομή υλικών - ηθικών αμοιβών, 5) Νοσολογική κατάσταση υπαλλήλων, 6) Προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης, 7) πολιτικό προσωπικό, 8) Προκηρύξεις διαγωνισμών, 9) καταστάσεις μεταβολών - προαγωγές - κατατάξεις, 10) μισθολογικές καταστάσεις.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.01
 • Αρχείο
 • 1976-2005

Περιέχει έγγραφα που αφορούν στη Νομοθεσία , κανονισμούς, αποφάσεις, δημόσιες σχέσεις, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, τηλεγραφικά - τηλεφωνικά - ταχυδρομικά τέλη, οργάνωση αντιπυρικού σχεδιασμού δασών - έλεγχοι, προϋπολογισμοί, στατιστικά στοιχεία, αιτήματα ιδιωτών. Επίσης περιέχει έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό : προαγωγές, κατατάξεις, στρατολογία, μονιμοποίηση, μεταβολές εν γένει και στοιχεία ταυτότητας, εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις, καταστάσεις ανδρών και μισθοδοσίας, πολιτικούς υπαλλήλους, άδειες, καθαρίστρια, πειθαρχία ανδρών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.04
 • Αρχείο
 • 1992-2008

Περιλαμβάνει : δεκαεννιά φακέλους με το εξής περιεχόμενο : έγγραφα για την επιχειρησιακή κάλυψη της υπηρεσίας, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, σχέδια αντιμετώπισης πυρκαγιών, έγγραφα προσωπικού, έγγραφα εισαγωγής και κατάταξης στην Π. Ακαδημία, εκπαίδευση - μετεκπαίδευση υπαλλήλων, οικονομικά στοιχεία, εκδηλώσεις - δραστηριότητες, ορισμοί, παράδοση - παραλαβή διοίκησης, δοσοληψίες υλικών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.06
 • Αρχείο
 • 2004-2007

Περιλαμβάνει: ένα φάκελο με εξερχόμενα έγγραφα της Υπηρεσίας ετών 2004-2007 με την εξής θεματολογία: α) Δυναμολόγιο - Κατανομή Υπηρετούσας Δύναμης, β) Επιχειρησιακή Κάλυψη, γ) Επιχειρησιακή ετοιμότητα, δ) αποστρατείες / απολύσεις / προαγωγή υπαλλήλων, ε) μεταθέσεις / αποσπάσεις / μετακινήσεις υπαλλήλων, στ) ποινές / ηθικές αμοιβές, ζ) κατάταξη / κατάληψη ορίου ηλικίας / προαγωγές / καταστάσεις μεταβολών, η) εισαγωγή στην Π.Υ. με διαγωνισμό, θ) έγγραφα οικονομικού περιεχομένου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.10
 • Αρχείο
 • 2004-2011

Περιλαμβάνει: α) θέματα προσωπικού: εθελοντές Πυροσβέστες, μεταβολές υπαλλήλων, εκπαίδευση υπαλλήλων, υπεραπασχόληση, εκλογές, β) οικονομικά στοιχεία: ταχυδρομικά τέλη, προϋπολογισμός υγρών καυσίμων, ισολογισμός λέσχης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας, σύνταξη ετήσιου Προϋπολογισμού, επίδομα νυχτερινής απασχόλησης, μετακινήσεις εκτός έδρας, επιτροπές προμηθειών και παραλαβών, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, γ) οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας: στατιστικά στοιχεία πυρκαγιών, δελτία τόπου, υπηρεσιακά σημειώματα,οργάνωση πεζοπόρων τμημάτων έτους 2010, κατάθεση γραμματίου για ημερολόγιο γραφείου, ατζέντες και ευχετήριες κάρτες, καταστάσεις συνδρομητών του περιοδικού "Πυροσβεστική επιθεώρηση".

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.02
 • Αρχείο
 • 1981-2006

Περιέχει : έγγραφα σχετικά με ωράριο εργασίας, στολές, καταστάσεις συνολικής υπηρετούσας δύναμης, υπερωριακή απασχόληση, διεξαγωγή εξετάσεων, αποζημιώσεις εκτός έδρας, καταστάσεις πληρωμής προκαταβολών, ημερήσιες αναπαύσεις, κανονισμός στολής προσωπικού, κοινοποίηση επιτυχόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών, πειθαρχία ανδρών Π.Σ., άδειες, απονομή ηθικών αμοιβών, βεβαιώσεις αποδοχών, συμμετοχή σε απεργία της ΑΔΕΔΥ, ποινές, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σχέδιο Ξενοκράτης, μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δημόσιες σχέσεις, αθλητικές οργανώσεις του Π.Σ., Δελτία τύπου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.03
 • Αρχείο
 • 1997-2006

Περιέχει : έγγραφα που αφορούν σε θέματα προσωπικού, λειτουργίας της Υπηρεσίας, της Δ/νσης Υγειονομικού, Γενικής Αλληλογραφίας, Δημοσίων και Κοινωνικών σχέσεων - Εκδηλώσεων.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.09
 • Αρχείο
 • 2003-2013

Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα: α) Ποινές, ηθικές αμοιβές, αποσπάσματα ημερησίας διάταξης, προκηρύξεις διαγωνισμών (ετών 2003, 2010. β) Εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις υπαλλήλων Π.Σ. 2008. γ) Αποδοχές προσωπικού Π.Σ., επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, μισθολογικές προαγωγές, 2007. δ) Δαπάνες, χορήγηση και καταγραφή υλικών, ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμοί λέσχης, ΚΑΕ, δαπάνες εκτός έδρας (ετών 2008, 2010). ε) Προμήθεια, κατανάλωση υγρών καυσίμων, υπερβάσεις μονάδων κινητής τηλεφωνίας (ετών 2008, 2010). στ) Διάθεση πυροσβεστικών οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, πεζοπόρα τμήματα, άδειες καύσης (ετών 2012-2013). ζ) Δελτίο τύπου από ΑΠΣ, προαιρετικοί έρανοι, κηδείες, συνδρομητές περιοδικού, τελετές παράδοσης - παραλαβής (ετών 2009-2010). η) Υπηρεσιακά σημειώματα (ετών 2008, 2010).

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.13
 • Αρχείο
 • 2007-2016

Άδειες καύσης κλαδιών, Συγκρότηση επιτροπών, εκπαίδευση προσωπικού, θέματα προσωπικού (υπεραπασχόληση, αποσπάσεις, επιδόματα νυχτερινής απασχόλησης, χορήγηση αδειών), οικονομικά θέματα, χιλιομετρικές αποστάσεις τόπου ψηφοφορίας και υπάλληλοι μη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, επιθεώρηση και ισολογισμός Λέσχης Π.Υ. Νάουσας, υδραυλικές δοκιμές στις φιάλες ανθρακονημάτων, καταγραφή εξοπλισμού, δελτία τύπου, υποβολή στοιχείων για αυταπάγγελτη αναζήτηση και άλλα έγγραφα.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναουσας

 • GR ADM030.07
 • Αρχείο
 • 1994-2011

Περιλαμβάνει: α) δυναμολόγιο Π.Υ. Νάουσας 2008, β) διαγωνισμοί στο Π.Σ. - εκπαιδεύσεις επιτυχόντων 2008, γ) μεταθέσεις - αποσπάσεις - μετακινήσεις Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, δ) ποινές - ηθικές αμοιβές 2006-2008, ε) κατάταξη - κατάληψη ορίου ηλικίας - προαγωγές - καταστάσεις μεταβολών Π.Υ. Νάουσας, στ) εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις υπαλλήλων Π.Σ. 2005-2006, ζ) αποδοχές προσωπικού - επιδόματα - προαγωγές 2003-2011, η) διάθεση πυροσβεστικών οχημάτων στα εθνικά δίκτυα - πρόγνωση καιρικών φαινομένων 2008, θ) δελτίο τύπου - προαιρετικοί έρανοι - κηδείες 2006-2008, ι) αθλητές του Π.Σ. - αθλητικοί αγώνες 2008, ια) προσωπικό - εκπαίδευση εναέριων μέσων Π.Σ. 2007, ιβ) υπηρεσιακά σημειώματα 2005-2010, ιγ) δελτία τύπου 1994-2010.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.06
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Περιλαμβάνει αλληλογραφία με πολίτες (2008-2009), στατιστικά στοιχεία (2008-2009), στατιστικά στοιχεία ημερησίων καταγγελιών (2009), συμβάσεις μερικής απασχόλησης (2007), πίνακες προσωπικού: γενικά, αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας και Νάουσας, από λιανικό εμπόριο (2007, 2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.05
 • Αρχείο
 • 1999-2009

