Αρχείο Α.Ε. 59 - Γαβριηλίδης, Βλάσης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 59

Τίτλος

Γαβριηλίδης, Βλάσης

Χρονολογία(ες)

  • 1868-1987 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

5 αρχειακά κουτιά

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1848-1920)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Βλάσης Γαβριηλίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1848. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και σπούδασε στη Λειψία φιλολογία και πολιτικές επιστήμες. Από το 1868 δημοσιεύει άρθρα σε πολιτικές εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης και μελέτες στην Επτάλοφο. Το 1877 εγκαθίσταται στην Αθήνα. Το 1878 εκδίδει με τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο τον Ραμπαγά και το 1880 το Μη Χάνεσαι, το οποίο μετατρέπεται το 1883 σε καθημερινή εφημερίδα με τον τίτλο Ακρόπολις. Από τις μελέτες και τα άρθρα του Γαβριηλίδη κυκλοφόρησαν σε βιβλία τα εξής: Η Ελλάς και ο Πανσλαυισμός (1868), Τορπίλλες (θεατρικό έργο, 1878), Δύω πολιτισμοί – Ο Αγγλικός πολιτισμός (1917), Η εργαζομένη Ελλάς (1918) και μετά τον θάνατό του Τα τελευταία άρθρα του (1920), Αι γυναίκες (1921), Ταξείδια (1921) και Διαλέξεις (1924). Πέθανε το 1920. Η Ακρόπολις υπήρξε πρωτοποριακή και ως προς την ύλη και ως προς την τεχνολογία της. Με διάφορες ευκαιρίες κυκλοφορούσαν έκτακτα πανηγυρικά τεύχη (Χριστουγιεννιάτικη Ακρόπολις, Πασχαλινή Ακρόπολις κλπ.) καθώς και «παρά-Ακροπόλεις» (Φιλολογική Ακρόπολις, Υπερωκεάνιος Ακρόπολις, Λαϊκή Ακρόπολις, Εσπερινή Ακρόπολις). Παράλληλα με την εφημερίδα ο Γαβριηλίδης εκδίδει περιοδικά και ημερολόγια (Νέον Πνεύμα, Ανθοδέσμη Μυθιστορημάτων και Διηγημάτων, Κυριακάτικη, Α.Ο.Δ.Ο., Κυριακή, Νέα Γενιά, Καζαμίας της Ακροπόλεως, Πανελλήνιος Σύντροφος). Τα Καταστήματα Ακροπόλεως εκδίδουν πληθώρα βιβλίων και προκαλούν στο τέλος την οικονομική καταστροφή του Γαβριηλίδη.
[Σύνταξη βιογραφικού: Λύντια Τρίχα, βλ. «Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη – εφημερίδα Ακρόπολις», Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 197].

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά Νίκου Θ. Συναδινού, περί το 1987

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα, επιστολές, έγγραφα από τη λειτουργία της εφημερίδας Ακρόπολις, κείμενα τρίτων, ενθυμήματα, αποκόμματα Τύπου κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση.

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα ταξινόμησης

Θεματική και χρονολογική ταξινόμηση

Διάγραμμα ταξινόμησης:

Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (1868-1957)
Φάκελος 1 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Β.Γ. (1868-1928)
1.1 Άρθρα (1868-1917)
1.2 Σημειώσεις και σχέδια κειμένων (χ.χ.)
1.3 Εκδόσεις έργων (1917-1928)

Φάκελος 2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (1882-1957)
2.1 Διοικητικά και οργανωτικά έγγραφα, συνεργασίες (1897-1911, χ.χ.)
2.2 Αλληλογραφία (1907-1924)
2.3 Οικονομικά έγγραφα (1889-1957)
2.4 Έντυπα κ.ά. (1882-1919)

ΙΙ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ (1885-1928)
Φάκελος 3 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ κ.ά. (1885-1928)
3.1 Αλληλογραφία (1888-1928)
3.2 Προσωπικά (1885-1920)
3.3 Ποικίλα (1894, χ.χ.)

ΙΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΥΠΟΣ (1920-1987)
Φάκελος 4 ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ (1929-1987)
4.1 Κείμενα τρίτων για τον Β. Γ. (1940-1962)
4.2 Έκδοση Βλάσης Γαβριηλίδης (επιμέλεια Θ. Ν. Συναδινού, 1929)
4.3 Εκδηλώσεις μνήμης, εκθέσεις κ.ά. (1949-1987)

Φάκελος 5 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ (1920-1986)
5.1 1920-1936
5.2 1939-1986
5.3 1920-1980

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, αγγλικά

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Αρχείο Θεόδωρου Ν. Συναδινού (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Λύντια Τρίχα, «Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη – εφημερίδα Ακρόπολις», Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 197-226.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «“Άρθρον δια τον Καζαμίαν". Άγνωστο κείμενο του Παπαδιαμάντη», Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 69-80.

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

1989, Δεκέμβριος 2013

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Λύντια Τρίχα (ταξινόμηση και ευρετήριο, 1989).
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη (νέα ταξινόμηση και σύνταξη ΔΑΠ, Δεκέμβριος 2013).

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι