Αρχείο Τ 8 (πρώην Τ 169-182) - Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (Συλλογή Γενναδίου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τ 8 (πρώην Τ 169-182)

Τίτλος

Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (Συλλογή Γενναδίου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1783 - 1818 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (14 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Ίσως να σχετίζονται με το αρχείο του Γεωργίου Γενναδίου (1786-1854), πατέρα του δωρητή

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέρχονται από το κληροδότημα του γεωπόνου Παναγιώτη Γενναδίου (1847-1917). Παραδόθηκαν στο Τμήμα Χειρογράφων με την αποχώρηση του τότε διευθυντή της ΕΒΕ Δ. Κόκκινου (1954)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ένα χοτζέτι σχετικό με ακίνητα στο Τσεπέλοβο του Ζαγοριού (1783), 2 μπεράτια Ελλήνων χειρούργων της Πόλης, 8 έγγραφα για τα μαγαζιά του γιατρού Κωνσταντίνου και του γούναρη Μήτρου στην Πόλη, ένα ιλάμι για οφθαλμιατρική διαφορά και 2 φιρμάνια για το φόρο του κρασιού στο Κουρί της Βιθυνίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Τουρκικά (Οθωμανική γραφή), με μερικές σημειώσεις στα Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος σε MS/EXCEL (2019)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

27/7/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης