Αρχείο EDU069.02 - Αρχείο 2ου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ Ν. Σερρών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER EDU069.02

Τίτλος

Αρχείο 2ου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ Ν. Σερρών

Ημερομηνία(ες)

  • 1992 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 έντυπα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά από Γεωργιάδη Ηλία, 11-4-1997
ΑΒΕ 228

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

3 τεύχη του μαθητικού περιοδικού "Μαθητικό Βήμα".

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες