Ιστορία, Τοπική - Μονεμβασία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μονεμβασία

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μονεμβασία

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Μονεμβασία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Μονεμβασία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Γιαννουζάκου (Φελούρη), οικογένεια (Κ108α)

  • GRGSA-CA- PRI116.01
  • Αρχείο
  • 1821, 1844

Φωτοτυπίες εγγράφων της οικογένειας Γιαννουζάκου (Φελούρη) από τη Μονεμβασία.

Γιαννουζάκου (Φελούρη), οικογένεια