Αρχείο - Αρχείο Γεωργίου Τουρπάλη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Τουρπάλη

Ημερομηνία(ες)

  • 1922 - 1937 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1892 - 1950)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γ. Τουρπάλης ήταν γιος του Χριστόδουλου Τουρπάλη και της Μαρίας Λόγγου. Γεννήθηκε στην Νάουσα το 1892. Η σύζυγός του Μαριόλα Κούφα, γόνος της ιατρικής οικογένειας από την Θεσσαλονίκη αναφέρεται σε επιστολή του αρχείου. Σπούδασε κλωστοϋφαντουργός/μηχανικός και υπήρξε μέτοχος και διευθυντής τόσο στο εργοστάσιο Λόγγου-Τουρπάλη στη Νάουσα όσο και στην Εστία στην Έδεσσα. Δώρισε στον δήμο της Νάουσας το παλιό κτήριο της βιβλιοθήκης στο τέλος της δεκαετίας του 1930. Απεβίωσε το 1950.
Πηγή: Δελτίο Περιγραφής Αρχείου από τον φορέα.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο προέρχεται από την Συλλογή Δημητρίου Μπάιτση και δωρίστηκε στον σύλλογο Φίλοι Ιστορικού Αρχείου Νάουσας το 2019.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές προσωπικές και σχετικές με ζητήματα τεχνικά της επιχείρησης κλωστοϋφαντουργίας Λόγγου-Τουρπάλη στη Νάουσα και της Ενώσεως Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Εστία στην Έδεσσα, επιστολές εμπορικές από ελληνικές βιομηχανίες, χειρόγραφο τετράδιο πληρωμών, χειρόγραφο τετράδιο με μεταφρασμένο κείμενο σχετικό με τις μηχανές και την ύφανση, τεχνικά βιβλία και δείγματα υφασμάτων. Πολλά από τα χειρόγραφα έχουν χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρόχειρων υπολογισμών και σημειώσεων μετά το πέρας της κανονικής τους χρήσης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Ε. Ρούπα και Ε. Χεκίμογλου, "Επιχειρηματικές οικογένειες Ναουσαίων στη Θεσσαλονίκη: Οικογένεια Τουρπάλη", Νιάουστα 155 (2016) 28-33.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Έγγραφα του αρχείου είναι προσβάσιμα στο: https://naoussahistory.gr/archive/accounts-folders

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο Περιγραφής Αρχείου από τον φορέα.

Πεδίο Πρόσκτησης