Άκρη (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άκρη (Λάρισα)

Equivalent terms

Άκρη (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άκρη (Λάρισα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άκρη (Λάρισα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άκρης

  • GRGSA_LAR EDU202.01
  • Αρχείο
  • 1952 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Άκρης καλύπτει τα έτη 1950 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 39 βιβλία και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Άκρης