Αφρική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αφρική

Αντίστοιχοι όροι

Αφρική

Σχετικοί όροι

Αφρική

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αφρική

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Imperium Turcicum in Europa, Asia et Africa regiones proprias, tributarias, clientelares... [Η Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική: περιφέρειες κυρίαρχες, φόρου υποτελείς, υποτελείς ...] [The Ottoman Empire in Europe, Asia and Africa: main, tributary and subordinate ...]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000425
  • Αρχείο
  • 1757

Γεωπολιτικός χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο οποίος αποτυπώνει τις περιφέρειές της στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Ο τίτλος, που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της επιχρωματισμένης χαλκογραφίας, καταδεικνύει πως στην αποτύπωση περιλαμβάνονται οι κύριες και οι φόρου υποτελείς περιοχές της αυτοκρατορίας, καθώς επίσης και τα λεγόμενα "υποτελή" κράτη. Αυτά τελούσαν υπό την κυριαρχία της Πύλης αλλά δεν υφίσταντο άμεσο έλεγχο για διάφορους λόγους (εμπορική αξία, ιερό παρελθόν, γεωπολιτική θέση κτλ.)

Χαρτογράφος: Homann, Johann Baptist
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Noribergae
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Νυρεμβέργη]
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Nuremberg]

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Λοιπή Αφρική

  • Αρχείο
  • 1963 - 1982

Αποζημιώσεις Τανζανίας, αποζημιώσεις Ροδεσίας προς Έλληνες ομογενείς, σχέσεις Ελλάδος - Ροδεσίας, απογραφικά στοιχεία Ελλήνων Μοζαμβίκης, περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων Μοζαμβίκης, αποζημιώσεις Αλγερίας, αποζημιώσεις Ουγκάντας, αποζημιώσεις Ελλήνων υπηκόων από Αφρικανικά κράτη, ελληνικές περιουσίες στη Ροδεσία και Νότιο Αφρική.