Αρχείο EDU109.01 - Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής (Εργοδηγών) Νιγρίτας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER EDU109.01

Τίτλος

Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής (Εργοδηγών) Νιγρίτας

Ημερομηνία(ες)

  • 1969 - 1984 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

19 βιβλία, 5 βιβλιάρια, 1001 έγγραφα.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Δημόσια Μέση Επαγγελματική Σχολή Νιγρίτας, τέως Εργοδηγών
Ημερομηνία εισαγωγής: 30/3/2001
ΑΒΕ: 417

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλίο πράξεων διευθυντού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο εκδηλώσεων, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, ποινολόγιο, ημερολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αναλυτικά προγράμματα εγκύκλιοι, έγγραφα διαφόρων αρχών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες