Αρχείο EDU. 187 - 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Αγρινίου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 187

Τίτλος

2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Αγρινίου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1914-2014 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ατομικοί φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων, Ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Πρακτικά Εποπτικού Συμβουλίου, ΕΣΣΕ, ΠΥΣΣΕ, ΝΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, Πράξεις επιθεωρητού, Εγκύκλιοι, Εκθέσεις σχολείων, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας, Μητρώα Μισθοδοσίας, Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας, Μητρώα δημοδιδασκάλων, φάκελλοι αλληλογραφίας σχολείων και νηπιαγωγείων, φάκελλοι μεταβίβασης στους ΟΤΑ κινητής και ακινήτου περιουσίας σχολείων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Αποσπάσματα Γενικών Ελέγχων Απολυθέντων Μαθητώντων σχολείων αρμοδιότητας 2ου Γραφείου και φάκελλος αντιγράφων εκ του Βιβλίου Μητρώου και Προόδου Μαθητών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες