Αρχείο - Κώδικες Κοινοτήτων & Ενοριών Μικράς Ασίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Κώδικες Κοινοτήτων & Ενοριών Μικράς Ασίας

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

43 κώδικες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έχουν κατατεθεί κώδικες των κοινοτήτων και ενοριών της Μικράς Ασίας. Οι Ορθόδοξοι ανταλλάξιμοι πληθυσμοί κατά την Έξοδο τους διαφύλαξαν και τους έφεραν στην Ελλάδα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οι κώδικες καταγράφουν τη ζωή των Κοινοτήτων: γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, σχολεία, εκκλησίες, τοπικά γεγονότα. Στην ελληνική γλώσσα είναι γραμμένοι δεκαοκτώ. Άλλοι δεκαοκτώ είναι καραμανλίδικοι. Υπάρχουν έξι μεικτοί δίγλωσσοι (ελληνικά - καραμανλίδικα) καθώς και ένας στα τουρκικά με οθωμανική γραφή..

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Κουρουπού, Ματούλα. "Ελληνόφωνοι κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τομ. Β', 1980.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλαξίμων

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες