Αρχείο Α.Ε. 553 - Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 553

Τίτλος

Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης

Ημερομηνία(ες)

  • 1906-1957 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Γεωργακόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Μαθήτευσε πλάι στον μοναχό του Αγίου Όρους Ακάκιο Βλάχο και τον Γεράσιμο Κανελλίδη. Έψαλλε στην Πάτρα (1907-1910) και στην Αθήνα (1910-1969). Συνέθεσε εκκλησιαστικά έργα και δημοτικότροπα τραγούδια. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών «Ρωμανός ο Μελωδός» και του περιοδικού Ιεροψαλτικόν Βήμα (1936-1946).

[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: Τάκης Καλογερόπουλος, Το λεξικό της ελληνικής μουσικής, τόμος 1ος. Αθήνα, Γιαλλέλης, 1998, σ. 457].

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από τον Πέτρο Βέργο, 1993.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επαγγελματικά και προσωπικά έγγραφα, επιστολές, σελίδες παρασημαντικής κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση.

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Έγινε θεματική και χρονολογική ταξινόμηση.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου / υποφακέλου.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Οκτώβριος 2010

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες