Αρχείο PRI149.02 - Αρχείο Γεωργίου Τσόντου Βάρδα (Κ59α)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI149.02

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Τσόντου Βάρδα (Κ59α)

Ημερομηνία(ες)

 • 1867-1930 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1871-1942)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Μακεδονομάχος και στρατιωτικός από την Κρήτη. Πήρε μέρος στην Κρητική Επανάσταση του 1897-1898, στον Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα. Φιλοβασιλικός και σφοδρός πολέμιος του Βενιζέλου. Διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας και Καστοριάς και αξιωματικός του ελληνικού στρατού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Χλαπουτάκη, Ελπίδα
Ημερομηνία δωρεάς: 3/10/1951
ΑΒΕ: 406

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο του Μακεδονομάχου Καπετάν Τσόντου Βάρδα. Περιλαμβάνει ημερολόγια, υπομνήματα, επιστολές, έγγραφα, εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων, πρακτικά, πρωτόκολλα, σημειωματάρια και πλήθος άλλων στοιχείων αναφερόμενα κυρίως στη δράση του Τσόντου Βάρδα κατά τον Μακεδονικό, τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα και τον Εθνικό Διχασμό. Αναλυτικότερα:

 1. Κρητικά (1867-1912).
 2. Μακεδονικός Αγών (1903-1905).
  3-4. Μακεδονικός Αγών (1906-1913).
 3. Μακεδονικός Αγών (1916-1917): Αλληλογραφία.
 4. Μακεδονικός Αγών. Σημειώσεις – Επιστολές.
 5. Ηπειρωτικός Αγών (1913-1914).
 6. Ηπειρωτικός Αγών (1914).
 7. Ηπειρωτικός Αγών (1914).
 8. Ηπειρωτικός Αγών. Αλληλογραφία με διάφορους (Μητροπολίτες, Καπεταναίους, Αξιωματικούς), Νοσοκομείο, Τηλεγραφείο, Πυρομαχικά, Οικονομικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ημερήσιες Διαταγές.
 9. Ηπειρωτικός Αγών (1915-1916).
 10. Προσωπικά στοιχεία.
  17-19. Αυτόγραφα Ημερολόγια.
  20-22. Ευρετήρια αγωνιστών, βιβλία πράξεων Μακεδονικού Κομιτάτου (1877-1878).
 11. Διάφορα βιβλία.
 12. Αποκόμματα Εφημερίδων.
 13. Αποκόμματα Εφημερίδων.
  26-27. Αποκόμματα Εφημερίδων (1914-1917).
  28-30. Αποκόμματα εφημερίδων, Πολιτική δράση Τσόντου Βάρδα, αγώνες κατά Βενιζέλου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Γαλλικά
 • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 801-802
Διαθέσιμη ηλεκτρονική καταγραφή
Κ. Διαμάντης, "Το αρχείον του Μακεδονομάχου Τσόντου Βάρδα", Μακεδονικά: σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τ. 4ος 1955-1960, Εν Θεσσαλονίκη, 1960

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Αντίγραφο του αρχείου υπάρχει στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο GRGSA-CA- PRI149.01 - Τσόντος Βάρδας, Γεώργιος & Μιχαήλ (αρχείο) (Κ129α)

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Γ. Κοκολάκης, Ο καπετάν Τσόντος-Βάρδας, Αθήνα 1975
Γ. Τσόντος-Βάρδας, Ο Μακεδονικός Αγών, Αθήνα 2003
Γ. Τσόντος-Βάρδας, Η βενιζελική τυραννία: ημερολόγιο 1917-1920, Αθήνα 2006

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης