Αρχείο αρ.comp. 314 - Πολάτ, Αριστείδης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 314

Τίτλος

Πολάτ, Αριστείδης

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1939 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η εταιρεία «Δ.Πολάτ και Σία» διελύθη το 1922 όταν πέθανε ο γιατρός Βασίλειος Θ. Κανταρτζής και διορίστηκε γενικός πληρεξούσιος των κληρονόμων, ο αδελφός του και συγκληρονόμος, Ιωάννης Θ. Κανταρτζής. Στη νέα εταιρεία με την ίδια επωνυμία και έδρα την Αθήνα, συνέταιροι ήσαν οι Γεώργιος Β.Μαυρολέων, Ιωάννης Θ. Κανταρτζής και Δ. Πολάτ.
Η εμπορική εταιρεία «Οίκος Παπαγεωργίου – Γενικαί επιχειρήσεις εμπορίου, βιομηχανίας, γεωργίας κτλ.» είχε έδρα την Αθήνα και συνεταίρους τους Γεώργιο, Δημήτριο και Ιωάννη Στυλιανού Παπαγεωργίου και τον Δημήτριο Γ.Κουκουμπάνη. Συνεργάστηκε με την «Δ.Πολάτ και Σία» για την προμήθεια σακχάρεως στο ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες του στρατού.
Η Ανώνυμος Εταιρεία «Γενικαί Επιχειρήσεις» με έδρα την Αθήνα ασχολήθηκε, όπως προκύπτει από το υπάρχον αρχειακό υλικό, με τεχνικά και κατασκευαστικά έργα. Σε αυτήν εργαζόταν ο Δάνος Πολάτ στην Αθήνα και ο αδελφός του, Αρίστος Πολάτ, στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες ως αντιπρόσωπός της.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αλληλογραφία και συμφωνητικό των εμπορικών εταιρειών «Δ.Πολάτ και Σία» και «Οίκου Παπαγεωργίου» για την προμήθεια σακχάρεως και τα ζητήματα οικονομικού διακανονισμού που προέκυψαν με τα υπουργεία Οικονομικών και Στρατιωτικών από τη σύμβαση τους με το ελληνικό δημόσιο (1922-1924). Επιστολές και τηλεγραφήματα της Ανωνύμου Εταιρείας «Γενικαί Επιχειρήσεις» και Δάνου Πολάτ από την Αθήνα προς τον Αρίστο Πολάτ, αντιπρόσωπο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και Σέρρες σχετικές με τα εργοληπτικά και τεχνικά έργα που είχε αναλάβει η εταιρεία στο Ζύρνοβο και την ανέγερση σχολείου, οικοτροφείου και προσφυγικού συνοικισμού στις Σέρρες (1930-1931). Επίσης διάφοροι λογαριασμοί, πίνακες αγοράς υλικών, είδη μηχανημάτων, βιογραφικό μηχανικού L.Cua, σύντομη μελέτη για ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αθήνα, προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων Συνεταιρισμού ακτημόνων αυτοκαλλιεργητών εξαγοράς γαιών «Τα Βρύουλα».

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Ταξινομήθηκε πρώτα χρονολογικά η αλληλογραφία των παλαιότερων εμπορικών εταιρειών «Δ.Πολάτ και Σία» και «Οίκου Παπαγεωργίου», στη συνέχεια οι επιστολές της «Γενικαί Επιχειρήσεις» και του αδελφού Δάνου Πολάτ ως εργαζόμενου στην εταιρεία προς τον Αρίστο Πολάτ και τέλος τα ποικίλα.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Χριστίνα Βάρδα

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

24/4/2001

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες