Αρχείο 02/16Θ - Κατσουγιάννη, οικογένεια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET 02/16Θ

Τίτλος

Κατσουγιάννη, οικογένεια

Ημερομηνία(ες)

  • 1861-1939 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 αρχειακά κουτιά (7 κατάστιχα, 1 τετράδιο 2 βιβλία αντιγραφής επιστολών)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Θωμάς Μ. Κατσουγιάννης (1815 - μεταξύ 1892 και 1894) γεννήθηκε και έζησε στο Κρούσοβο. Εμπορευόταν κυρίως υφάσματα στο Κρούσοβο και στο Μοναστήρι ενώ ασχολήθηκε και με τον δανεισμό χρημάτων. Η επωνυμία της επιχείρησής του ήταν «Θωμάς Κατσουγιάννης και υιοί» η οποία το 1875 εμφανίζεται να έχει έδρα το Μονοαστήρι. Μετά τον θάνατο του Θωμά Κατσουγιάννη η επιχείρηση πέρασε σε τέσσερις από τους γιους του (Μιχαήλ, Ματθαίος, Πέτρος και Στέργιος, ενώ ο Κωνσταντίνος αποχώρησε). Η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα μεγάλωσε πολύ, σημείωσε έντονη κερδοφορία και επεκτάθηκε, άτυπα, στον πιστωτικό τομέα. Η επιχείρηση διατηρήθηκε έως το 1902 όταν και διαλύθηκε.
Μεταξύ των ετών 1904-1906 τα αδέλφια Μιχαήλ και Ματθαίος Κατσουγιάννης λειτούργησαν τη δική τους επιχείρηση, η οποία διαλύθηκε μετά τη δολοφονία του δευτέρου από βούλγαρο κομιτατζή. Και αυτή η επιχείρηση ασχολήθηκε με το εμπόριο υφασμάτων και με το δανεισμό χρημάτων.
Ο Μιχαήλ (1842-1915) και οι γιοι του, Θωμάς και Τηλέμαχος (1882-1964) , συνέχισαν την εμπορική και πιστωτική δραστηριότητα της οικογένειας. Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Μιχαήλ η έδρα της επιχείρησης μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Η οικογενειακή επιχείρηση περνάει στον έλεγχο του Τηλέμαχου Κατσουγιάννη και μετά το θάνατό του στο γιο του Μιχαήλ. Η επιχείρηση λειτούργησε μέχρι το 1983.
Στο αρχείο συναντάται και επιχείρηση με την επωνυμία «Δήτσας Κατσουγιάννης και Νιτσιώτας» με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στα Σκόπια.

Πηγές σύνταξης βιογραφικού: Βασίλης Κ. Γούναρης, Στις όχθες του Υδραγόρα.Οικογένεια οικονομία και αστική κοινωνία στο Μοναστήρι 1897-1911, Εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 2000.
Υλικό του αρχείου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Λόλας Κατσουγιάννη-Δεληγιάννη και Φανής Κατσουγιάννη-Δεληγιάννη στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης της Εθνικής Τράπεζας γύρω στο 1995.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο παρουσιάζει μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της οικογένειας Κατσουγιάννη από το 1868 έως το 1939. Περιέχει τεκμήρια των επιχειρήσεων «Θωμά Μ. Κατσουγιάννη και υιών», «Μιχάλη και Ματθαίου Κατσουγιάννη», «Μιχαήλ Κατσουγιάννη και υιών», «Δήτσα Κατσουγιάννη και Νιτσιώτα» και «Τηλέμαχου Μ. Κατσουγιάννη».
Το αρχείο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή του Μοναστηρίου στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου αι. Μέσα από βιβλία ισολογισμών, βιβλία λογαριασμών πελατών, ταμειακές καταγραφές και άλλα τεκμήρια διαγράφεται η ανοδική πορεία της επιχείρησης, σκιαγραφείται η εμπορική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Μοναστηρίου, κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα, και δίνονται σημαντικά στοιχεία για τα εμπορικά δίκτυα της εποχής. Δεδομένης της έλλειψης παρόμοιων πηγών για τη Μακεδονία των τελών του 19ου και των αρχών του 20ού, το αρχείο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η καταγραφή των διαφόρων ειδών υφασμάτων καθώς δίνονται αναλυτικά τύποι, ονόματα και τιμές.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις.

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Γαλλικά
  • Ελληνικά
  • Σερβικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Το μελάνι σε ορισμένα σημεία των βιβλίων αντιγραφής επιστολών έχει ξεθωριάσει.

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης βρίσκεται επίσης το αρχείο του Τηλέμαχου Μ. Κατσουγιάννη το οποίο περιέχει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δοκίμια με διορθώσεις, σημειώσεις και πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη του Τ.Κατσουγιάννη με θέμα την καταγωγή και τη γλώσσα των Βλάχων των ελληνικών χωρών, που εκδόθηκε σε δύο τόμους το 1964-1966.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

-Βασίλης Κ. Γούναρης, Στις όχθες του Υδραγόρα. Οικογένεια οικονομία και αστική κοινωνία στο Μοναστήρι 1897-1911, Εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 2000.
-Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Έμποροι και τραπεζίτες, ο Οίκος Κατσουγιάνη στο Μοναστήρι (1875-1906): μερικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις» στο Ευάγγελος Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκη,Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεμος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 306-315.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αλέξης Ντάσιος (στα πλαίσια πρακτικής άσκησης του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.)
Γιώργος Κουμαρίδης

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Φεβρουάριος 2017

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres