Ιστορία, Τοπική - Παξοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Παξοί

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Παξοί

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Παξοί

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Παξοί

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Παξών, έγγραφα (συλλογή) (Κ115β)

  • GRGSA-CA- COL027.145
  • Αρχείο
  • 1942-1946

Συλλογή εγγράφων που συνελέγησαν από το Ιστορικό Αρχείο Παξών και αφορούν την περίοδο 1942-1946.