Πήλιο (Μαγνησία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πήλιο (Μαγνησία)

Αντίστοιχοι όροι

Πήλιο (Μαγνησία)

Σχετικοί όροι

Πήλιο (Μαγνησία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Πήλιο (Μαγνησία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Νικολάου Φιλάρετου (Κ113α)

  • GRGSA-CA- PRI133.01
  • Αρχείο
  • 1848 – 1858

Αρχείο του Νικόλαου Φιλάρετου που αφορά τη δράση του ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής (ένας φάκελος) και τη δράση του ως αρχηγού των επαναστατών στο Πήλιο το 1854 (πέντε φάκελοι).

Φιλάρετος, Νικόλαος

Τουρκικά έγγραφα Τρικέρων

  • Τ 7 (πρώην Τ 162-168)
  • Αρχείο
  • 1755 - 1876

Φιρμάνι προς το ναΐπη της Σκιάθου (1755), τρία φιρμάνια του Μουσταφά Γ΄ για το καθεστώς της φορολογίας στο Τρίκερι και τρία έγγραφα 19ου αι.