Αρχείο - Συλλογή εγγράφων Ανταλλαξίμων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή εγγράφων Ανταλλαξίμων

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Οι Ανταλλάξιμοι έφεραν μαζί τους έγγραφα που χρονολογούνται από τον 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Κατά την περίοδο συλλογής του υλικού του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τα έγγραφα αυτά κατατέθηκαν από τους πληροφορητές πρόσφυγες ως δωρεά προς το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τα έγγραφα έχουν εκδοθεί από εκκλησιαστικές ή κοσμικές αρχές και περιλαμβάνουν πιστοποιητικά βαπτίσεων, γάμου καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας, φιρμάνια, έντυπα εκπαιδευτηρίων και νοσοκομείων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά
  • Τουρκικά

Γραφή του υλικού

  • Ελληνικό

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Περιλαμβάνονται έγγραφα σε καραμανλίδικη γραφή

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλαξίμων

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες