Αρχείο Α.Ε. 061 - Γεδεών, Μανουήλ και Σοφία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 061

Τίτλος

Γεδεών, Μανουήλ και Σοφία

Ημερομηνία(ες)

  • 1776-1986 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1904-;)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1904 και σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και φιλοσοφία, παιδαγωγικά και ψυχολογία στα πανεπιστήμια του Αμβούργου, της Ιένας και της Βιέννης, όπου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας (1934). Το 1933-1934 εργάσθηκε ως έκτακτη βοηθός στο Ψυχολογικό Ινστιτούτο της Βιέννης και κατόπιν ως βοηθός και επιμελήτρια του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ως το 1937). Το 1937 ορίστηκε μέλος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του οποίου αργότερα χρημάτισε αντιπρόεδρος (1963-1964). Διετέλεσε καθηγήτρια της Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ, 1954-1968) και πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου (1979). Δίδαξε στην Σχολή Επιμορφώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης το διάστημα 1977-1983. Λόγω πολιτικών πεποιθήσεων απομακρύνθηκε από την υπηρεσία της τα διαστήματα 1946-1952, 1953-1955, 1955-1960, 1967, για να αποκατασταθεί οριστικά κατά την Μεταπολίτευση. Εξελέγη ομότιμη καθηγήτρια της ΑΒΣΠ, επίτιμη εκπαιδευτική σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και υφηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποστήριξε την σύνταξη της γραμματικής της δημοτικής καθώς και τον Οργανισμό Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, έλαβε μέρος στην οργάνωση της «Σχολικής Ώρας» και θέσπισε τις σχολικές ραδιοφωνικές εκπομπές του Υπουργείου Παιδείας κατά την διάρκεια του Πολέμου (1940-1941). Αργότερα, ως καθηγήτρια της ΑΒΣΠ ίδρυσε το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας (1960). Συμμετείχε επίσης στην ίδρυση της Σχολής Κοινωνικής Προνοίας της ΧΕΝ, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (1963-1968) της Εταιρείας Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος, του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και άλλων κοινωνικών φορέων.

Έργο:
Παιδομετρικαί έρευναι εν Ελλάδι (1934), Η αυθόρμητη συμπεριφορά των ενηλίκων προς τα παιδιά μέσα στην οικογένεια (1934, διδακτορική διατριβή), Ο θεσμός της συνεργασίας των μαθητών ως μέσον κοινωνικής αγωγής (1937, διατριβή για υφηγεσία), Επίτομη Κοινωνική Ψυχολογία (1958).

[Πηγές: Λήμμα «Γεδεών-Καρανικόλα, Σοφία», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 2, Εκδοτική Αθηνών].

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Σοφίας Γεδεών-Καρανικόλα, 1987. Προσθήκη υλικού μετά από αγορά (από Παύλο Κωνσταντινίδη), Δεκέμβριος 2001.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μανουήλ Γεδεών: Έρευνες και μελέτες του Μ. Γεδεών, ομιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων, ανακοινώσεις, μητρώα μελών και οικονομικά του Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμμάτων, δημοσιεύματα του Μ. Γεδεών και για τον ίδιο στον Τύπο, αλληλογραφία, βιογραφικά, εργογραφικά, προσωπικά, οικονομικά και φωτογραφίες. Βιβλία και έντυπα από την βιβλιοθήκη του Μ. Γεδεών.
Σοφία Γεδεών-Καρανικόλα: Κείμενα, σχέδια κειμένων, σημειώσεις και πίνακες της Σ. Γεδεών από την έρευνά της για την επιλογή επαγγέλματος στην ελληνική ύπαιθρο και ποικίλα κείμενα, σημειώσεις και έγγραφα στο πλαίσιο της εργασίας της στο Υπουργείο Παιδείας, εκθέσεις και ζωγραφιές μαθητών (1941-1943). Επιστολές της Σ. Γεδεών προς την οικογένειά της και αλληλογραφία της, προσκλήσεις, προσωπικά, οικονομικά και φωτογραφίες.
Αλέξανδρος Καρανικόλας: Έγγραφα από την εργασία του Α. Καρανικόλα στο Υπουργείο Παιδείας, αλληλογραφία του, προσωπικά του έγγραφα και ποικίλα έντυπα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις.

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Ειδολογική, αλφαβητική, χρονολογική.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, σερβικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Τμήμα του αρχείου του Μανουήλ Γεδεών παραχωρήθηκε από την κόρη του Σοφία Γεδεών-Καρανικόλα, στο Ιστορικό Μουσείο και Αρχείο Λέρου το 1988. Μέρος της συλλογής έχει εκτεθεί, κατά επιθυμία της δωρήτριας, στο Ιστορικό Μουσείο Λέρου "Μανόλης Ήσυχος" όπου παραμένει έως σήμερα. Το υπόλοιπο βρίσκεται στα ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Λέρου και αποτελείται από 6 κουτιά, 5 φακέλους με λυτά έγγραφα, βιβλία, έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες και 17 φωτογραφίες. Επίσης, μέρος του αρχείου του βρίσκεται στα ΓΑΚ-Νομού Δωδεκανήσου.

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Σεπτέμβριος 2017

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΕΛΙΑ Αθήνας

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ελένη Ράμφου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες