Εκπαίδευση, Επαγγελματική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Επαγγελματική

Equivalent terms

Εκπαίδευση, Επαγγελματική

 • UF Επαγγελματική εκπαίδευση

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Επαγγελματική

146 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Επαγγελματική

146 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ης Μαθητικής Εστίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM058
 • Αρχείο
 • 1984 - 1993

Διοικητικά έγγραφα 1988 και 1990. Στατιστικά στοιχεία 1988. Παραλαβή περιοδικών 1990. Εορτασμοί-εκδηλώσεις Νοέμ-Δεκ. 1990. Φιλοξενία Κυπρίων μαθητών, δραστηριότητες 1991-92. Ατομικοί φάκελοι οικοτρόφων Σεπτ. 1988. Απουσίες μαθητών Ιαν. 1992. Διοικητικά έγγραφα ετών 1984,1990-1991, 1993. Στατιστικά στοιχεία Ιαν-Δεκ. 1989. 116 ατομικοί φάκελλοι μαθητών έτους 1989. Απουσίες μαθητών έτους 1993. Στατιστικά στοιχεία κίνησης μαθητών και οικοτρόφων και ασθενών μαθητών. Απουσίες και ατομικοί φάκελλοι μαθητών. Αλληλογραφία.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 1η Μαθητική Εστία Θεσσαλονίκης

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού και Τεχνικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 164
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ευρετήρια Μητρώου Μαθητών, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ίδρυση-Οργάνωση-Λειτουργία, Νομοθεσία -Νομολογία, Προγράμματα-Μέθοδοι -Ύλη Διδασκαλίας, Έκθεση Πεπραγμένων, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις -Δραστηριότητες, Σύσταση /Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Υπηρεσιακές Εκθέσεις, Θέματα μη Μόνιμου Προσωπικού, Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση, Άδειες /Υγειονομική Περίθαλψη, Συλλογικά Όργανα, Μαθητές, Φυσική Αγωγή, Οικονομικά (Μισθολογικά –Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία), Σχολικό Ταμείο, Διδακτιριακά, Εξοπλισμός, Βιβλία /Βιβλιοθήκη, Τίτλοι, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πειθαρχικά/ Ποινές/Αμοιβές

1ο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 74.1
 • Αρχείο
 • 1961-2004

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων-Διευθυντού-Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού και φάκελοι ατομικοί εκπαιδευτικών-καθαριστριών-επιστατών που προέρχονται από την Κατωτέρα Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Κ.Δ.Τ.Σ.), Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Μ.Δ.Τ.Σ.), ΚΕΤΕ, Τεχνικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο & 1ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου

1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου (αρχείο Τ.Ε.Σ. Ναυπάκτου)

 • GRGSA-AIT EKΠ. 74.2
 • Αρχείο
 • 1977-1979

Ατομικοί Φάκελοι εκπαιδευτικών, Γενικός Έλεγχος Μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και δύο ανεπίδοτα Απολυτήρια της Τ.Ε.Σ. Ναυπάκτου

1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας - Α΄ και Β΄ Κατωτέρων και Μέσων Σχολών

 • GR GRGSA_LAR EDU254.01
 • Αρχείο
 • 1970 - 1986

Το αρχείο του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας αποτελείται από τα αρχεία των σχολών: Α' Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Λάρισας, Β' Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Λάρισας, Α' Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Λάρισας, Β' Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Λάρισας, 1ο ΤΕΛ Λάρισας και Ιδιωτικές Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βόλου. Καλύπτει τα έτη 1974 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία υλικών και βιβλία της Σχολικής Εφορείας κ.ά., καθώς και 74 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο σε 6 σειρές ανά σχολή και σε κάθε σειρά θεματικά και χρονολογικά.

1ο ΤΕΛ Λάρισας

Αρχείο 28ης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1959-1979

Πρακτικά Συλλόγου Kαθηγητών, Bιβλία Ύλης, Ελέγχου Aπουσιών, Παραπτωμάτων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελοι βασικών διαταγών και κανονισμών, γενικής αλληλογραφίας, προσωπικού, μαθητών, προγραμμάτων, οικονομικών στοιχείων, συσσιτίων, ημερησίων καταστάσεων σιτίσεως, δαπανών, υλικών, τίτλων εγγραφής, απορριφθέντων μαθητών, γραπτών εξετάσεων

28η Τεχνική Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Αρχείο 2ης Μαθητικής Εστίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM061
 • Αρχείο
 • 1984 - 1995

Στατιστικά στοιχεία 1988, 1989. Κίνηση ασθενών και οικοτρόφων μαθητών 1990. Ατομικοί Φάκελοι οικοτρόφων 1988, 1989. Απουσίες μαθητών 1992, 1993. Διοικητικά έγγραφα ετών 1988-1989, 1991, 1993. 36 ατομικοί φάκελλοι μαθητριών έτους 1989.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 2η Μαθητική Εστία Θεσσαλονίκης

Αρχείο 2ου Σ.Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG EDU125
 • Αρχείο
 • 1974-1986

Βιβλία Κινητής περιουσίας, Αποθήκης, Οργάνων Φυσικής και Χημείας, Υλικού (Αυτοκινήτων, Ψυκτικού, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Δομικού, Ηλεκτρολογικού), Εργαστηρίων (Χημείας, Τεχνιτών, Δομικών, Ηλεκτρονικών), Μονίμου υλικού Εργαστηρίου Τεχνιτών αυτοκινήτων και Επαγγελματικής Σχολής, Εισερχομένου μονίμου υλικού, Μονίμου υλικού Μηχανολογικού Εργαστηρίου Τεχνικού Λυκείου Βόλου

2ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.15
 • Αρχείο
 • 2006 - 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων, στατιστικά στοιχεία, μεταφορά μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, διάφορα, βιβλία διδασκόμενης ύλης.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 4ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU144.01
 • Αρχείο
 • 1999 - 2012

Έγγραφα με βαθμολογίες γραπτών εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, καταστάσεις απουσιών, έγγραφα εκπαιδευτικών δράσεων, έγγραφα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και 2 έγγραφα γραπτών και θεμάτων.

4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σερρών

Αρχείο Α΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 162
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Mαθητολόγια, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ανεξεταστέων και Κατατακτηρίων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Α΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Ανωτέρων-Μέσων-Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών Δ.Ι. Νικολόπουλου

 • GR GRGSA_LAR EDU249.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1978

Το αρχείο των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Δ. Νικολόπουλου καλύπτει τα έτη 1961-1978 και περιέχει υλικό της "Μονοταξίου Επαγγελματικής Σχολής Αγγλομαθών Γραμματέων και Μεταφραστών" και της "Μονοταξίου Επαγγελματικής Σχολής Στενοδακτυλογράφων". Αποτελείται από 82 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία των σχολών.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Ανώτεραι - Μέσαι - Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί Δ.Ι. Νικολόπουλου

Αρχείο Ανωτέρων-Μέσων-Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ''Η Λαρισαϊκή''

 • GR GRGSA_LAR EDU248.01
 • Αρχείο
 • 1951 -1993

Το αρχείο των Ανωτέρων - Μέσων - Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών "η Λαρισαϊκή" καλύπτει τα έτη 1951-1984 και περιλαμβάνει υλικό από όλες τις ειδικότητες και τα τμήματα που λειτουργούσαν. Αποτελείται από 146 βιβλία: μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά, καθώς και ένα φάκελο με ενημερωτικό υλικό της σχολής.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο σε 4 σειρές ανά κατηγορία εκπαίδευσης, εσωτερικά δε ταξινομείται θεματικά και χρονολογικά.

Ανώτεραι - Μέσαι - Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί ''Η Λαρισαϊκή''

Αρχείο Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής Τσαγκαράδας

 • GR GRGSA-MAG EDU6.2
 • Αρχείο
 • 1926-

Επτά (7) Βιβλία: Εισιτηρίων και Επαναληπτικών Εξετάσεων, Έλεγχος διμηνιαίας φοιτήσεως και προόδου, Καταθέσεων και Αναλήψεων, Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεων Επιτροπής Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Σχολικού Ταμείου, Προγράμματα Ωρών Διδασκαλίας

Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή Τσαγκαράδας

Αρχείο Β΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 165
 • Αρχείο
 • 1976-1986

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο επανεξεταστέων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Β΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-FTH ADM033.01
 • Αρχείο
 • 2000-2009

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Πανελλαδικών εξετάσεων, Κοινοτικό Πρόγραμμα Leonardo DaVinci, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στατιστικά Στοιχεία, Εξωδιδακτικές εκδηλώσεις.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM52
 • Αρχείο
 • 1950-2008

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Γενικές Εξετάσεις και Εξετάσεις Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. - (Επιτηρητές- επιτροπές-ΕΚ), Καταστάσεις επιτυχόντων – αποτυχόντων, Ιδιωτικές Σχολές, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, μαθητικοί διαγωνισμοί, Ίδρυση – Οργάνωση – Λειτουργία, Καταλήψεις.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM057.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 2004

Το διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας περιλαμβάνει βιβλία και καταστάσεις πτυχιακών εξετάσεων (1971-1990), βιβλία απολυτηρίων εξετάσεων (1980-1990), βιβλίο απολυτηρίων ιδιωτικών σχολών (1981-2003), βιβλίο πτυχίων ιδιωτικών σχολών (μέσων και κατωτέρων) (1972-2004), βιβλίο πτυχίων ΔΜΕΣ (1979-1984), βιβλία πτυχιακών εξετάσεων (1972-1986), βιβλία εξέλιξης διδακτικού προσωπικού (1981) και παράβολα συμμετοχής σε εξετάσεις (2004).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Ηρακλείου - Οικονομικού Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6
 • Αρχείο
 • 1915-1980

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Εισαγωγικών Εξετάσεων, Bιβλία Προφορικής και Γραπτής Bαθμολογίας, Bιβλίο Διδαχθείσης Ύλης, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Aιτήσεων Eκδόσεως Tίτλων Σπουδών, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Διδακτιριακά, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Aποδοχών Δημοσίων Yπαλλήλων, Yπηρετών & Eργατών, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Πρακτικών Σχολικής Eφορείας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A., Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων I.K.A., Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Αλληλογραφία Σχ. Εφορείας , Φάκελος προμηθειών, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Φάκελος επιστατών σχολείου, Eγκύκλιοι-Διαταγές Υπ. Παιδείας, Εισερχόμενα Γυμνασίου Aγίας Bαρβάρας, Mαθητές, Aτομικοί Φάκελοι Eκπαιδευτικών, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής

Οικονομικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο Δημόσιας Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1951- 1992

Μαθητολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ποινολόγιο, βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικά συλλόγου διδασκόντων, τίτλοι σπουδών, υπηρεσιακά έγγραφα.

Μέση Επαγγελματική Σχολή Σερρών

Αρχείο Δημόσιας Τεχνικής Κατωτέρας & Μέσης Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κυπαρισσίας

 • GRGSA-MES EDU179.01
 • Αρχείο
 • 1962-1994

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, βιβλία ανεξεταστέων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ημερολόγιο, βιβλίο επιβολής κυρώσεων, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής.

Δημόσια Τεχνική Κατωτέρας & Μέσης Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κυπαρισσίας

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.1
 • Αρχείο
 • 1909-1973

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Τίτλοι Σπουδών, Φάκελοι Απολογισμών

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.4
 • Αρχείο
 • 1907

Φωτοαντίγραφο Διαθήκης Ιωάννη Α. Καρτάλη, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Τίτλοι Σπουδών, Φάκελοι Απολογισμών

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.2
 • Αρχείο
 • 1909-1973

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Τίτλοι Σπουδών, Φάκελοι Απολογισμών

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.5
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Όργανα Φυσικής και Χημείας, Συσκευές: γραφομηχανές, πολύγραφος, μαγνητόφωνο, κινηματογραφική μηχανή

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.7
 • Αρχείο
 • 1909-1973

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Τίτλοι Σπουδών, Φάκελοι Απολογισμών

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.10
 • Αρχείο
 • 1901-1965

Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.3
 • Αρχείο
 • 1909-1973

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Τίτλοι Σπουδών, Φάκελοι Απολογισμών

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU16.6
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Όργανα φυσικής και χημείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Τίτλοι Σπουδών, Φάκελοι Απολογισμών

Εμπορική Σχολή Βόλου

Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.045.002
 • Αρχείο
 • 2003-2010

Γραπτά διαγωνίσματα της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Ναυπλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Ναυπλίου

Αρχείο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Βελεστίνου

 • GR GRGSA-MAG EDU144
 • Αρχείο
 • 2006-2009

Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), Φάκελος Σχολικών Συμβούλων, Εξωσχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες

Επαγγελματικό Λύκειο Βελεστίνου

Αρχείο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU057.03
 • Αρχείο
 • 1969 - 2009, 2014

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας, έγγραφα εξωδιδακτικών εκδηλώσεων, ωρολόγια προγράμματα, ατομικά δελτία μαθητών, ημερολόγια έτους 2014 και 1 βιβλίο επιβολής ποινών.

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1986

Μαθητολόγιο, πρωτόκολλο, ημερολόγιο σχολείου, βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο Επαγγελματικών Σχολών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) / πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

 • GRGSA-CA- ADM121.01
 • Αρχείο
 • 1903 - 1950

Το περιεχόμενο των εγγράφων του αρχείου αφορά σε εγκυκλίους, επιστολές, αποφάσεις, αιτήσεις και αναφορές οι οποίες προέκυψαν μέσα στα πλαίσια της διοικητικής δραστηριότητας του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, καθώς και στην υπηρεσιακή αλληλογραφία μεταξύ των σχολών και του Τμήματος.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως

Αρχείο ΕΠΑΛ Πολυγύρου

 • GRGSA-CHA EDU.8.1
 • Αρχείο
 • 1971-1986

Φάκελοι αλληλογραφία ΚΕΤΕ Αρναίας, φάκελοι έγγραφα αλληλογραφίας Δημόσιας Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Ν. Μουδανιών, φάκελοι αλληλογραφία ΚΕΤΕ Πολυγύρου, βιβλία μαθητολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο ποινολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Πολυγύρου (Χαλκιδική)

Αρχείο ΕΠΑ.Σ Κατερίνης

 • GR EDU012.02
 • Αρχείο
 • 1977-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Φ3 Σχολικές εορτές-διαλέξεις, Φ6 Σχολική Εφορία-Σχολικό Ταμείο, Φ20 Υποτροφίες-Εκδρομές, Φ33 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανελλήνιες Εξετάσεις 3ου ΤΕΕ, Πρόχειρα πρακτικών 3ου ΤΕΕ, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, Δ/νση Δ/βαθμιας Εκπαιδεύσης Ν. Πιερίας, ΕΠΑ.Σ. Κατερίνης

Αρχείο ΕΠΑ.Σ Κατερίνης

 • GR EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1977-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Ποινολόγιο, Πρωτόκολλα, πρακτικά: διευθυντού, διδασκόντων, συλλόγου.Ημερολόγια λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία, βιβλίο μητρώο, μισθολογικά μητρώα και διάφορες ανακοινώσεις, εγκύκλιοι, αποφάσεις και προγράμματα.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, Δ/νση Δ/βαθμιας Εκπαιδεύσης Ν. Πιερίας, ΕΠΑ.Σ. Κατερίνης

Αρχείο Επιθεώρησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1985

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων ΠΣΕΕ (1973-1981), βιβλία Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΣΕΕ (1976-1977), βιβλία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΠΣΕΕ (1975-1977), 5 βιβλία μητρώου και ποιότητας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1972-1979), βιβλία επιδόσεως επιστολών και διεκπεραιώσεως (1971-1981) και αλληλογραφία (1979-1985).