Περιλαμβάνει αναγγελίες και αυτοψίες ατυχημάτων (1999,2001), στατιστικά στοιχεία (2001-2003), εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις εργασιών (2002-2003), διακοπές εργασιών (2000-2002), δελτία ελέγχου (2001), στοιχεία ελέγχου κοινοπραξίας Πολυμύλου Κοζάνης (Άδειες Χειριστών 2003), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Βέροιας (2002-2006), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Αλεξάνδρειας (2002-2006), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Νάουσας (2002-2006), πράξεις επιβολής προστίμων (2002-2003), προγράμματα επίσκεψης τεχνικών ασφαλείας και ιατρών (2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Νάουσας

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1990-1991

Περιλαμβάνει : Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ (1990-1991) Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής ισόβιας σύνταξης ΟΓΑ (1991), Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ (1991), Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής επιταγών συνταξιούχων ΙΚΑ και αναδρομικών σε συνταξιούχους ΙΚΑ (1991) και Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής συντάξεων Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) (1991).

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Νάουσας

Αρχείο Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας

 • GR ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1979-1999

Περιλαμβάνει : Άδειες τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας καταστημάτων, εργασιών σερβιτόρων, ασκήσεως επαγγέλματος κλειθροποιού. Επίσης, υποβολές μηνύσεων εναντίον καταστηματαρχών.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας

Αρχείο Τμήματος Ασφαλείας Νάουσας

 • GR ADM027.02
 • Αρχείο
 • 1986-1993

Περιέχει ένα φάκελο με στοιχεία για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 1986-1993

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας

Αρχείο Τμήματος Δίωξης Λαθρομεταναστών Νάουσας

 • GR ADM042.01
 • Αρχείο
 • 2001-2010

Αναφέρεται σε δραστηριότητες της υπηρεσίας όπως αναφορές Αξιωματικών και περιπολιών, πρωινή αναφορά, πρωτόκολλο χρέωσης υλικού, έντυπο εφαρμογής και σε έγγραφα γενικού αρχείου και αλληλογραφία της υπηρεσίας 2001-2010.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Τμήμα Δίωξης Λαθρομεταναστών Νάουσας

Αρχείο Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.02
 • Αρχείο
 • 1994-2005

Περιέχει : πέντε (5) συνταγολόγια και τέσσερα (4) μπλοκ συνταγογράφησης ειδικών φαρμάκων, έξι (6) μπλοκ χορήγησης οφθαλμικών και ένα ορθοπεδικών ειδών, παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, βιβλία επισκέψεων ασθενών, μπλοκ πληρωμής επιδόματος, δέκα (10) μπλοκ με εξιτήρια και δύο (2) με εισιτήρια, εννέα (9) γνωματεύσεις λουτροθεραπείας, ένα βιβλίο συνταγολογίων, ένα βιβλίο εντολών οδοντοιατρικών κατασκευών, ένα βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ένα βιβλίο εγγραφής αξονικών , οστικής πυκνότητας, ορμονολογικών και μαστογραφιών. Επίσης οκτώ (8) βιβλία κίνησης γεν. ούρων και τεστ κυήσεως και τέσσερα (4) βιβλία κίνησης αίματος.

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας (Τ.Μ.Υ.) ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1981-2000

Περιλαμβάνει : Βιβλία επισκέψεων ιατρών, φάκελλο test-pap, Συνταγολόγια, Μπλοκ αδειών, Παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, Εισιτήρια, Εξιτήρια, Γνωματεύσεις, ΑΥΕ και ΒΥΕ, Γνωματεύσεις χορήγησης οφθαλμολογικών ειδών, Παραπεμπτικά από σύριγγες ινσουλίνης, καθετήρες, ουροσυλέκτες και Η.Κ.Γ. Άγραφα δείγματα εντύπων, βιβλίο εισαγωγής ασθενών σε Νοσοκομείο, βιβλία όπου καταγράφονται τα μπλοκ συνταγών που χρεώνεται κάθε γιατρός, βιβλία καταγραφής για ιστολογικές εξετάσεις, Βιβλίο καταγραφής χορήγησης συνταγών συνεχιζόμενης θεραπείας, βιβλίο καταγραφής αναλώσιμων, εντολές κατασκευής οδοντοστοιχιών, αιτήσεις χορήγησης κανονικής αδείας, παραπεμπτικά φυσιοθεραπείας.

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.04
 • Αρχείο
 • 1979-1999

Περιέχει: αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων Βέροιας - Νάουσας - Αλεξάνδρειας, ανασυγκρότηση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας της Νομαρχίας Ημαθίας, Αλληλογραφία, βιβλίο σημάτων, πρωτόκολλο ατυχημάτων Βέροιας - Νάουσας - Αλεξάνδρειας (1979-1999)

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας

 • Αρχείο
 • 1960 - 1975
 1. Λυτά έγγραφα όπως πρόσκληση σε γενική συνέλευση 1975, τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως , κατάσταση ονομάτων τακτικών μελών με υπογραφή του ταμία Δ. Δάρη, κατάσταση ονομάτων συμμετεχόντων σε εκδρομή στην Κατερίνη, κενό φύλλο με το λογότυπο της ΦΕΝ, δύο αντίτυπα δακτυλογραφημένης επιστολής προς το Λάππειο Γυμνάσιο, χειρόγραφος κατάλογος ονομάτων μελών κ.ά,
 2. Βιβλιάρια τραπέζης, «πρόχειρον βιβλίον» με χειρόγραφες σημειώσεις και «Βιβλίον Ταμείου 1958-1960».
 3. Εννιά φάκελοι χρονολογικά προσδιορισμένοι από το έτος 1966 ως το έτος 1972.

Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας

Αρχείο Χριστοδούλου Ματθαίου

 • Αρχείο
 • 1840 - 1937

Πέντε προσκλητήρια γάμου μελών της οικογένειας Χατζηνικολάκη της Βέροιας προς την οικογένεια Χατζηπαράσχη της Νάουσας, ένας επιστολικός φάκελος του 1915, μια καρτποστάλ του 1918 και ένα διαβατήριο που έχει εκδοθεί από το ελληνικό προξενείο της Μολδαβίας για τον Ματθαίου Ιωάννη το 1840

Ματθαίου, Χριστόδουλος

Αρχειο ΟΑΕΕ Νάουσας (πρώην ΤΕΒΕ)

 • GR ADM031.02
 • Αρχείο
 • 1992-2003

Περιλαμβάνει : α) δύο βιβλία πρωτοκόλλου 1992-2003 και 1993-1996, β) καρτέλες δικαιούχων ιατρών (1993-1996), γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις δελτίων αγοράς ενσήμων (1992-1995), δ) καταστάσεις Διαχειριστικών και δραστηριότητας (1993-1997), ε) Δελτία αγοράς ενσήμων ετών 1994 και 2008 (48 στελέχη).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

Ιδιωτική Συλλογή Λεων. Δαμιανίδη (φ/α)

 • GR COL009.02
 • Αρχείο
 • 1881 (και 1918)

Πρόκειται για: α) Δεκαοχτώ (18) ταχυδρομικά δελτάρια σε φ/α, μνημείων - τοποθεσιών της Βέροιας και β) μια (1) ιστορική πραγματεία για την επανάσταση και καταστροφή της Νάουσας (υπό Ν.Γ. Φιλιππίδη, Αθήνησι 1881).

Δαμιανίδης, Λεωνίδας

Ιδιωτική Συλλογή Νίκου Γαλανού

 • GR COL048.01
 • Αρχείο
 • 1853-1940

Πρόκειται για Δεκατρείς (13) χειρόγραφες σελίδες σε φ/α: 3 πωλητήρια που φέρουν και στοιχεία παλαιοτουρκικής γραφής (1853-1862), 1 συμφωνητικό (1906), 1 χρεωστικό (1906), 1 απόφαση Ειρηνοδικείου Νάουσας (1927), 1 προικοσύμφωνο (1928), 1 πιστοποιητικό Οικονομικής Εφορείας Νάουσας (1940), πιστοποιητικό Δήμου Νάουσας (1940), 1 αίτηση (1940).

Γαλανός, Νίκος

Ιδιωτική Συλλογή Παύλου και Δημητρίου Πυρινού

 • GR COL044.06
 • Αρχείο
 • 1975-2016

Περιοδικό Ποντιακή Εστία (τέυχη ετών 1975-2016), εβδομαδιαία έκδοση Πολεμικός τύπος (λείπουν 3 από τα 52 τεύχη της σειράς (2,48,49)). 8 έργα του ιδίου με τίτλο: 1. Βεροιώτικα και Ναουσαίικα σημειώματα. 2. Η Ελληνική Αστική Σχολή Βέροιας (1898-1908), όπως παρουσιάζεται μέσα από ανέκδοτο αρχειακό υλικό. 3. Οι ευεργέτες της Βέροιας. 4. Η θρησκευτική κατάσταση στη Βέροια κατά την εποχή της επισκέψεως του Αποστόλου Παύλου. 5. Ανέκδοτα στοιχεία για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου "Σκήτη Βεροίας" (1825-1922). 6. Η κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας στη Βέροια με βάση ιστορικά τεκμήρια. 7. Πανελλήνων Θρακών απαύγασμα. 8. Η Εκκλησία στον Αγώνα της Ελευθερίας.

Πυρινός, Παύλος Δ.

Πλατσούκα, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET 2/08Θ
 • Αρχείο
 • 1876-1942

Το αρχείο αφορά σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές δραστηριότητες μελών της οικογένειας Πλατσούκα. Περιέχονται συμφωνητικά ίδρυσης, διάλυσης και μετονομασίας εταιρειών, τίτλοι κυριότητας ακίνητης περιουσίας, ομολογίες δανείων, συμβόλαια αγοράς και ενοικίασης ακινήτων καθώς και αρκετοί ισολογισμοί εταιρειών από την περίοδο του μεσοπολέμου. Περιλαμβάνονται επίσης δύο βιβλία αντιγραφής επιστολών που σχετίζονται κυρίως με τις εμπορικές δραστηριότητες του Νικολού Πλατσούκα.
Το αρχείο παρουσιάζει ενδιαφέρον για την οικονομική ιστορία της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως της Νάουσας, της Έδεσσας και της Θεσσαλονίκης) στα τέλη του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, καθώς η οικογένεια Πλατσούκα υπήρξε μία από τις πλέον επιφανείς και οικονομικά δραστήριες οικογένειες της περιοχής.

Πλατσούκα, οικογένεια

Συλλογή Δημητρίου Μπάιτση

 • Συλλογή
 • 1920 - 1990

Αφίσες εκδηλώσεων του Δήμου Νάουσας κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, φωτογραφίες ναουσαίικων οικογενειών και προσκόπων, εφημερίδες της Νάουσας και τεύχη του περιοδικού «Βουνίσιος Αέρας».

Μπάιτσης, Δημήτριος

Συλλογή Καραμίχου

 • Συλλογή
 • 1900 - 1950

Παλιές φωτογραφίες κατοίκων και οικογενειών της Νάουσας από το 1900 ως το 1950 περίπου.

Καραμίχου, οικογένεια