Εκπαίδευση, Τεχνική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Τεχνική

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση, Τεχνική

 • UF Τεχνική εκπαίδευση

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Τεχνική

59 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Τεχνική

59 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 2ου Σ.Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG EDU125
 • Αρχείο
 • 1974-1986

Βιβλία Κινητής περιουσίας, Αποθήκης, Οργάνων Φυσικής και Χημείας, Υλικού (Αυτοκινήτων, Ψυκτικού, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Δομικού, Ηλεκτρολογικού), Εργαστηρίων (Χημείας, Τεχνιτών, Δομικών, Ηλεκτρονικών), Μονίμου υλικού Εργαστηρίου Τεχνιτών αυτοκινήτων και Επαγγελματικής Σχολής, Εισερχομένου μονίμου υλικού, Μονίμου υλικού Μηχανολογικού Εργαστηρίου Τεχνικού Λυκείου Βόλου

2ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.17
 • Αρχείο
 • 2006 - 2009

Φάκελος ίδρυσης- λειτουργίας σχολείων, φάκελος μεταφοράς μαθητών, γραπτά δοκίμια μαθητών, βιβλία ύλης, απουσιολόγια.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.11
 • Αρχείο
 • 2002 - 2005

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ), διάφορα έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.15
 • Αρχείο
 • 2006 - 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων, στατιστικά στοιχεία, μεταφορά μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, διάφορα, βιβλία διδασκόμενης ύλης.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο Δημοσίας Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU92
 • Αρχείο
 • 1970-1992

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά βιβλία Ειδικών Ελέγχων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία επανεξεταστέων, Ημερολόγιο, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Φάκελοι απολυθέντων, Φάκελοι απορριφθέντων/μη εγγραφέντων, Αιτήσεις προσλήψεως προσωπικού, Επαληθεύσεις τίτλων, μεταγραφές, Γραπτά επαναξετασθέντων και πτυχία μαθητών, Θέματα εξετάσεων

Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Βόλου

Αρχείο Δημόσιας Τεχνικής Κατωτέρας & Μέσης Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES EDU179.01
 • Αρχείο
 • 1962-1994

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, βιβλία ανεξεταστέων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ημερολόγιο, βιβλίο επιβολής κυρώσεων, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής.

Δημόσια Τεχνική Κατωτέρας & Μέσης Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κυπαρισσίας

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-IRA EDU. 163.1, 163.2, 163.3
 • Αρχείο
 • 1954-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Βιβλίο μητρώου μαθητών Ν.Τ., Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία καταχωρήσεως βαθμολογίας πτυχιακών εξετάσεων, Πρακτικά - Αποφάσεις πτυχιακών εξετάσεων, Βιβλίο πράξεων διεξαγωγής πτυχιακών εξετάσεων κατωτέρων & μέσων τεχνικών σχολών Ν. Ηρακλείου, Αποτελέσματα πτυχιακών εξετάσεων, Εγκύκλιοι - Αλληλογραφία, Καταστάσεις επιχορηγήσεων επιμελών μαθητών, Απογραφή εργαστηρίων ιδιωτικών τεχνικών σχολών, Ωρολόγια προγράμματα, Βιβλίο αποτελεσμάτων σχολών παραϊατρικών επαγγελμάτων, Ειδικό μητρώο εργασίας, Ατομικοί φάκελοι σπουδαστών, Τίτλοι εγγραφών, Ατομικού Φάκελοι καθηγητών, Θέματα προσωπικού δημοσίων σχολείων Κρήτης, προσλήψεις εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολών, Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών

Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GRGSA-DRA ADM001.11
 • Αρχείο
 • 1995-2006

Φάκελοι Πιστοποιητικών Μαθητών

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού ΤΕΕ «Γ.Κοντονίκος»

 • GR GRGSA-MAG EDU87
 • Αρχείο
 • 1971-2004

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πράξεων Διευθυντού, Φοίτησης, Διδασκομένης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Επιβολής κυρώσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι σχολείου

Ιδιωτικό Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο «Γ.Κοντονίκος»

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου ("Χατζηβασίλη")

 • GR GRGSA-MAG EDU93.2
 • Αρχείο
 • 1934-1983

Βοηθητικά βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Κατατακτηρίων και Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού και Διδακτικού Προσωπικού, Μαθητολόγιο, Οικονομικά διάφορα (Βιβλίο εσόδων, Βιβλία Καταχωρίσεως Διπλοτύπων Εισπράξεως, Ημερολόγια Ταμείου, Ημερολόγια Εισπράξεων, έξοδα, Καταστάσεις πιστωτών, Ευρετήριο διδάκτρων,Μισθολόγια ΙΚΑ κλπ), Βιβλία Ποινών, Αιτήσεις – δηλώσεις, Γενικός Έλεγχος Πτυχιακών Εξετάσεων, Καταστάσεις μαθητών, Ημερολόγιο διαφόρων Πράξεων, Άδειες, Εκδρομές, Επισκέψεις, Ομιλίες, Διαλέξεις, Πιστοποιητικά Σπουδών, Απουσιολόγια, Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία Διεκπεραιώσεως, βιβλία Επιβολής κυρώσεων, Τίτλοι Σπουδών, Πράξεις Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Γραπτά εξετάσεων, Φωτογραφικό υλικό, Κατάλογος ταινιών κινηματογράφου ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Αλληλογραφία εισερχόμενη, Υποτροφίες, Νομοθεσία-Ειδικές Διατάξεις, Διορισμοί καθηγητών, Καταστάσεις Πρακτικών Ασκήσεων, φάκελοι Κτηρίων Σχολής και Οικοπέδων, Οργανισμοί-Αναλυτικά Προγράμματα-ΦΕΚ, Αποφάσεις Διοικητικής Επιτροπής, Κληροδότημα Ζούλια, Καρτέλες Προσωπικού, Κανονισμοί Σχολών, Δικαιολογητικά απουσιών, «Δελτίο» του Αρ. Βολιώτη, Φάκελοι σχολείου

Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου ("Χατζηβασίλη")

 • GR GRGSA-MAG EDU93.1
 • Αρχείο
 • 1930-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Μητρώα, Πιστοποιητικά, Βιβλία Πρακτικών, Βιβλία παράδοσης πτυχίων, Πιστοποιητικά Σπουδών, Ευρετήτριο μαθητών, Βιβλίο απουσιών, Ημερολόγιο λειτουργίας, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντού, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Τίτλοι Σπουδών, Καταστάσεις πτυχ. Εξετάσεων, Θέματα Ιδιωτικών Σχολών, Καρτέλες μαθητών, Ατομικοί φάκελοι

Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Ιεράπετρας "Μίνως"

 • GR GRGSA-IRA EDU 139
 • Αρχείο
 • 1961-1979

Μαθητολόγια , Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εργαστηριακών Μαθημάτων, Τίτλοι Σπουδών, Καταστάσεις Πτυχιακών Εξετάσεων

Ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές Ιεράπετρας "Μίνως"

Αρχείο Κ.Ε.Τ.Ε. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 171
 • Αρχείο
 • 1977-1987

Bιβλίο Πράξεων Διευθυντού Κ.Ε.Τ.Ε., Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Εφορευτικής Επιτροπής, Σχολικό Ταμείο, Επιχορηγήσεις Ταμείου

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Αρχείο Κ.Ε.Τ.Ε. Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 144
 • Αρχείο
 • 1982-1986

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας

Αρχείο ΚΕΤΕΚ Κατερίνης - ΤΕΕ Μαθητείας

 • GR ADM033.01
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Το αρχείο αποτελείται από: 5 φάκελοι ΤΕΕ Μαθητείας Αλληλογραφία.

Υπουργείο Εργασίας, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΚΕΤΕΚ Κατερίνης, ΤΕΕ Μαθητείας

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Βιβλίο Ποινολογίου, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτοκόλλου, Απουσιών Διαφόρων Ειδικοτήτων, Εκθέσεις και Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, Ωρολόγια Προγράμματα, Ατομικές Καρτέλες Μαθητών, Εκθέσεις Απογραφής Υλικών, Στατιστικά Δελτία, Συμφωνητικά Μαθητείας Διαφόρων Ειδικοτήτων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM057
 • Αρχείο
 • 1989

Φάκελος του Τμήματος Γραμματείας: Διοικητικά έγγραφα, Ένωση Κομμωτών.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Κατερίνης

 • ADM116
 • Αρχείο
 • 1990 - 1997

4 φάκελοι προσωπικού. 2 φάκελοι εκπαίδευσης. 1 φάκελος γραμματείας διοικητή. 1 φάκελος μεταβολών προσωπικού. 1 φάκελος προγράμματα προσωπικού.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατερίνης

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ωραιόκαστρου

 • ADM067
 • Αρχείο
 • 1968 - 2004

Φάκελοι μαθητών. Αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών 1985-1994. Πιστοποιητικά σπουδών 1992 και 1993. Εγκύκλιοι-διαταγές διοίκησης. Γενικό Αρχείο. Αιτήσεις τμημάτων εκπαίδευσης. Βεβαιώσεις φοίτησης εκπαιδευομένων. Δικαιολογητικά μαθητείας. Στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης τμημάτων. Φάκελοι πρακτικών. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιχειρήσεων. Θέματα σπουδαστών και τμημάτων Σχολών. Αναλυτικά προγράμματα. Διοικητικά θέματα. Πρακτική άσκηση φοιτητών. Εκθέσεις ΟΑΕΔ. Ποινές. Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα. Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων, τοποθέτηση προϊσταμένων τομέων μαθητείας του ΟΑΕΔ,1994. Σχετικά με ένταξη των σχολών Μαθητείας στα Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δίκτυα, Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Χορήγηση διδακτικών βιβλίων, 1997. Μαθητικές εκλογές, εξεύρεση νέων ειδικοτήτων, 1995. Βιβλία παρουσίας τακτικού και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναγράφεται ειδικότητα, ώρες σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, εκπαιδευτικός, υπογραφές). Βιβλία διεκπεραίωσης, αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ωραιόκαστρου

Αρχείο Κέντρου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.) Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1987

Βιβλία πράξεων συλλόγου καθηγητών, πράξεων εφορευτικής επιτροπής, ωρολόγια προγράμματα, αναλυτικά προγράμματα.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1983

Βιβλία: πρωτόκολλα, παρουσίας προσωπικού, προσκλήσεων διδακτικού προσωπικού, οργάνων και σκευών, ποινολόγια. Φάκελοι: αλληλογραφίας, ωρολογίων προγραμμάτων, κίνησης προσωπικού, στατιστικών στοιχείων, συλλόγου γονέων, υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Σερρών

Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής (Εργοδηγών) Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1984

Βιβλίο πράξεων διευθυντού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο εκδηλώσεων, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, ποινολόγιο, ημερολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αναλυτικά προγράμματα εγκύκλιοι, έγγραφα διαφόρων αρχών.

Δημόσια Μέση Τεχνική Σχολή Νιγρίτας

Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής Σχεδιαστών Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 142
 • Αρχείο
 • 1968-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Εκδόσεως και Παραλαβής Πτυχίων, Βιβλία Καταχώρησης Βαθμολογίας Πτυχιακών Εξετάσεων, Βιβλία Πράξεων, Τίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλο Παράδοσης Ιδιωτικών Σχολών Μίνως

Μέση Τεχνική Σχολή Σχεδιαστών Ιεράπετρας

Αρχείο Στυλιανείων Τεχνικών Σχολών Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1966-1974

Βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων και φάκελος με τίτλους εγγραφής μαθητών στη σχολή.

Στυλιάνειοι Σχολαί Πρεβέζης

Αρχείο Στυλιανείων Τεχνικών Σχολών Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU011.02
 • Αρχείο
 • 1966-1976

Γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, μαθητολόγια, ειδικά μητρώα εργασίας μαθητών, βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων, βιβλίο πρακτικών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών

Στυλιάνειοι Σχολαί Πρεβέζης

Αρχείο Τεχνικής Σχολής Καλαμάτας "Ο Παπαφλέσσας"

 • GR GRGSA-MES EDU172.01
 • Αρχείο
 • 1954-1975

βιβλία παρουσίας προσωπικού, τίτλοι σπουδής (απολυτήρια, αποδεικτικά), φάκελος με διάφορα (υποτροφίες, κατάσταση απόρων μαθητών κ.ά.).

Τεχνική Σχολή Καλαμάτας "Ο Παπαφλέσσας"

Αρχείο Τεχνικής Σχολής Σητείας Γ. Ξενικάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 146
 • Αρχείο
 • 1966-1984

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο βαθμολογίας, Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου, Τίτλοι

Τεχνική Σχολή Σητείας Γ. Ξενικάκη

Αρχείο Τεχνικού Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1985

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, πρωτόκολλο, βιβλίο επιβολής κυρώσεων, βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Τεχνικό Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο Τεχνικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU057.02
 • Αρχείο
 • 1979 - 1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γραπτά δοκίμια μαθητών, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) Νιγρίτας Σερρών