Συλλογή COL027.99 - Συλλογή εντύπων Κατοχής (Κ103ε)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL027.99

Τίτλος

Συλλογή εντύπων Κατοχής (Κ103ε)

Ημερομηνία(ες)

  • 1941-1944 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

  1. 81 τεμάχια
  2. 24 τεμάχια
  3. 123 τεμάχια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Φλάμπουρας, Διονύσιος
Ημερομηνία αγοράς: 29/5/1965
ΑΒΕ: 553

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συλλογή που περιέχει διάφορα έντυπα της Κατοχής (1941-1944):

  1. Προκηρύξεις,
  2. Περιοδικά και φυλλάδια,
  3. Εφημερίδες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 857-858

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης