Ιστορία, Τοπική - Μοναστήρι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μοναστήρι

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μοναστήρι

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Μοναστήρι

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Μοναστήρι

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας

  • REL001
  • Αρχείο
  • 1875 - 1922

Πρωτόκολλα, Πρακτικά συνεδριάσεων του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και της Γενικής Συνέλευσης των πολιτών, αλληλογραφία, μαθητολόγια και έλεγχοι του ελληνικού Γυμνασίου και της Μουσικείου Σχολής Μοναστηρίου.

Ιερά Μητρόπολη Πελαγονίας

Συλλογή καρτ-ποστάλ Μοναστήριου

  • PHO013
  • Συλλογή
  • 25 Μαΐου 1918 - 6 Ιουλίου 1919

Συλλογή ταχυδρομικών δελταρίων (cartes postales) με θέμα το Μοναστήρι.

Άγνωστος

Χάρτες Μοναστηρίου

  • MPP008
  • Συλλογή
  • 1910, 1928

Χάρτης περιοχής Μοναστηρίου (Φλώρινα, Κρούσοβο, Ντεμίρ Ισαρ (Σιδηρόκαστρο) κ.ά.) και βιλαετίου Μοναστηρίου λεπτομερής, έτους 1910.

Κοντογόνης, Γ.,