Επιχειρήσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιχειρήσεις

Equivalent terms

Επιχειρήσεις

Σχετικοί όροι

Επιχειρήσεις

40 Αρχειακή περιγραφή results for Επιχειρήσεις

40 results directly related Exclude narrower terms

Άμβουργερ - Αλεξόπουλος

 • GR ELIA-MIET A.E. 52/97
 • Αρχείο
 • 1857-1957

Αρχείο Άμβουργερ & Σα: οκτώ (8) φάκελοι λυτών εγγράφων, δύο ( 2) λογιστικά βιβλία, οκτώ (8) τηλεγραφικοί κώδικες.
Αρχείο Ελληνικής Εμπορικής Εταιρείας Εισαγωγής και Εξαγωγής: οκτώ (8) φάκελοι λυτών εγγράφων, τρία (3) βιβλία αντιγραφής επιστολών, τέσσερα (4) λογιστικά βιβλία.
Αρχείο Δ.Αλεξόπουλου-Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας: εννέα (9) φάκελοι λυτών εγγράφων, πενήντα τέσσερα (54) βιβλία αντιγραφής επιστολών, σαράντα τρία (43) λογιστικά βιβλία.
Αρχείο Ελληνικής Σταφιδικής Εταιρείας: εννέα (9) βιβλία αντιγραφής επιστολών.
Αρχείο Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας Ξυλείας: ένας (1) φάκελος λυτών εγγράφων, πέντε (5) βιβλία αντιγραφής επιστολών, δεκατέσσερα (14) λογιστικά βιβλία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τιμολόγια και οι αποδείξεις, χαρακτηριστική κατηγορία υλικού όλων των οικονομικών αρχείων, καθώς και τα επιστολόχαρτα των εταιρειών και καταστημάτων στα οποία καταγράφονται δεκάδες ονόματα προμηθευτών, εμπορικά είδη και προϊόντα καθώς και πολύτιμα στοιχεία ταυτότητας του καταστήματος ή της εταιρείας συνοδευόμενα συνήθως από όμορφες και πρωτότυπες εικονογραφικές παραστάσεις. Σπάνιο επίσης εικαστικό υλικό αποτελούν οι ετικέτες των κρασιών και τα διαφημιστικά της Άμβουργερ & Σα, που προέρχονται όλα από το λιθογραφείο του Ι.Διακίδη στην Πάτρα.
Το υλικό αναφέρεται κυρίως στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο της σταφίδας, στην οινοποιητική διαδικασία και παραγωγή, στην καλλιέργεια και εξαγωγή της γλυκόρριζας, στην εισαγωγή και εμπορία θείου, στο εμπόριο της ξυλείας και την κατασκευή και επισκευή βαρελιών και σταφιδοκιβωτίων. Καλύπτει άλλωστε μία μεγάλη χρονική περίοδο ξεκινώντας από τα μέσα του 19ου αιώνα και φθάνοντας στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Άμβουργερ και Σα

Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών Σκαρίμβα "Ντεβέτα"

 • GR GRGSA-MAG BUS3.1
 • Αρχείο
 • 1937-1987

Μακέτα αυτοκόλλητου ΝΤΕΒΕΤΑ Σώμογλου, ευρετήρια πελατών, διαφημιστικά φυλλάδια, οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας γραμμής Pavan P.600, χάρτης Ελλάδος, αλληλογραφία, τιμοκατάλογος, τηλέφωνα, καταστάσεις παντοπωλείων Αγιάς, Τυρνάβου, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Φαρσάλων, Λαρίσης, Πηλίου, πίνακας εργατών ΙΚΑ, συνταγές μαγειρικής, φάκελοι εργαζομένων, κατάλογος προσωπικού, μισθολόγια και ημερομίσθια, βιβλιάρια ασφάλισης ΙΚΑ, ισοζύγια, απογραφές, ημερολόγια, καθολικά, φορολογικά, δικαστικές αποφάσεις και αγωγές, Ροταριανός Όμιλος Βόλου, μηχανήματα και εξοπλισμός, λογιστικά έγγραφα, ένσημα, χρηματοδοτήσεις τραπεζών.

Βιομηχανία Ζυμαρικών Σκαρίμβα "Ντεβέτα"

Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών Σκαρίμβα "Ντεβέτα"

 • GR GRGSA-MAG BUS3.2
 • Αρχείο
 • 1955-1979

Καρτέλες χρεωστικές-πιστωτικές εστιατορίων – πελατών. Αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων. Φορτώσεις – ναύλα ζυμαρικών. Φάκελος περιέχων τα κάτωθι βιβλία: Συναλλαγματικών & Γραμματίων, Τα ελληνικά ζυμαρικά, Ευρωπαϊκή Κοινότης, Τρόφιμα & Ποτά, Capitanio. Κάδρα με παραγόμενα προϊόντα. Διάφορες ετικέτες, διαφημιστικά, σφραγίδες, κάδρα με παραδοσιακές φορεσιές. Καρτέλες χρεοπιστωτικές διαφόρων πελατών, αποδείξεις εισπράξεως, δελτίο εξαγωγής διαφημιστικού υλικού, τιμοκατάλογος ζυμαρικών, τιμολόγιο χονδρικής πώλησης. Ένα υγρασιόμετρο, μία ζυγαριά, δύο φωτογραφίες διαστ. 68 Χ 59.

Βιομηχανία Ζυμαρικών Σκαρίμβα "Ντεβέτα"

Αρχείο Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ιδιωτικές επενδύσεις)

 • GRGSA-CA- ADM140.01
 • Αρχείο
 • 1949-2001

Φάκελοι που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους 289/1976 και 1262/1982, που παρήχθησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων και Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων. Ιδιωτικές επενδύσεις, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), τοπογραφικές μελέτες, συνεργασίες με τρίτες χώρες (Αίγυπτος, Αλγερία, Τυνησία, Ιράκ). Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων: παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύνταξη απαντήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Είναι πιθανόν το αρχείο να αφορά το σύνολο των Διευθύνσεων που συγκροτούσαν / συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (από το 1977 έως σήμερα) που εκτός από τη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων περιλάμβανε επίσης (2000): Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι υπάρχει αλληλογραφία με Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και φάκελοι για τα F16, ΕΑΒ, προφανώς στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1970 - 1989

Το αρχείο περιλαμβάνει καταστάσεις επιχειρήσεων, αγορανομικές διατάξεις, μηνυτήριες αναφορές, δελτία τιμών και διοικητικές ποινές.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Διεύθυνση Εμπορίου, Προστασίας Καταναλωτή & Απασχόλησης

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.2
 • Αρχείο
 • 1890-1965

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.1
 • Αρχείο
 • 1899-1965

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.3
 • Αρχείο
 • 1911-1991

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ, TEXACO κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Τρίπολης

 • GRGSA-ARK ADM31.1, 31.2
 • Αρχείο
 • 1972 - 2008

Χειρόγραφες συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών-προμηθευτών) διαφόρων επιχειρήσεων. Δηλώσεις Κληρονομιών, Δωρεών, Δηλώσεις Γονικής Παροχής, Προίκας Δ.Ο.Υ. Λεωνιδίου, καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων φόρου εισοδήματος, Φόρος Μ.Α.Π. για Νομικά Πρόσωπα, Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Τρίπολης

Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM1.1
 • Αρχείο
 • 1919-1981

Μητρώα Εταιρειών και Βιομηχανιών Θεσσαλίας, Βιβλία οικονομικού περιεχομένου (Καθολικά, Ταμείου, Ημερολόγια εσόδων-εξόδων, Εισπράξεων κ.λπ.), Λιμένος Βόλου, Πρακτικά Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας. Φάκελοι Απολογισμών και Προϋπολογισμών, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας με άλλα Επιμελητήρια, φορείς, υπηρεσίες κ.λπ., Θεμάτων Εμπορικού και Βιομηχανικού Τμήματος, Πολέμου και Κατοχής, Οικονομικής Ανασυγκρότησης, Εμπορικών Συμβάσεων, Εκλογών Επιμελητηρίου, Ασφάλισης, Φορολογίας, Σεισμών 1955-56, Κατασκευής νέου κτηρίου για τη στέγαση του Επιμελητηρίου, Επισκέψεων επίσημων προσώπων, Εκθέσεων και Υπομνημάτων για την κατάσταση του εμπορίου και της βιομηχανίας της περιοχής Βόλου, Καταστάσεις εμπορικών επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων περιοχής Βόλου-Μαγνησίας, Αποβιομηχάνισης, Εορτασμών και Επετείων, Συνεδρίων, Τεχνικών Σχολών. Τιμολόγια-Προτιμολόγια-Πιστοποιητικά προελεύσεως-Μπλοκ αποδείξεων. Έντυπο υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια κ.λπ.). Φωτογραφικό υλικό.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου

Αρχείο επιχειρήσεων Λιτοχώρου

 • BLA005
 • Αρχείο
 • 1888 - 1935

2 φάκελοι με διάφορα έγγραφα επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων (ελληνικά και τουρκικά) και 2 πρόχειρα σημειωματάρια εξόδων και εσόδων.

Επιχειρήσεις Λιτοχώρου

Αρχείο επιχειρήσεων Χ. Κοντού

 • BLA010
 • Αρχείο
 • 1910 - 1979

A. Αρχείο των επιχειρήσεων: Αλληλογραφία και σχεδιαγράμματα της περιοχής Τσέκρι Γιαννιτσών, λογαριασμοί - Βιβλία Ταμείου, συμβάσεις εκμίσθωσης γης, σχεδιαγράμματα εκκοκιστηρίου βάμβακος. Β. Προσωπικό αρχείο: Έγγραφα για δικαστικές υποθέσεις, μισθωτήρια κατοικιών, αποδείξεις πληρωμών. Γ. Αρχείο υπαλλήλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Ε.Β.Ζ: Αποκόμματα εφημερίδων για την αξιολόγηση υπαλλήλων, γνωμοδοτήσεις για εργασιακά θέματα, κανονισμός εργασίας της Ε.Β.Ζ.

Επιχειρήσεις Κοντού Χ.

Αρχείο Εταιρείας Γκλαβάνη

 • GR GRGSA-MAG BUS1.1
 • Αρχείο
 • 1895-1985

Λογιστικά βιβλία: ημερολόγια γενικά, ημερολόγια αναλυτικά, γενικά καθολικά, αναλυτικά καθολικά, πρόχειρα, απογραφών, ισολογισμών, αποθήκης, πρωτοκόλλου, ενσήμων ΙΚΑ. Φωτογραφίες, μισθοδοτικές καταστάσεις, πιστοποιητικά προσωπικού στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πρακτικά, επιστολές, τηλεγραφήματα, συμβόλαια, σχέδια, ιδιωτικά συμφωνητικά, αγωγές, οικονομικές εκθέσεις διοικητικού συμβουλίου, στατιστικά στοιχεία κίνησης και προώθησης, άδειες υπαλλήλων, γενικές συνελεύσεις μετόχων.

Γκλαβάνη - Τεχνική Α.Ε. Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων

Αρχείο Εταιρείας Γκλαβάνη

 • GR GRGSA-MAG BUS1.2
 • Αρχείο
 • 1895-1985

Λογιστικά βιβλία: ημερολόγια γενικά, ημερολόγια αναλυτικά, γενικά καθολικά, αναλυτικά καθολικά, πρόχειρα, απογραφών, ισολογισμών, αποθήκης, πρωτοκόλλου, ενσήμων ΙΚΑ. Φωτογραφίες, μισθοδοτικές καταστάσεις, πιστοποιητικά προσωπικού στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πρακτικά, επιστολές, τηλεγραφήματα, συμβόλαια, σχέδια, ιδιωτικά συμφωνητικά, αγωγές, οικονομικές εκθέσεις διοικητικού συμβουλίου, στατιστικά στοιχεία κίνησης και προώθησης, άδειες υπαλλήλων, γενικές συνελεύσεις μετόχων.

Γκλαβάνη - Τεχνική Α.Ε. Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων

Αρχείο Ιωάννη Ραΐση

 • GR PRI065.03
 • Αρχείο
 • 1885 - 1970

Ιδιωτική και εμπορική αλληλογραφία του Ιωάννη Ραΐση και του υιού του Κωνσταντίνου Ραΐση.

Ραΐσης, Ιωάννης

Αρχείο Ιωάννη Ραΐσση

 • GR PRI065.02
 • Αρχείο
 • 1890 - 1960

Λογιστικά βιβλία της επιχείρησης "Ιωάννης Ραΐσσης"

Ραΐσης, Ιωάννης

Αρχείο κλινικής Ανδρεάδη

 • BLA016
 • Αρχείο
 • 1956 - 1973

33 χφ βιβλία σχετικά με την κίνηση της κλινικής 1957-1973 και 2 φάκελοι με ατομικές καρτέλες προσωπικού. 2 φάκελοι με ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. 1956-1970. 2 φάκελοι με τιμολόγια αγορών της κλινικής 1975. 1 φάκελος με έγγραφα του λογιστηρίου της κλινικής 1972. Φάκελος "Μισθοδοτικές Καταστάσεις" 1967 (μηνιαίες). 2 φάκελοι με αλληλογραφία της κλινικής με τα Ταμεία του Δημοσίου 1973. 1 κατάστιχο 500 σελ."Ημερολόγιον διαφόρων πράξεων" (οικονομικών) 1971-1974.

Κλινική Ανδρεάδη

Αρχείο Κώστα Μπιλιμπά

 • Αρχείο
 • 1983-2000

Αρχείο των ιδιωτικών επιχειρήσεων (πωλήσεις αυτοκινήτων κ.ά.) Κώστα και Ελένης Μπιλιμπά στη Σάμο: Βιβλία εσόδων-εξόδων, ταμειακών και συμψηφιστικών κινήσεων, συγκεντρωτικά ημερολόγια, καταστάσεις ΙΚΑ κ.ά..

Μπιλιμπάς, Κώστας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.09
 • Αρχείο
 • 1995-2001

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.10
 • Αρχείο
 • 1999-2002

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Οικογένειας Καράβα

 • GR PRI001.01
 • Αρχείο
 • 1868-1959

Συμβόλαια, 1 φύλλο απολύσεως από το Βασιλικό Ναυτικό, 9 αποδείξεις πληρωμής στο Σύνδεσμο Αρτεργατών, λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ηλ. εταιρείας Βαλμά.

Καράβα, οικογένεια

Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Κυκλάδων (ΟΕΒΚ)

 • GR ADM023.01
 • Αρχείο

Καταστατικά, εισφορές μελών, αλληλογραφία, απολογισμοί-προϋπολογισμοί, αιτήσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, διπλότυπα,δελτία αποστολής, εγκύκλιοι, φορτωτικές, αγορανομικές διατάξεις, τραπεζικά έγγραφα, τιμολόγια
Επίσης σε κακή κατάσταση βρέθηκαν:λάβαρα σωματείων κλπ κυρίως σφραγίδες

Ομοσπονδία Επαγγελματιών -Βιοτεχνών Κυκλάδων

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.15
 • Αρχείο
 • 1882-2003

Δικογραφίες Βουλευμάτων, Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς, Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Ανηλίκων, Αγωγές-Προτάσεις τακτικής διαδικασίας, Πρακτικά αναβολής εργατικών, Εταιρικά, Αποφάσεις και Πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ)

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Φιλόστρατου Κατσανού (δικηγόρου)

 • GR GRGSA-MES PRI073.01
 • Αρχείο
 • 1861-1993

Χειρόγραφες σημειώσεις εκκλησιαστικού περιεχομένου και αλληλογραφία Μητροπολίτη Μεσσηνίας Πανάρετου Κωνσταντινίδη (1882-1897), Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη (1874-1953), Αγιορείτη Μοναχού Κορνήλιου Δουκάκη, κατά κόσμον Κωνσταντίνου Δουκάκη. Υποθέσεις σχετικές με Ι.Μ. Καλογραιών, Άσυλο Προστασίας Απόρων Ανιάτων "Η Στέγη της Εκκλησίας", Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα (κληροδοσίες). Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για ίδρυση αεροδρομίου Καλαμάτας, δημιουργία εγκαταστάσεων Διασποράς, διάνοιξη-διαπλάτυνση εθνικών-επαρχιακών οδών, μετεγκαταστάσεις οικισμών, δημιουργία προσφυγικού οικισμού Πλεύνας, υδραυλικά έργα-αρδευτικό δίκτυο κ.ά. Διαλύσεις Σωματείων. Υποθέσεις διαφόρων Συλλόγων. Υποθέσεις εταιριών, επιχειρήσεων, βιομηχανιών κ.ά. Υποθέσεις ιδιωτών.

