Θερινό (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Θερινό (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Θερινό (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Θερινό (Καρδίτσα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Θερινό (Καρδίτσα)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θερινού

  • GRGSA-KAR EDU026.03
  • Αρχείο
  • 1965 - 1989

Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Θερινού (Καρδίτσα)