Αρχείο - Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη

Ημερομηνία(ες)

  • 1809 - 1839 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

περίπου 1200 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1789-1854)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ανδρέας Λουριώτης (Ιωάννινα 1789 – Αθήνα 1854) ήταν αγωνιστής του 1821 και πολιτικός. Έλαβε στοιχειώδη μόρφωση στα Ιωάννινα και συνέχισε με σπουδές οικονομικών και πολιτικών επιστημών στη Γερμανία και στη Γαλλία. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και, με την κήρυξη της Επανάστασης, επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει τον Αγώνα. Επειδή διακρίθηκε για τις γνώσεις και τη φιλομάθειά του, εστάλη μαζί με τον Ιωάννη Ορλάνδο και Ιωάννη Ζαίμη στο Λονδίνο, το 1822, με σκοπό τη σύναψη δανείου για τις ανάγκες του Αγώνα γραμματέας ήταν ο μετέπειτα αποκληθείς "εθνικός δικαστής"Αναστάσιος Πολυζωίδης. Διετέλεσε μεσολαβητής για την αποδοχή του ελληνικού στέμματος από τον Λεοπόλδο πρίγκιπα της Σαξονίας-Κόμπουρκ & Γκότα. Διευκόλυνε την κάθοδο πολλών φιλελλήνων στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ήταν ο λόρδος Βύρων και ο Σανταρόζα. Πολιτικός, στενός φίλος και συνεργάτης του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.Παντρεύτηκε τη Λουκία Κομνηνού και απέκτησε έναν γιο (Θεόδωρος) που απεβίωσε νέος άνευ κατιόντων. Κατιόντες της οικογένειας Λουριώτη υπάρχουν μόνον εκ της αδελφής του Ελένης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κατέχει το αρχείο από δωρεά της Χριστίνας Ν. Λουριώτη.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συμμετοχή του Λουριώτη στην Επιτροπή των Εθνικών δανείων του 1824 και του 1825 καθώς και οι άλλες του δραστηριότητες με την έναρξη του Αγώνα, αλλά και μετά την επιστροφή του από την Αγγλία, καθιστούν το Αρχείο ένα από τα σημαντικότερα γνωστά ιδιωτικά ελληνικά αρχεία.

Το πρώτο έγγραφο του αρχείου είναι του 1809 (Πατριαρχικό Γράμμα προς τον Επίσκοπο Τζίας και Θερμίων Νικόδημο) αλλά δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το Λουριώτη. Τα αμέσως επόμενα έγγραφα είναι του 1815, οπότε αρχίζει ουσιαστικά το αρχείο. Από το έτος αυτό και πέρα η συνέχειά του είναι αδιάσπαστη και τα έγγραφα πληθύνονται προοδευτικά, με μία μόνο εξαίρεση, τα έτη 1818 και 1819.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε χρονολογικά από το προσωπικό του ΚΝΕ. Τα έγγραφα τοποθετήθηκαν σε 25 φακέλους με ελληνική αρίθμηση (Α'-ΚΕ'). Μέσα στη χρονολογική ταξινόμηση δημιουργήθηκαν υποφάκελοι με έγγραφα που αφορούν στο ίδιο θέμα ή στο ίδιο πρόσωπο ή που για λόγους συσχετισμών θεωρήθηκε ότι έπρεπε να τοποθετηθούν στην ίδια θέση. Οι υποφάκελοι τοποθετήθηκαν στη θέση της χρονολογίας του πρώτου εγγράφου τους. Το υλικό των υποφακέλων αυτών αποτελέσθηκε βασικά από δεσμίδες με ομοειδή έγγραφα, τις οποίες είχε συγκροτήαει ο ίδιος ο Λουριώτης. Πριν γίνει η ταξινόμηση, όλα τα έγγραφα αριθμήθηκαν με μολύβι, έτσι ώστε κάθε στιγμή να είναι εύκολη η ανασύνθεση της μορφής την οποία είχε το αρχείο όταν δωρήθηκε στο ΚΝΕ.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Μετά την κατάταξη έγινε ένας κατάλογος, ο οποίος περιέχει τα ονόματα των εκδοτών και αποδεκτών των εγγράφων με αναγραφή τόπου και χρονολογίας και μια στήλη παρατηρήσεων. Ο κατάλογος αποτελείται από 105 δακτυλογραφημένες σελίδες και απόκειται στο ΚΝΕ.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ένα μεγάλο τμήμα του αρχείου Λουριώτη βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ).

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα έγγραφα του αρχείου αυτού δεν είναι τα μόνα σωζόμενα αναφορικά με τον Λουριώτη. Στη βιβλιογραφία των Εθνικών δανείων περιέχονται από άλλες προελεύσεις έγγραφα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το πρόσωπό του.

Το αρχείο του ΚΝΕ έμεινε στο μεγαλύτερο μέρος του άγνωστο και αχρησιμοποίητο μέχρι πρόσφατα. Ο Σπ. Λάμπρος δημοσίευσε από το αρχείο αυτό το περιεχόμενο της χειρόγραφης εφημερίδας του Αγώνα ΑΧΕΛΩΟΣ (περ. Ν. Ελληνομνήμων τομ. Α', 1904, σελ. 452-3, 474 και τομ. ΙΑ', 1914, σελ. 185-6)

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες