Αρχείο Α.Ε. 59 - Γαβριηλίδης, Βλάσης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 59

Τίτλος

Γαβριηλίδης, Βλάσης

Ημερομηνία(ες)

  • 1868-1987 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1848-1920)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Βλάσης Γαβριηλίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1848. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και σπούδασε στη Λειψία φιλολογία και πολιτικές επιστήμες. Από το 1868 δημοσιεύει άρθρα σε πολιτικές εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης και μελέτες στην Επτάλοφο. Το 1877 εγκαθίσταται στην Αθήνα. Το 1878 εκδίδει με τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο τον Ραμπαγά και το 1880 το Μη Χάνεσαι, το οποίο μετατρέπεται το 1883 σε καθημερινή εφημερίδα με τον τίτλο Ακρόπολις. Από τις μελέτες και τα άρθρα του Γαβριηλίδη κυκλοφόρησαν σε βιβλία τα εξής: Η Ελλάς και ο Πανσλαυισμός (1868), Τορπίλλες (θεατρικό έργο, 1878), Δύω πολιτισμοί – Ο Αγγλικός πολιτισμός (1917), Η εργαζομένη Ελλάς (1918) και μετά τον θάνατό του Τα τελευταία άρθρα του (1920), Αι γυναίκες (1921), Ταξείδια (1921) και Διαλέξεις (1924). Πέθανε το 1920. Η Ακρόπολις υπήρξε πρωτοποριακή και ως προς την ύλη και ως προς την τεχνολογία της. Με διάφορες ευκαιρίες κυκλοφορούσαν έκτακτα πανηγυρικά τεύχη (Χριστουγιεννιάτικη Ακρόπολις, Πασχαλινή Ακρόπολις κλπ.) καθώς και «παρά-Ακροπόλεις» (Φιλολογική Ακρόπολις, Υπερωκεάνιος Ακρόπολις, Λαϊκή Ακρόπολις, Εσπερινή Ακρόπολις). Παράλληλα με την εφημερίδα ο Γαβριηλίδης εκδίδει περιοδικά και ημερολόγια (Νέον Πνεύμα, Ανθοδέσμη Μυθιστορημάτων και Διηγημάτων, Κυριακάτικη, Α.Ο.Δ.Ο., Κυριακή, Νέα Γενιά, Καζαμίας της Ακροπόλεως, Πανελλήνιος Σύντροφος). Τα Καταστήματα Ακροπόλεως εκδίδουν πληθώρα βιβλίων και προκαλούν στο τέλος την οικονομική καταστροφή του Γαβριηλίδη.
[Σύνταξη βιογραφικού: Λύντια Τρίχα, βλ. «Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη – εφημερίδα Ακρόπολις», Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 197].

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Νίκου Θ. Συναδινού, περί το 1987

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα, επιστολές, έγγραφα από τη λειτουργία της εφημερίδας Ακρόπολις, κείμενα τρίτων, ενθυμήματα, αποκόμματα Τύπου κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση.

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική και χρονολογική ταξινόμηση

Διάγραμμα ταξινόμησης:

Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (1868-1957)
Φάκελος 1 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Β.Γ. (1868-1928)
1.1 Άρθρα (1868-1917)
1.2 Σημειώσεις και σχέδια κειμένων (χ.χ.)
1.3 Εκδόσεις έργων (1917-1928)

Φάκελος 2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (1882-1957)
2.1 Διοικητικά και οργανωτικά έγγραφα, συνεργασίες (1897-1911, χ.χ.)
2.2 Αλληλογραφία (1907-1924)
2.3 Οικονομικά έγγραφα (1889-1957)
2.4 Έντυπα κ.ά. (1882-1919)

ΙΙ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ (1885-1928)
Φάκελος 3 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ κ.ά. (1885-1928)
3.1 Αλληλογραφία (1888-1928)
3.2 Προσωπικά (1885-1920)
3.3 Ποικίλα (1894, χ.χ.)

ΙΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΥΠΟΣ (1920-1987)
Φάκελος 4 ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ (1929-1987)
4.1 Κείμενα τρίτων για τον Β. Γ. (1940-1962)
4.2 Έκδοση Βλάσης Γαβριηλίδης (επιμέλεια Θ. Ν. Συναδινού, 1929)
4.3 Εκδηλώσεις μνήμης, εκθέσεις κ.ά. (1949-1987)

Φάκελος 5 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ (1920-1986)
5.1 1920-1936
5.2 1939-1986
5.3 1920-1980

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, αγγλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο Θεόδωρου Ν. Συναδινού (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).

Σημείωση δημοσίευσης

Λύντια Τρίχα, «Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη – εφημερίδα Ακρόπολις», Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 197-226.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «“Άρθρον δια τον Καζαμίαν". Άγνωστο κείμενο του Παπαδιαμάντη», Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 69-80.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

1989, Δεκέμβριος 2013

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Λύντια Τρίχα (ταξινόμηση και ευρετήριο, 1989).
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη (νέα ταξινόμηση και σύνταξη ΔΑΠ, Δεκέμβριος 2013).

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες