Αρχείο Τ 7 (πρώην Τ 162-168) - Τουρκικά έγγραφα Τρικέρων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τ 7 (πρώην Τ 162-168)

Τίτλος

Τουρκικά έγγραφα Τρικέρων

Ημερομηνία(ες)

  • 1755 - 1876 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 έγγραφα (4 φιρμάνια σε ρολά και 3 μικρότερα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

«Παρεδόθησαν υπό του προέδρου της Κοινότητος Τρικκέρων εις τον Γυμνασιάρχην Ι. Β. Κατσουρόν τω 1920 και παρεδόθησαν ακολούθως υπό τούτου κατά τας αρχάς Δεκεμβρίου 1920 εις το Μουσείον Βόλου»

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Παραδόθηκαν από το Τμήμα Εισαγωγής στο Τμήμα Χειρογράφων το 1945 με άλλα τεκμήρια που είχαν την ένδειξη «Βόλου»

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φιρμάνι προς το ναΐπη της Σκιάθου (1755), τρία φιρμάνια του Μουσταφά Γ΄ για το καθεστώς της φορολογίας στο Τρίκερι και τρία έγγραφα 19ου αι.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Τουρκικά (Οθωμανική γραφή), με μικρές σημειώσεις στα Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος σε MS/EXCEL(2019)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

27/7/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης