Σχολεία - Σέρρες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία - Σέρρες

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία - Σέρρες

Σχετικοί όροι

Σχολεία - Σέρρες

218 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία - Σέρρες

218 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.04
 • Αρχείο
 • 1976 - 2017

Βιβλία ύλης, γραπτά δοκίμια, νομολογία, στατιστικά, μεταφορά μαθητών.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1974 - 1989

Οικονομικοί απολογισμοί, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, δικαιολογητικά δαπανών και βιβλία ταμείου.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 1991

Βιβλία πρωτοκόλλου (1976-1982), υπηρεσιακή αλληλογραφία και γραπτά μαθητών.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1978 - 1995

Βιβλία διεκπεραίωσης και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.07
 • Αρχείο
 • 1982, 1993 - 2000

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και γραπτά δοκίμια μαθητών.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.10
 • Αρχείο
 • 2002

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) όλων των τάξεων.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.08
 • Αρχείο
 • 1984 - 2001

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.11
 • Αρχείο
 • 2002 - 2003

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: λειτουργία σχολείου, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, μεταφορά μαθητών, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.12
 • Αρχείο
 • 2004

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ) όλων των τάξεων.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.06
 • Αρχείο
 • 1997 - 1999

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.04
 • Αρχείο
 • 1996

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και γραπτά δοκίμια μαθητών.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.17
 • Αρχείο
 • 2006 - 2009

Φάκελος ίδρυσης- λειτουργίας σχολείων, φάκελος μεταφοράς μαθητών, γραπτά δοκίμια μαθητών, βιβλία ύλης, απουσιολόγια.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.11
 • Αρχείο
 • 2002 - 2005

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ), διάφορα έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.15
 • Αρχείο
 • 2006 - 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων, στατιστικά στοιχεία, μεταφορά μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, διάφορα, βιβλία διδασκόμενης ύλης.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.18
 • Αρχείο
 • 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων. Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.14
 • Αρχείο
 • 1987 - 2001

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.13
 • Αρχείο
 • 1991 - 1992, 1996 - 2000

Βιβλία ύλης, γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ), ατομικές καρτέλες μαθητών.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.07
 • Αρχείο
 • 1995

Γραπτά δοκίμια μαθητών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.17
 • Αρχείο
 • 1996 - 2006

Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, γραπτά δοκίμια μαθητών, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας, ποινές.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.15
 • Αρχείο
 • 2001 - 2003

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.08
 • Αρχείο
 • 1981 - 1997

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (130) και γραπτά μαθητών (1.080), με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ).

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.09
 • Αρχείο
 • 1983 - 1998

Υπηρεσιακά έγγραφα και γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ).

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1992

Βιβλία πρωτοκόλλου και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.08
 • Αρχείο
 • 1991 - 2000

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.09
 • Αρχείο
 • 1992 - 2001

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.10
 • Αρχείο
 • 1994 - 2004

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) όλων των τάξεων.

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.13
 • Αρχείο
 • 1984 - 2006

Αλληλογραφία οργανωτικού περιεχομένου, εγκύκλιοι, αλληλογραφία σχολικών συμβούλων.

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.12
 • Αρχείο
 • 2003 - 2010

Γραπτά δοκίμια μαθητών, βαθμολογίες, βιβλία ύλης.

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU003.11
 • Αρχείο
 • 1995 - 2005

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας

3ο Λύκειο Σερρών

Αρχείο 4ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU055.04
 • Αρχείο
 • 1969 - 1998

Στατιστικά στοιχεία, τίτλοι σπουδών, γραπτά δοκίμια, δράση σχολική-εξωσχολική, γιορτές, ομιλίες, διαλέξεις, απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων.

4ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 4ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1991

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, ατομικά δελτία μαθητών.

4ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 5ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1980 - 1990

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, ατομικά δελτία μαθητών (1980-1988).

5ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Γαζώρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (βραβεία-αριστεία μαθητών, αποτελέσματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση).

Γυμνάσιο Γαζώρου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU013.04
 • Αρχείο
 • 1989 - 1995

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά μαθητών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1991

Βιβλία (φοίτησης - διδασκόμενης ύλης- απουσιολόγια- αιτήσεων- δηλώσεων) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Πορροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU060.08
 • Αρχείο
 • 1983 - 1997

Βιβλία διδασκόμενης ύλης και απουσιών, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Κάτω Πορροΐων Σερρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 218