Επιθεώρηση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής «Δημόκριτος» Ν. Κότσιρα

 • GR GRGSA-MAG EDU91
 • Αρχείο
 • 1973-2004

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Ποινολόγιο, Βιβλίο διδασκόμενης ύλης, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Ατομικοί φάκελοι, φάκελοι απορριφθέντων/ μη εγγραφέντων, Καταστάσεις αποτελεσμάτων πτυχιακών εξετάσεων

Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή «Δημόκριτος» Ν. Κότσιρα

Αρχείο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Αλμυρού «Κων/νου Χατζηαγόρου»

 • GR GRGSA-MAG EDU90
 • Αρχείο
 • 1973-1977

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Αλμυρού «Κωνσταντίνου Χατζηαγόρου»

Αρχείο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Ε. Κουζελέα

 • GR GRGSA_LAR EDU250.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1979

Το αρχείο της Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Κουζελέα καλύπτει τα έτη 1972 - 1979. Αποτελείται από 47 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά., καθώς και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία της σχολής.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Ε. Κουζελέα

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1969-2011

Αιτήσεις Εγγραφών, Ατομικά Δελτία Μαθητών, Διαγραφές Φοίτησης Μαθητών, Αλληλογραφία Σχολής με τις Επιθεωρήσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι' και ΙΓ' Περιφέρειας, Δικαιολογητικά για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ - Σχετικά Τιμολόγια, Άδειες Λειτουργίας και Σχέδια, ΦΕΚ για την ίδρυση Σχολής 'ΠΛΑΤΩΝ, Εφορία, Εκθέσεις Αυτοψίας, Αποδεικτικά απόρριψης-απόλυσης, Αποδεικτικά- Πτυχία-Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Κρατικής Επιτροπής, Επισκέψεις, Εκδηλώσεις, Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής, Ανανεώσεις άδειας Φροντιστηρίου (Άδεια άσκησης διδασκαλίας, Ανακοινώσεις Διορισμού, Εκδρομές),Υποδείγματα Δελτίων Εξετάσεων και Απολυτηρίων, Ασφαλιστήρια Μαθητών, Αποδεικτικά Σπουδών, Βεβαιώσεις Σπουδών, Αποδεικτικά Προαγωγής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο, Επιβολή Κυρώσεων ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΩΝ, Εξοπλισμός, Παραλαβή Πτυχίων, Αποτελέσματα Αποδεικτικών, Αποτελέσματα Σπουδαστών, Ειδικό Βαθμολόγιο Σχολής 'ΠΑΛΤΩΝ', Γενικό Βαθμολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ" (ΕΚΤΑΚΤΩΝ), Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μητρώο Μαθητών "ΠΛΑΤΩΝ" , Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών.

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.02
 • Αρχείο
 • 1970-2010

Βιβλίο Διδάκτρων Δακτυλογραφίας, Αντίγραφα Μητρώου Μαθητών, Βαθμολογικές κάρτες μαθητών παν. Εξετάσεων, Βιβλίο Αποδεικτικών Απολύσεως Λογιστών-Γραμματέων

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο Ιδιωτικού ΤΕΕ «Γ.Κοντονίκος»

 • GR GRGSA-MAG EDU87
 • Αρχείο
 • 1971-2004

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πράξεων Διευθυντού, Φοίτησης, Διδασκομένης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Επιβολής κυρώσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι σχολείου

Ιδιωτικό Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο «Γ.Κοντονίκος»

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου ("Χατζηβασίλη")

 • GR GRGSA-MAG EDU93.2
 • Αρχείο
 • 1934-1983

Βοηθητικά βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Κατατακτηρίων και Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού και Διδακτικού Προσωπικού, Μαθητολόγιο, Οικονομικά διάφορα (Βιβλίο εσόδων, Βιβλία Καταχωρίσεως Διπλοτύπων Εισπράξεως, Ημερολόγια Ταμείου, Ημερολόγια Εισπράξεων, έξοδα, Καταστάσεις πιστωτών, Ευρετήριο διδάκτρων,Μισθολόγια ΙΚΑ κλπ), Βιβλία Ποινών, Αιτήσεις – δηλώσεις, Γενικός Έλεγχος Πτυχιακών Εξετάσεων, Καταστάσεις μαθητών, Ημερολόγιο διαφόρων Πράξεων, Άδειες, Εκδρομές, Επισκέψεις, Ομιλίες, Διαλέξεις, Πιστοποιητικά Σπουδών, Απουσιολόγια, Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία Διεκπεραιώσεως, βιβλία Επιβολής κυρώσεων, Τίτλοι Σπουδών, Πράξεις Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Γραπτά εξετάσεων, Φωτογραφικό υλικό, Κατάλογος ταινιών κινηματογράφου ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Αλληλογραφία εισερχόμενη, Υποτροφίες, Νομοθεσία-Ειδικές Διατάξεις, Διορισμοί καθηγητών, Καταστάσεις Πρακτικών Ασκήσεων, φάκελοι Κτηρίων Σχολής και Οικοπέδων, Οργανισμοί-Αναλυτικά Προγράμματα-ΦΕΚ, Αποφάσεις Διοικητικής Επιτροπής, Κληροδότημα Ζούλια, Καρτέλες Προσωπικού, Κανονισμοί Σχολών, Δικαιολογητικά απουσιών, «Δελτίο» του Αρ. Βολιώτη, Φάκελοι σχολείου

Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου ("Χατζηβασίλη")

 • GR GRGSA-MAG EDU93.1
 • Αρχείο
 • 1930-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Μητρώα, Πιστοποιητικά, Βιβλία Πρακτικών, Βιβλία παράδοσης πτυχίων, Πιστοποιητικά Σπουδών, Ευρετήτριο μαθητών, Βιβλίο απουσιών, Ημερολόγιο λειτουργίας, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντού, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Τίτλοι Σπουδών, Καταστάσεις πτυχ. Εξετάσεων, Θέματα Ιδιωτικών Σχολών, Καρτέλες μαθητών, Ατομικοί φάκελοι

Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου

Αρχείο Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.071.001
 • Αρχείο
 • 2008 - 2011

Φάκελοι με τα στοιχεία της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ''Οδυσσέας - Α.Π. 7'' από τα επιμέρους τμήματα, καθώς και φάκελοι διοικητικής αλληλογραφίας, αιτήσεων εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτών και προτύπων των εξετάσεων.

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) Αργολίδας

Αρχείο Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.071.002
 • Αρχείο
 • 2012 - 2015

Φάκελοι με στοιχεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ''Οδυσσέας - Α.Π. 7" από τα επιμέρους τμήματα που λειτούργησαν, στοιχεία εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) Αργολίδας

Αρχείο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι. Ε. Κ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU115.03
 • Αρχείο
 • 2002 - 2006

Βιβλία διδασκόμενης ύλης-Βιβλία απουσιών, γραπτά δοκίμια ειδικότητας: Νοσηλευτικής-τραυματολογίας, Α΄εξάμηνο (2004-05), Γραπτά δοκίμια ειδικότητας: Νοσηλευτικής-τραυματολογίας, Β΄ εξάμηνο (Εαρινό 2005), Θέματα εξετάσεων προόδου και τελικών εξετάσεων ειδικότητες, Multimedia - Γραμματέας διεύθυνσης-Τεχνικός τηλεπληροφορικής, Τεχνικός τεχνολογίας internet.

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σερρών

Αρχείο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU115.02
 • Αρχείο
 • 2000 - 2001

Βιβλία διδασκόμενης ύλης εαρινών εξαμήνων 2000 και 2001, γραπτά δοκίμια επανεξέτασης φοιτώντων Ιουνίου 2001 και θέματα εξετάσεων.

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σερρών

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Ε.Τ.Ε.) Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 171
 • Αρχείο
 • 1977-1987

Bιβλίο Πράξεων Διευθυντού Κ.Ε.Τ.Ε., Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Εφορευτικής Επιτροπής, Σχολικό Ταμείο, Επιχορηγήσεις Ταμείου

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM057
 • Αρχείο
 • 1989

Φάκελος του Τμήματος Γραμματείας: Διοικητικά έγγραφα, Ένωση Κομμωτών.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Κατερίνης

 • ADM116
 • Αρχείο
 • 1990 - 1997

4 φάκελοι προσωπικού. 2 φάκελοι εκπαίδευσης. 1 φάκελος γραμματείας διοικητή. 1 φάκελος μεταβολών προσωπικού. 1 φάκελος προγράμματα προσωπικού.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατερίνης

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ωραιόκαστρου

 • ADM067
 • Αρχείο
 • 1968 - 2004

Φάκελοι μαθητών. Αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών 1985-1994. Πιστοποιητικά σπουδών 1992 και 1993. Εγκύκλιοι-διαταγές διοίκησης. Γενικό Αρχείο. Αιτήσεις τμημάτων εκπαίδευσης. Βεβαιώσεις φοίτησης εκπαιδευομένων. Δικαιολογητικά μαθητείας. Στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης τμημάτων. Φάκελοι πρακτικών. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιχειρήσεων. Θέματα σπουδαστών και τμημάτων Σχολών. Αναλυτικά προγράμματα. Διοικητικά θέματα. Πρακτική άσκηση φοιτητών. Εκθέσεις ΟΑΕΔ. Ποινές. Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα. Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων, τοποθέτηση προϊσταμένων τομέων μαθητείας του ΟΑΕΔ,1994. Σχετικά με ένταξη των σχολών Μαθητείας στα Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δίκτυα, Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Χορήγηση διδακτικών βιβλίων, 1997. Μαθητικές εκλογές, εξεύρεση νέων ειδικοτήτων, 1995. Βιβλία παρουσίας τακτικού και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναγράφεται ειδικότητα, ώρες σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, εκπαιδευτικός, υπογραφές). Βιβλία διεκπεραίωσης, αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ωραιόκαστρου

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Βιβλίο Ποινολογίου, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτοκόλλου, Απουσιών Διαφόρων Ειδικοτήτων, Εκθέσεις και Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, Ωρολόγια Προγράμματα, Ατομικές Καρτέλες Μαθητών, Εκθέσεις Απογραφής Υλικών, Στατιστικά Δελτία, Συμφωνητικά Μαθητείας Διαφόρων Ειδικοτήτων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM056.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1987

Πρόκειται για το διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το αρχείο περιλαμβάνει βιβλίο πράξεων (1978-1987), βιβλία ημερολογίου και γενικό καθολικό (1978-1983), βιβλίο αναλώσιμων υλικών (1981-1982), βιβλία κινήσεως λογαριασμών (1978-1986), βιβλία κινητής περιουσίας (1978-1984), εντάλματα πληρωμών (1979-1984), αντίγραφα πρωτοκόλλων (1978-1985), οικονομικά στοιχεία, φακέλους σχολικού ταμείου και εφορείας (1979-1982), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1974-1984), αλληλογραφία (1982-1985) και εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας (1982-1985).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Κέντρου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.) Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1987

Βιβλία πράξεων συλλόγου καθηγητών, πράξεων εφορευτικής επιτροπής, ωρολόγια προγράμματα, αναλυτικά προγράμματα.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Κατωτέρας Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 170.1, 170.2
 • Αρχείο
 • 1970-2001

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Διευθυντού, Βιβλίον επαναληπτικών και κατατακτηρίων εξετάσεων, Βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων, Αιτήσεις-Βεβαιώσεις για προϋπηρεσία ωρομισθίων, Αποφάσεις προσλήψεως προσωπικού, Διδακτιριακά, καθαρίστριες, μισθοδοσία, Μισθολόγια ΙΚΑ, Τίτλοι σπουδών

Κατωτέρα Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Κατωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 143
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντού, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Μισθοδοτικές Καταστάσεις, Τίτλοι-Αιτήσεις Κηδεμόνων

Κατωτέρα Επαγγελματική Σχολή Ιεράπετρας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 146