Αρχείο COL131.01 - Ανδριανοπούλου, Ιωάννα (Ζαναντρίς) (συλλογή) (Κ117)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL131.01

Τίτλος

Ανδριανοπούλου, Ιωάννα (Ζαναντρίς) (συλλογή) (Κ117)

Ημερομηνία(ες)

 • 1940-1958 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

62 έγγραφα, 16 φωτογραφίες, 7 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ελληνίδα λογοτέχνις με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ζαναντρίς.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Ανδριανοπούλου, Ιωάννα (Ζαναντρίς)
Ημερομηνία δωρεάς: 26/2/1969
ΑΒΕ: 597

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συλλογή εγγράφων και εντύπων της Ζαναντρίς (Ιωάννας Ανδριανοπούλου):

 1. Αντίγραφα εξήντα δύο (62) εγγράφων της περιόδου 1940-1958 που αναφέρονται στις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα.
 2. Δεκαέξι (16) αντίγραφα απονεμηθέντων διπλωμάτων τιμητικών διακρίσεων για τη δράση της.
 3. Επτά (7) βιβλία:
  α."Εθνική Δράσις και Αντίδρασις Πόλεμος - Κατοχή", 1947,
  β. "Ελληνικός Παλμός", 1946,
  γ. "Έλληνες αδελφοί μου ας πολεμήσωμεν..."1948,
  δ. "Ανάμεσα στα θύματα του Συμμοριτισμού", 1952,
  ε. "Στην Κλαγγή των όπλων. Ματωμένη Κύπρος", 1956,
  ζ. "Ο εθναπόστολος Σπύρος Ματσούκας", 1958,
  η. "Μορφή των ήχων" (ποιήματα).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 876

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εντοπίζεται η από 10.03.1969 επιστολή της Ζαναντρίς προς τη Δ/νση των ΓΑΚ, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιεί ότι σχετικά με την προσφορά των επτά (7) ιστορικών της συγγραμμάτων, εκ παραδρομής δεν παρεδόθη στα ΓΑΚ το 7ο βιβλίο της "Μορφή των ήχων", το οποίο για λόγους σκοπιμότητας εκδόθηκε το 1942 και το οποίο αποστέλλει με την παρούσα επιστολή. Επίσης, αποστέλλει και δεκαέξι (16) φωτοτυπίες απονεμηθέντων διπλωμάτων τιμητικών διακρίσεων για τη δράση της.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες