Ιστορία, Τοπική - Μύκονος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μύκονος

Equivalent terms

Ιστορία, Τοπική - Μύκονος

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Μύκονος

6 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Μύκονος

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Γενικής Αστυνομίας Μυκόνου και Σύρου

 • Αρ.Εισ. 66
 • Αρχείο
 • 1823-1825

Κατάλογος των ξένων οικογενειών που διαμένουν στη Μύκονο (1823).
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Γενικής Αστυνομίας Μυκόνου (1823-1824). Πρωτόκολλο του Επάρχου Μυκόνου –Σύρου (1823-1825).

Γενική Αστυνομία Μυκόνου και Σύρου

Κατάστιχο Κ. Γεωργούλη (Μύκονος) (Χφ295)

 • GRGSA-CA- MAN071.01
 • Αρχείο
 • 1831-1871

Κατάστιχο του εμπόρου σιτηρών Κ. Γεωργούλη από τη Μύκονο. Πρόκειται για βιβλίο χρεωστών με ονομαστικούς λογαριασμούς ιδιωτών και άλλων εμπόρων, όπως ο Μάρκος Καλογεράς, Μιχαήλ Σταυρακόπουλος, Λορέντζος Καμπάνης. Στην αρχή του κατάστιχου υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο χρεωστών και στο τέλος, μεταξύ άλλων ιδιωτικών σημειώσεων, συμπεριλαμβάνονται ιατρικές συνταγές (γιατροσόφια).

Γεωργούλης, Κ.

Συλλογή Δήμου Μυκόνου (Κ206)

 • GRGSA-CA- PRI028.13
 • Συλλογή
 • 1859 - 1880

Τετράδια στα οποία έχουν αντιγραφεί ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μύκονου. Στο πρώτο τετράδιο επισυνάπτεται λυτό φύλλο με αναγραφή γεννήσεων του έτους 1859.

Συλλογή εγγράφων Μυκόνου (Κ186)

 • GRGSA-CA- COL027.29
 • Συλλογή
 • 1741-1795

Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα από τη Μύκονο.

 1. Ένσταση του Μανωλάκη Σκιαθίτη εναντίον του Πασχάλη Λησάρδου ενώπιον της Καντζελλαρίας της Μυκόνου περί κατοχής οικοπέδου (21 Νοεμβρίου 1741).
 2. Δήλωση του διδάσκαλου κυρ Αθανασίου προς την Καντζελλαρία Μυκόνου περί προφορικής διαθήκης του παπά Αθανάσιου Μοσκονά (9 Μαρτίου 1743).
 3. Διοριστήριο τριμελούς κριτικής επιτροπής εκ μέρους του Οικονόμου Μυκόνου και του αδελφού του Πέτρου Σαντοριναίου προς επίλυση της μεταξύ των οικονομικής διαφοράς (29 Απριλίου 1749).
 4. Δωρεά οικίας από τον Κόντε Giovanni Voinovich προς τη Μανταλένα Σαργάδαινα της Ειρήνης, βαπτισιμιά του. Δωρίζει επίσης, και τα έπιπλα του σπιτιού (3 Νοεμβρίου 1774).
 5. Σύσταση εταιρείας διά την πώληση τσόχας στην Κωνσταντινούπολη εκ μέρους του Σπυρίδωνα Βανδούρου και του Ιάκωβου Μπαζαίγου (28 Φεβρουαρίου 1795, Νάξος).

Συλλογή εγγράφων Μυκόνου (Κ28)

 • GRGSA-CA- COL027.86
 • Συλλογή
 • 1804-1884

Συλλογή με διάφορες νοταριακές πράξεις (ορισμένες πρωτότυπες και η πλειοψηφία σε αντίγραφα) του δημοσίου μνήμονα Μυκόνου Ιωάννη Κανίσκα, δημοπρασίες, χρεωστικά ομόλογα και πιστοποιητικά του Δήμου Μυκόνου.

Συλλογή εγγράφων Μυκόνου (Κ60)

 • GRGSA-CA- COL027.211
 • Συλλογή
 • 16ος αι. - 19ος αι.

Συλλογή νοταριακών εγγράφων και χειρογράφων από τη Μύκονο:

 1. Λυτά έγγραφα των ετών 1635-1915.
 2. Χειρόγραφα (Αρ. 135, 85, 83, 84, 137, 136, 124, 120,116, 107, 123, 122, 106, 86, 108, 139, 138, 140, 134, 132, 113, 133, 131, 67, 94, 87, 74, 72, 118, 55, 90, 45, 59, 119, 70, 129, 53, 130, 65, 125, 61, 80, 58, 64, 54, 82, 128, 60, 57, 46, 79, 36, 25, 51, 48, 47, 66, 62, 56, 71, 52, 43, 69, 50, 68, 49, 76, 115, 112, 23, 37, 88, 14, 16, 26, 13, 17, 81, 96, 21, 18, 121, 4, 39, 24, 15, 20, 91, 6, 5, 101, 38, 22, 2, 1, 30, 29, 34, 11, 78, 3, 100, 77, 89, 7, 35, 12, 75, 98, 63, 10, 9, 31, 8, 28, 33, 32, 19, 114, 97, 117, 93, 111, 110, 102, 104, 92, 103, 99, 105, 109, 95).
 3. Έντυπα.