Αρχείο Α.Ε. 44 - Δημοτικιστές, αλληλογραφία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 44

Τίτλος

Δημοτικιστές, αλληλογραφία

Ημερομηνία(ες)

 • 1890-1934 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο γλωσσολόγος Σταμάτης Καρατζάς γεννήθηκε το 1913 στην Κύμη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1931-1936), πολέμησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στο Αλβανικό Μέτωπο και στην Κατοχή έδρασε ως μέλος του ΕΑΜ. Το 1945 έγινε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Παρίσι. Το 1952 έγινε λέκτορας της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, το 1956 υφηγητής και το 1959 καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 1960 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο Aix-en-Provence. Το 1964 εκλέχτηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αποσπάστηκε στη Φιλοσοφική Ιωαννίνων. Απολύθηκε από το καθεστώς της δικτατορίας και απέδρασε στη Γαλλία όπου έγινε καθηγητής στο Aix-en-Provence και ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση. Επέστρεψε, μετά την πτώση της Χούντας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πέθανε το 1986.

Πηγή: «Βιογραφικό σημείωμα-εργογραφία», Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1984.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ελένης Καρατζά

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

 1. Συλλογή επιστολών δημοτικιστών που συγκροτήθηκε από τον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά και εκδόθηκε στον τόμο: Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών. 562 γράμματα των Ε. Γιαννίδη, Ι. Δραγούμη, Α. Εφταλιώτη, Κ. Παλαμά, Δ. Ταγκόπουλου, Γ. Ψυχάρη κ.ά., Συλλογή υλικού Σταμάτης Καρατζάς, επιμέλεια έκδοσης Ε.Δ.Π. του Σπουδαστηρίου Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ., Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Παράρτημα 60, 1985. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για αντίγραφα επιστολών από τον Σ. Καρατζά.
  Επιστολογράφοι:
  Ε. Γιαννίδης προς Α. Πάλλη (1903-1934).
  Ι. Δραγούμης προς Π. Βλαστό (1902-1920), προς Α. Πάλλη (1911-1915).
  Α. Εφταλιώτης προς Π. Βλαστό (1901-1912), προς Α. Πάλλη (1892-1923), προς Γ. Σιώτη (αντίγραφα Σ. Καρατζά 1906).
  Κ. Παλαμάς προς Π. Βλαστό (1904-1913), προς Α. Πάλλη (1905-1914).
  Α. Πάλλης προς Π. Βλαστό (1905-1915), προς Α. Εφταλιώτη (1 πρωτότυπο και αντίγραφα), προς Φ. Φωτιάδη (αντίγραφο), προς Γ. Ψυχάρη (1900-1924, αντίγραφα).
  Δ.Π. Ταγκόπουλος προς Α. Εφταλιώτη (αντίγραφα 1904), προς Α. Πάλλη (αντίγραφα και πρωτότυπα 1903-1915), προς Γ. Ψυχάρη (αντίγραφο 1906).
  Γ. Ψυχάρης προς αταύτιστους (αντίγραφο και πρωτότυπο 1890, 1901), προς Δ. Βικέλα (αντίγραφο 1899), προς Π. Βλαστό (1901-1921), προς Ρ. Γκόλφη (αντίγραφα 1925), προς Γ. Δροσίνη (αντίγραφο 1900), προς Α. Εφταλιώτη (πρωτότυπο 1904, δημοσιεύθηκε στην αλληλογραφία Ψυχάρη-Εφταλιώτη), προς Α. Πάλλη (αντίγραφα 1892-1910, πρωτότυπα 1924-1929).
  Διαφόρων προς Ι. Δραγούμη, Α. Εφταλιώτη, Α. Πάλλη, Δ.Π. Ταγκόπουλο, Γ. Ψυχάρη (αντίγραφα και πρωτότυπα, 1896-1931).
 2. Επιστολές του Φ. Φωτιάδη προς τον Α. Πάλλη (1904-1930) και προς τον Π. Βλαστό (1907-1909) και ανακοίνωση του Φωτιάδη προς τα μέλη του «Αδερφάτου της Εθνικής Γλώσσας» (1908). Δημοσιεύθηκαν στο Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης και το αδερφάτο της εθνικής γλώσσας, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1985.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Σύμφωνα με την έκδοση

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχεία Α. Πάλλη, Π. Βλαστού (Ε.Λ.Ι.Α.)
Αλληλογραφία Α. Εφταλιώτη-Α. Πάλλη (Ε.Λ.Ι.Α.)
Αρχείο Σ. Καρατζά (Ε.Λ.Ι.Α.)
Αρχείο Γ. Ψυχάρη (Βιβλιοθήκη της Βουλής)
Αρχείο Ι. Δραγούμη (Γεννάδειος)

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών. 562 γράμματα των Ε. Γιαννίδη, Ι. Δραγούμη, Α. Εφταλιώτη, Κ. Παλαμά, Δ. Ταγκόπουλου, Γ. Ψυχάρη κ.ά., Συλλογή υλικού Σταμάτης Καρατζάς, επιμέλεια έκδοσης Ε.Δ.Π. του Σπουδαστηρίου Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ., Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Παράρτημα 60, 1985.
Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης και το αδερφάτο της εθνικής γλώσσας, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1985.
Ι. Σιδηροπούλου-Καπλάνη, «Έξι ανέκδοτα γράμματα του Κ. Παλαμά στον Αλέξανδρο Πάλλη», Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, ΙΣΤ΄, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 323-336.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Φεβρουάριος 2005

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Επανεγκιβωτισμός: Ανθή Σαφλέκα
ΔΑΠ: Σοφία Μπόρα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες