Ιστορία, Τοπική - Νάουσα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Νάουσα

Equivalent terms

Ιστορία, Τοπική - Νάουσα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Νάουσα

11 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Νάουσα

11 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Γεωργίου Τουρπάλη

 • Αρχείο
 • 1922 - 1937

Επιστολές προσωπικές και σχετικές με ζητήματα τεχνικά της επιχείρησης κλωστοϋφαντουργίας Λόγγου-Τουρπάλη στη Νάουσα και της Ενώσεως Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Εστία στην Έδεσσα, επιστολές εμπορικές από ελληνικές βιομηχανίες, χειρόγραφο τετράδιο πληρωμών, χειρόγραφο τετράδιο με μεταφρασμένο κείμενο σχετικό με τις μηχανές και την ύφανση, τεχνικά βιβλία και δείγματα υφασμάτων. Πολλά από τα χειρόγραφα έχουν χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρόχειρων υπολογισμών και σημειώσεων μετά το πέρας της κανονικής τους χρήσης.

Τουρπάλης, Γεώργιος

Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου Ποντίων Ναούσης "Ακρίτας"

 • Αρχείο
 • 1939 - 1953

Ψηφιακό αντίγραφο βιβλίου πράξεων που επιγράφεται «Πρακτικόν συλλόγου ΑΚΡΙΤΑ» με 103 χειρόγραφες σελίδες πράξεων του συλλόγου από το 1939 ως το 1953 με μεγάλα διαλείμματα κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Γυμναστικός Σύλλογος Ποντίων Ναούσης «Ακρίτας»

Αρχείο Ιωάννου Μουμτζίδη

 • Αρχείο
 • 1950 - 1960

Δύο τεύχη λευκωμάτων συνεστιάσεων του συλλόγου Αργυρουπολιτών (έτη 1957-58) , φωτογραφικό υλικό (αθλητισμός, θέατρο), τετράδιο δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων (αθλητικά, πολιτιστικά), προγράμματα παραστάσεων, προσκλήσεις πληρωμής συνδρομής στην υπηρεσία ραδιοφωνίας κ.ά. εφήμερα.

Μουμτζίδης, Ιωάννης

Αρχείο Μαργαρίτη Χωροπανίτη

 • Αρχείο
 • 1946 - 1989

Χειρόγραφες σημειώσεις, χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών, δακτυλογραφημένες σημειώσεις μαθημάτων, στρατιωτικά έγγραφα και άλλα.

Χωροπανίτης, Μαργαρίτης

Αρχείο Νηματουργίας Μπίλη-Τσίτση

 • Αρχείο
 • 1915 - 1970

Λυτά έγγραφα ποικίλης θεματικής (εμπορικές επιστολές, τραπεζικά γραμμάτια, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εσωτερικά εταιρικά σημειώματα, ζυγολόγια, δελτία παραγγελίας, τιμολόγια, ασφαλιστήρια και επιθεωρήσεις εμπορευμάτων κ.ά.). Βιβλία παραγωγής νημάτων και τα βιβλία ημερησίας παραγωγής. Βιβλία εισαγωγής βάμβακος στην αποθήκη, πινάκια παραλαβής, κατάσταση ημερησίας κινήσεως, βιβλία δελτίων εισαγωγικού δικαιώματος και βιβλία δελτίων πωλήσεως υποπροϊόντων. Βιβλία που αφορούν το εργατικό προσωπικό του εργοστασίου, βιβλία αγοράς ενσήμων, βιβλίο αδειών, βιβλία που επιγράφονται «πρόχειρον ταμείον», βιβλίο εσόδων – εξόδων, εντάλματα εισπράξεων και καταστάσεις πληρωμών των εργατών.

Νηματουργία Μπίλη-Τσίτση

Αρχείο οικογένειας Κωστοπούλου

 • Αρχείο
 • 1925 - 1980

Στρατιωτικά και υπηρεσιακά έγγραφα του Νικολάου Κωστόπουλου, δασάρχη στην περιοχή της Νάουσας κατά την περίοδο 1945 - 1960, καθώς και συνταξιοδοτικά έγγραφα της χήρας του Ευθαλίας και των θυγατέρων τους.

Κωστοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Σπάρτση

 • Αρχείο
 • 1911 - 1952

Το πρώτο, παλιότερο τετράδιο αφορά την καταγραφή των ειδών που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός ξυλείας του Χατζηαναστάση Σπάρτση με τους δύο αδελφούς Λ. Κούλη το 1911.
Το δεύτερο, νεότερο τετράδιο αφορά την καταγραφή των προϊόντων του αλωνισμού στα κτήματα της οικ. Σπάρτση στην Σκύδρα το 1951-52.

Σπάρτση, οικογένεια

Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας

 • Αρχείο
 • 1960 - 1975
 1. Λυτά έγγραφα όπως πρόσκληση σε γενική συνέλευση 1975, τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως , κατάσταση ονομάτων τακτικών μελών με υπογραφή του ταμία Δ. Δάρη, κατάσταση ονομάτων συμμετεχόντων σε εκδρομή στην Κατερίνη, κενό φύλλο με το λογότυπο της ΦΕΝ, δύο αντίτυπα δακτυλογραφημένης επιστολής προς το Λάππειο Γυμνάσιο, χειρόγραφος κατάλογος ονομάτων μελών κ.ά,
 2. Βιβλιάρια τραπέζης, «πρόχειρον βιβλίον» με χειρόγραφες σημειώσεις και «Βιβλίον Ταμείου 1958-1960».
 3. Εννιά φάκελοι χρονολογικά προσδιορισμένοι από το έτος 1966 ως το έτος 1972.

Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας

Αρχείο Χριστοδούλου Ματθαίου

 • Αρχείο
 • 1840 - 1937

Πέντε προσκλητήρια γάμου μελών της οικογένειας Χατζηνικολάκη της Βέροιας προς την οικογένεια Χατζηπαράσχη της Νάουσας, ένας επιστολικός φάκελος του 1915, μια καρτποστάλ του 1918 και ένα διαβατήριο που έχει εκδοθεί από το ελληνικό προξενείο της Μολδαβίας για τον Ματθαίου Ιωάννη το 1840

Ματθαίου, Χριστόδουλος

Συλλογή Δημητρίου Μπάιτση

 • Συλλογή
 • 1920 - 1990

Αφίσες εκδηλώσεων του Δήμου Νάουσας κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, φωτογραφίες ναουσαίικων οικογενειών και προσκόπων, εφημερίδες της Νάουσας και τεύχη του περιοδικού «Βουνίσιος Αέρας».

Μπάιτσης, Δημήτριος

Συλλογή Καραμίχου

 • Συλλογή
 • 1900 - 1950

Παλιές φωτογραφίες κατοίκων και οικογενειών της Νάουσας από το 1900 ως το 1950 περίπου.

Καραμίχου, οικογένεια