Κατσανός, Φιλόστρατος

Γκλέτσος, Κωνσταντίνος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.763
 • Αρχείο
 • 1900-1927 (Κυρίως 1900-1909)

Συναλλαγματικές διαφόρων εταιρειών με τις οποίες ο Γκλέτσος είχε εμπορικές συναλλαγές. Πρόκειται για τις εταιρείες: Γεώργιος Αρεταίος, Γεώργιος Πιπινέλης, Γ. Π. Πρωτόπαπας & Αδελφοί, Στυλιανός Αναστασόπουλος, Καρυώτης και Παρασκευόπουλος, Θεοφάνης Κ. Χατζόπουλος, Αδελφοί Ν. Αγγελόπουλοι, Χ Παππασπυρόπουλος Αναγνωστόπουλος & Σία, Σιδέρης Μπεκιάρης & Σία (όλες με έδρα τον Πειραιά), Θ. Δ. Βελισσαρόπουλος & Αδελφοί, Νικόλαος Μ. Δρόσος (Ερμούπολη), Κ. Δ. Κρόκος και Αδελφοί Μουζέλη (Λαμία) και δύο γραμμάτια ασφαλίστρων της ασφαλιστικής εταιρείας «Κυκλαδική».

Γκλέτσος, Κωνσταντίνος

Δημοτική Εκμετάλλευσις Αεριόφωτος Αθηνών

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 19/02
 • Αρχείο
 • 1956

Μητρώο εργαζομένων στην επιχείρηση από το 1890 ως το 1956. Περιλαμβάνει 1190 ονόματα εργαζομένων καθώς και τις φωτογραφίες τους.

Δημοτική Εκμετάλλευσις Αεριόφωτος Αθηνών

Διαφημιστικά και αφίσες

 • EPH003
 • Αρχείο

Διαφημιστική προπολεμική αφίσα της Μακεδονικής Καρφοβελονοποιϊας και Συρματουργίας (έδρα: Θεσ/νίκη). Διαφήμιση "ΟΥΖΟ ΝΕΚΤΑΡ", Θεσ/νίκη. Διαφήμιση ΒΙΟΖΑΧ (ζαχαρώδη), Θεσ/νίκη. Ετικέτα "Οίνος Βορονώφ Νικ. Τζάρτα, Δράμα". 5 ετικέτες προϊόντων ΒΙΟΖΑΧ. 3 ετικέτες "EXELSIOR" pastilles de Menthe. 2 ετικέτες και 1 λαχείο ΜΕΖΑΠ. 2 ετικέτες Εργοστασίου Ζαχαροπλαστικής "Ο ΒΥΡΩΝ". 3 ετικέτες λουκουμιών (Β.Γ. Λαζάρου, Πανταζή, Α. Σεφεριάδου και Ο. Γεωργιάδου). 8 έγχρωμες προπολεμικές διαφημιστικές ετικέτες επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης. Έγχρωμη αφίσα του Φωκίωνα Δημητριάδη για τον πόλεμο της Κορέας.

Άγνωστος

Εμπορική Αλληλογραφία Εταιρείας "Λαΐς"

 • GR COL013.01
 • Αρχείο
 • 1938

Το αρχείο αποτελείται από: Εμπορική αλληλογραφία Εταιρείας "Λαϊς" με το κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων και νεωτερισμών "Η Νέα Αγορά" του Κωνσταντίνου Λ. Λαμπριανίδη και αφορά παραγγελίες του καταστήματος.

Εταιρεία "Λαΐς"

Πολάτ, Αριστείδης

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 314
 • Αρχείο
 • 1922-1939

Αλληλογραφία και συμφωνητικό των εμπορικών εταιρειών «Δ.Πολάτ και Σία» και «Οίκου Παπαγεωργίου» για την προμήθεια σακχάρεως και τα ζητήματα οικονομικού διακανονισμού που προέκυψαν με τα υπουργεία Οικονομικών και Στρατιωτικών από τη σύμβαση τους με το ελληνικό δημόσιο (1922-1924). Επιστολές και τηλεγραφήματα της Ανωνύμου Εταιρείας «Γενικαί Επιχειρήσεις» και Δάνου Πολάτ από την Αθήνα προς τον Αρίστο Πολάτ, αντιπρόσωπο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και Σέρρες σχετικές με τα εργοληπτικά και τεχνικά έργα που είχε αναλάβει η εταιρεία στο Ζύρνοβο και την ανέγερση σχολείου, οικοτροφείου και προσφυγικού συνοικισμού στις Σέρρες (1930-1931). Επίσης διάφοροι λογαριασμοί, πίνακες αγοράς υλικών, είδη μηχανημάτων, βιογραφικό μηχανικού L.Cua, σύντομη μελέτη για ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αθήνα, προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων Συνεταιρισμού ακτημόνων αυτοκαλλιεργητών εξαγοράς γαιών «Τα Βρύουλα».

Πολάτ, Αριστείδης

Συλλογές Ντίνας Συκουτρή Ανδρειωμένου

 • GR COL008.13
 • Αρχείο
 • 1937 - 1976

Ένα χειρόγραφο σημείωμα της Ντ. Συκ.- Ανδρειωμ. για τους πρόσφυγες, ένα μπάνερ για το λουκούμι, μια ροζ διαφάνεια από λουκούμια Coundouris, συνεντεύξεις και καταγραφή καταστημάτων και εργοστασίων και 3 πακέτα φωτοτυπημένες σελίδες από τους Γενικούς Ελέγχους της Σχολής Αγίου Βικεντίου κλπ

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα

Συλλογή Σουβατζόγλου (Κ372)

 • GRGSA-CA- COL027.153
 • Συλλογή
 • 1918-1967

Φάκελοι με τιμολόγια, παραγγελίες, φορτωτικές, αλληλογραφία με εταιρείες κ.ά. σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας του Σουβατζόγλου για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σε ελληνικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, τη μεσιτεία στην πώληση και αποστολή βάμβακος και βωξίτη, φυλλάδια, διαφημιστικά και μελέτες σχετικά με εξοπλισμό και επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και εριουργίας.

Σουβατζόγλου, Γεώργιος

Συλλογή Χρήστου Μαρμαρέλλη

 • GR GRGSA-SER COL086.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 1978

Εμπορική και οικογενειακή αλληλογραφία, λογαριασμοί (1965-66), σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης επιχείρησης (1939-1978), ευρετήρια πελατών, τετράδια εξόδων, διαφημιστικά έντυπα αλλαντοποιίας, φωτογραφίες προσωπικές, οικογενειακές και περιηγητικές, σχετικά φιλμ, φωτογραφίες επίσκεψης Κωνσταντίνου Καραμανλή στις Σέρρες, στο Επιμελητήριο και στη Στρατιωτική Λέσχη (9 φωτογρ., 1975).

Αλλαντοποιία Αδελφών Μαρμαρέλλη

Σφαέλλος, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 118, 366, 506
 • Αρχείο
 • 1902-1950

Το αρχείο περιέχει άρθρα και ομιλίες του Δ. Σφαέλλου καθώς και αλληλογραφία από την περίοδο δράσης του στον Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο, οργανωτικά και αλληλογραφία της Ε.Ε.Ε. Αθηνών, προκηρύξεις, προσκλήσεις και διάφορα έγγραφα σχετικά με τις εκλογές του 1946, αλληλογραφία της περιόδου 1945-1948, αλληλογραφία σχετική με τις αγαθοεργίες που έκανε, οικογενειακή αλληλογραφία και προσωπικά έγγραφα. Περιέχει επίσης έναν φάκελο σχετικό με την βιομηχανία νημάτων και υφασμάτων «Ο Βάμβαξ».
[Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]

Σφαέλλος, Δημήτριος