Εμφανίζει 376 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Βόλος (Μαγνησία)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

6. Βώλος [6. Volos]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000076
 • Αρχείο
 • 1881

Γεωφυσικός χάρτης του μεγαλύτερου μέρους του νομού Μαγνησίας.
Εκδότης: Υπουργείον των Στρατιωτικών
Χαράκτης: Καισαροβασιλικό Στρατιωτικό-Γεωγραφικό Ινστιτούτο Βιέννης
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Βιέννη
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Vienna]

Prospetto di Volo [Άποψη του Βόλου] [View of Volos]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000398
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Άποψη της πόλης του Βόλου περίκλειστης μέσα στο κάστρο της. Δεσπόζει ο μιναρές. Κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας οι χριστιανοί κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τις παραλιακές περιοχές και την πόλη, μεταναστεύοντας στα υψώματα του Πηλίου.

Αρχεία Περιφερειακών Διευθύνσεων Καβάλας, Βόλου, Αγρινίου και Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.)

 • GR GSA-ARG ΔΙΟΙΚ. 065.001
 • Αρχείο
 • 1960 - 2002

Αρχεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Καβάλας, Βόλου, Αγρινίου και Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) κ.ά.

Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.)

Αρχείο «Ασύλου Παιδιού Βόλου»

 • GRGSA-MAG PRI4.1
 • Αρχείο
 • 1922-1996

Αλληλογραφία, Αποδείξεις, Μισθολόγια, Κληροδοτήματα, Διπλότυπα Τροφίμων-Καυσίμων-Ειδών Καθαριότητος, Φαρμακευτικό Υλικό, Βιβλία Καταστάσεων, Δωρητές-Συνεργάτες-Συνδρομητές-Μέλη & Φίλοι του Ιδρύματος, Εντάλματα πληρωμών, Κληροδοτήματα, Δελτία Συνδρομής, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Δημοπρασίες & Συμφωνητικά, Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις, Αποδεικτικά Σπουδών, Βιβλία Αγοράς Ενσήμων, Ιατρικές Βεβαιώσεις, Έγγραφα αφορώντα την Διαχείρισιν Ασύλου

Άσυλο Παιδιού Βόλου

Αρχείο «Ασύλου Παιδιού Βόλου»

 • GRGSA-MAG PRI4.2
 • Αρχείο
 • 1922-1996

Αλληλογραφία, Αποδείξεις, Μισθολόγια, Κληροδοτήματα, Διπλότυπα Τροφίμων-Καυσίμων-Ειδών Καθαριότητος, Φαρμακευτικό Υλικό, Βιβλία Καταστάσεων, Δωρητές-Συνεργάτες-Συνδρομητές-Μέλη & Φίλοι του Ιδρύματος, Εντάλματα πληρωμών, Κληροδοτήματα, Δελτία Συνδρομής, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Δημοπρασίες & Συμφωνητικά, Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις, Αποδεικτικά Σπουδών, Βιβλία Αγοράς Ενσήμων, Ιατρικές Βεβαιώσεις, Έγγραφα αφορώντα την Διαχείρισιν Ασύλου

Άσυλο Παιδιού Βόλου

Αρχείο «Φιλοτέχνων Βόλου»

 • GRGSA-MAG PRI3.2
 • Αρχείο
 • 1955-1995

Καταστατικό, Εκθέσεις δραστηριοτήτων, Τακτικές-Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, Δελτία Μελών, Αλληλογραφία (εισερχόμενη και εξερχόμενη), Προγράμματα Εκδηλώσεων, Ευχετήρια, Προσκλήσεις, Αποκόμματα Εφημερίδων, Κατάλογος Μελών, Δημοσιεύματα, Πρακτικά Συνεδριάσεων-Συνελεύσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Αποδείξεις, Οπτικό Υλικό

Φιλότεχνοι Βόλου

Αρχείο «Φιλοτέχνων Βόλου»

 • GRGSA-MAG PRI3.1
 • Αρχείο
 • 1955-1995

Καταστατικό, Εκθέσεις δραστηριοτήτων, Τακτικές-Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, Δελτία Μελών, Αλληλογραφία (εισερχόμενη και εξερχόμενη), Προγράμματα Εκδηλώσεων, Ευχετήρια, Προσκλήσεις, Αποκόμματα Εφημερίδων, διάφορες αποδείξεις, Κατάλογος Μελών, Δημοσιεύματα, Πρακτικά Συνεδριάσεων-Συνελεύσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Μπλοκ Αποδείξεων Εισπράξεων, Οπτικό Υλικό

Φιλότεχνοι Βόλου

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU60.1
 • Αρχείο
 • 1931-1988

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Μελών Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Δελτία Ατομικότητος, Μαθητικές εργασίες κ.ά.)

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU60.2
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι σχολείου, Σχολικού Ταμείου-Σχολικής Εφορείας

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU136
 • Αρχείο
 • 1986-2006

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εξερχόμενα έγγραφα, Οικονομικοί Απολογισμοί, Τιμολόγια – Αποδείξεις 5ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 15ου και 43ου Νηπιαγωγείου Βόλου

15ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU110.2
 • Αρχείο
 • 1934-1978

Βιβλία Συνεδριάσεων Προσωπικού (Πρακτικών), Βιβλιοθήκης, Υγιεινής Καταστάσεως, Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Κινητής Περιουσίας, Περιουσίας Σχολικού Ταμείου, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο, Φάκελοι με Δελτία Διδακτηρίου, Στατιστικά Στοιχεία, Εκθέσεις, Εξερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Απολογισμό Σχολικού Ταμείου, Οικονομικά – Στατιστικά Στοιχεία, Εγκυλίους Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Β΄ Περιφέρειας Μαγνησίας, Καρτέλες με εκπαιδευτικό υλικό, Έντυπο με αρχιτεκτονικό πρόπλασμα & έγχρωμη αναπαράσταση του Παρθενώνα (Εκδοτική Αθηνών 1980), Αφίσα «Ελευθερία ή Θάνατος»

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU110.3
 • Αρχείο
 • 1918-1980

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Εμβολιασμοί, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Φάκελοι με Διαταγές Επιθεωρητού, Αναφορές, Εκθέσεις λειτουργίας, χειρόγραφες σημειώσεις, διαιτολόγιο μαθητών κ.λπ.

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU110.1
 • Αρχείο
 • 1925-2007

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Μητρώα μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ιστορικά στοιχεία σχολείου, Εμβολιασμοί, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Μητρώο Προσωπικού, Φάκελοι Σχολείου, Φάκελοι Συλλόγου Γονέων/Διδασκάλων, Ατομικά Δελτία Υγείας, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Πρακτικά Παράδοσης – Παραλαβής Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας Σχολείου – Δικαστικές Αποφάσεις, Φύλλα Ελέγχου, Πιστοποιητικά Ά Εγγραφής, Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, Σφραγίδες, Μηχανή προβολής Super 8

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 19ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU129
 • Αρχείο
 • 1973-2008

Βιβλίο της ιστορίας του 19ου Νηπιαγωγείου Βόλου, Πράξεις συνεδριάσεων ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Μητρώο Προσωπικού, Βιβλία Ταμείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Αιτήσεις εγγραφής νηπίων – προνηπίων, Υγειονομικός έλεγχος νηπιαγωγείου, Εξερχόμενα έγγραφα, Απολογισμοί, Σχολικό Ταμείο – χρηματικά εντάλματα, Δελτίο εισαγωγής υλικού, Στοιχεία διάφορα (στατιστικά, ωρολόγια προγράμματα κ.λπ.)

19ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 19ου (πρώην 38ου) Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU113.2
 • Αρχείο
 • 1980-2002

Βιβλια Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής – Αποδεικτικών Μετεγγραφής, Σ.Μ.Ε.Α. – Ειδικής Αγωγής (προγράμματα, σεμινάρια κ.λπ), Στοιχεία Ειδικής τάξης σχολείου, Στατιστικών στοιχείων σχολείου, Διάφορα (Κατάλογος επιλεγμένων βιβλίων, διδακτικές επισκέψεις, πρόγραμμα διδασκαλιών φοιτητών Παιδαγωγικού τμήματος Παν/μίου Θεσσαλίας, Πρόσκληση ΓΑΚ)

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GRGSA-MAG ADM49
 • Αρχείο
 • 1960-2007

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Μηχανογραφικά, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, έγγραφα σχολείων ( 2ο – 4ο – 10ο Γυμνάσιο Βόλου, Τσαγκαράδα, Ζαγορά, Μηλιές κλπ), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Α.Σ.Ε.Π, Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Πρόγραμμα – μέθοδοι – ύλη διδασκαλίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, 1ο Γραφείο

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU2.2
 • Αρχείο
 • 1947-1989

Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Προϋπολογισμών, Τίτλων σπουδών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU2.3
 • Αρχείο
 • 1932-1992

Βιβλία και Φάκελοι Σχολείου: Υλικού, Περιουσίας, Σχολικής Ζωής, Διεκπεραιώσεως εγγράφων, Σχολικής Εφορείας, Σχολικού Ταμείου

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU2.1
 • Αρχείο
 • 1929-1981

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία και Φάκελοι Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Βόλου (4τάξιου)

 • GRGSA-MAG EDU142
 • Αρχείο
 • 1924-1928

Ένας (1) Γενικός Έλεγχος, σχ. έτ. 1924/25-1927/28
Στη στήλη «Πατρίς» του Γενικού Ελέγχου ο ερευνητής μπορεί να διαβάσει πόλεις της Μικράς Ασίας από τις οποίες κατάγονταν οι μαθήτριες (Εγγλεζονήσι, Νικομήδεια, Αϊβαλί, Θείρα, Σμύρνη κ.ά), ενώ στη στήλη «Επάγγελμα πατρός» να αντλήσει πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των προσφυγόπαιδων.

1ο Τριτάξιο Προσφυγικό Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου

Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Αγ. Γεωργίου Ιωλκού)

 • GRGSA-MAG EDU49
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Εγκυκλίων, Διαταγών Επιθεωρητή, Αλληλογραφίας, Εγγράφων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικής Εφημερίδας

26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 29ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU109
 • Αρχείο
 • 1981-2006

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι Εισερχόμενων (από ΥΠΕΠΘ, ΝΑΜ, Δήμο Βόλου, Δήμο Νέας Ιωνίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Αιτήσεις Εγγραφής και Πιστοποιητικά

29ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 2ου Γραφείου Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GRGSA-MAG ADM50
 • Αρχείο
 • 1973-2010

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ετήσιες Απογραφές Σχολείων, Δυσλεκτικοί, Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση, έγγραφα σχολείων, ιδιωτική εκπαίδευση, προγράμματα κινητικότητας, συμβάσεις καθαριστριών σχολείου, καταλήψεις, Αγωγή Υγείας, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Βαθμολογία εξετάσεων, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Ευέλικτη Ζώνη.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, 2ο Γραφείο

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU111.1
 • Αρχείο
 • 1976-1979

Εισερχόμενα Νομαρχίας Μαγνησίας – Εξερχόμενα σχολείου, Γενικός Έλεγχος (τμήμα του βιβλίου)

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU111.2
 • Αρχείο
 • 1953-1979

Εισερχόμενα Νομαρχίας Μαγνησίας – Εξερχόμενα σχολείου, Γενικός Έλεγχος (τμήμα του βιβλίου)

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU111.3
 • Αρχείο
 • 1939-1976

Μαθητολόγιο και Βιβλίο Παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών, Ειδικός Έλεγχος, Γενικός Έλεγχος, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Κατάλογος Βιβλίων Σχολικής Βιβλιοθήκης, Μισθολόγιο Προσωπικού, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Μισθολόγια Ι.Κ.Α., Ταμείο για την ανέγερση διδακτηρίου (Παραρτήματος Κασσαβέτη), Βιβλία Καταθέσεων και Αναλήψεων, Αναλυτικά Προγράμματα, Εγκύκλιοι, Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων, Ωρολόγια προγράμματα, Αλληλογραφία Εισερχόμενη που αφορά επιλογή, προμήθεια, κριτική βιβλίων και περιοδικών

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU115
 • Αρχείο
 • 1979-1997

Βιβλία αγοράς ενσήμων ΙΚΑ, Φάκελοι Εισερχόμενα Διάφορα, εξερχόμενα, Εισιτήριες Εξετάσεις Λυκείου, Φάκελοι Σχολείου

2ο Γυμνάσιο Βόλου

Αρχείο 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU23.3
 • Αρχείο
 • 1973-2004

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Εφορείας, Σχολικής Επιτροπής, Φάκελοι Σχολείου

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU79
 • Αρχείο
 • 1965-1967

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι έγκρισης απολογισμών

3ο Γυμνάσιο Βόλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU89.1
 • Αρχείο
 • 1936-2004

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου μαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Επιθεωρήσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Εμβολιασμού, Σχολιάτρου, Νοσηρότητας, Υλικού, Περιουσίας σχολείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Ελληνικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU80.1
 • Αρχείο
 • 1914-1929

Ειδικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας

3ο Ελληνικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Ελληνικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU80.2
 • Αρχείο
 • 1914-1929

Ειδικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας

3ο Ελληνικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Λυκείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU108
 • Αρχείο
 • 1981–2003

Φάκελοι Εγγραφών Μαθητών - Απολυτήρια Γυμνασίων:
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο Βόλου, Εσπερινό, Μουσικό, Ιδιωτ. «Άγ.Απόστολος ο Νέος» Βόλου. 2ο Αλμυρού, Αγριάς, Αργαλαστής, Αρμενίου, Βελεστίνου, Γλώσσας, Ζαγοράς, Ερέτριας, Ιωλκού, Καναλίων, Σκιάθου, Στεφανοβικείου. 1ο, 2ο, 3ο, 1ο & 3ο ΤΕΕ Νέας Ιωνίας

3ο Λύκειο Βόλου

Αρχείο 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ., Γραφείου Επιστασίας

 • GRGSA-MAG ADM42.11
 • Αρχείο
 • 2004 -2018

Εκκαθάριση Έτους 2020:
Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας Ενεργοποίηση Επιχειρησιακών Μέσων, Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης, Διαπίστωση αλιευτικής παράβασης, δοκιμαστική λειτουργία νέας εφαρμογής Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου, εντοπισμός νεκρών θαλάσσιων οργανισμών (ψάρια, χελώνες, δελφίνια, φώκιες), στοιχεία Ενωσιακών και ICCAT Επιθεωρητών, αλιεία τόνου, ερώτηση βουλευτή για προβλήματα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Στυλίδας και απάντηση, Αποτελέσματα ελέγχου – αντιμετώπισης παραεμπορίου, Παράνομες ναυλώσεις τουριστικών σκαφών, Εντατικοποίηση ελέγχων, Παρακολούθηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης Φοροδιαφυγής, Κλοπή πολιτιστικών αγαθών, αναζήτηση – ανεύρεση – παύση αναζήτησης – απόδοση λέμβου/ μηχανής σκάφους, αναζήτηση ατόμων, ολυμπιακή λαμπαδηδρομία «ΡΙΟ 2016», παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, ανεύρεση – περισυλλογή οστών, εξουδετέρωση πυρομαχικών εντός θαλάσσης, μέτρα προστασίας - ασφάλειας επισήμων, μέτρα αστυνόμευσης – τάξης – ασφάλειας Κ/Ζ με Ισραηλινούς επιβαίνοντες σε ελληνικούς λιμένες, αναφορά πνιγμού, θάνατος αυτοδύτη, πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, Πίνακας Ελέγχου Λουτρικών Εγκαταστάσεων, Διενεργηθέντες έλεγχοι σε ταχύπλοα και θαλάσσια μέσα αναψυχής, τραυματισμός αλλοδαπού αλιεργάτη, δικογραφία για διάθεση λυμάτων στη θάλασσα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, τραυματισμοί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια εορτασμών στο λιμάνι του Βόλου, Μηνιαία Ανάλυση Κινδύνου Μεικτής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (πλήρες κείμενο), απόπλους/ κατάπλους ύποπτων σκαφών, Μηνιαία Ανάλυση Κινδύνου Μεικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης ΠΟΣΕΙΔΩΝ, απροειδοποίητη επίσκεψη Επιτροπής Αξιολόγησης σε θέματα SCHENGEN, εντοπισμός κινδυνευόντων ατόμων (παράνομα εισερχόμενων αλλοδαπών) στην νήσο Γιούρα Αλοννήσου, επιχείρηση «PANDORA» με αντικείμενο την κλοπή και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών (7 – 11 Νοεμβρίου 2016), λήψη μέτρων ασφάλειας κατά τη διάρκεια εβραϊκών θρησκευτικών εκδηλώσεων, μέτρα ασφάλειας επί κατάπλου πολεμικών πλοίων Ηνωμένου Βασιλείου και Ολλανδίας, ταυτόχρονη κοινή πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό κλεμμένων οχημάτων με κωδική ονομασία AFRICAITINERBIUS, επίσκεψη αξιωματούχων Η.Π.Α στο πλαίσιο μελλοντικών αφίξεων πολεμικών πλοίων Η.Π.Α στο λιμένα Βόλου, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Αξιολόγηση και Βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου και έκδοσης Βεβαιώσεων του Συστήματος ΗΣΚΕΘΕΕΑ και των διατάξεων που διέπουν το επάγγελμα του ναυτικού πράκτορα. Γραφεία Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών – Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής Άδεια διενέργειας ελέγχων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, εφαρμογή κώδικα ISPS, ορισμός Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμανιού (Αρχή Ασφάλειας Λιμένα), έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού [ΕΚ] 725/ 2004 , μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, καταγραφή λιμένων χωρίς φορέα διαχείρισης, ερευνητικές/ δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, γνωμοδότηση για ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού,

Λιμενικό Σώμα, 4η Περιφερειακή Διοίκηση, Γραφείο Επιστασίας

Αρχείο 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ., Γραφείου Επιστασίας

 • GRGSA-MAG ADM42.6
 • Αρχείο
 • 2001-2009

Φάκελοι: Φάκελος αποσπάσεων Λ/Χ Σάμου, Φάκελος ΔΠΛΣ Β΄ (μετακινήσεις προσωπικού λόγω θέρους), Φάκελος ημερησίων διαταγών, Βιβλίο: Ημερησίων διαταγών.

Λιμενικό Σώμα, 4η Περιφερειακή Διοίκηση, Γραφείο Επιστασίας

Αρχείο 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ., Γραφείου Επιστασίας

 • GRGSA-MAG ADM42.7
 • Αρχείο
 • 2005-2010

Γραφείο Πλωτών Χερσαίων Μέσων → Προγραμματισμός περιπολιών σκαφών Λιμενικών Αρχών
Γραφείο Γραμματείας – Εθιμοτυπίας → Γενική Αλληλογραφία εθιμοτυπίας
Γραφείο Επιστασίας → Κοινή και γενική Αλληλογραφία Κ.Λ.Β, Κύμης, Σκοπέλου, Στυλίδας, Σκιάθου, Αλιβερίου, Αιδηψού, Σκάλας Κατερίνης, Καρύστου, Ιερισσού, Κ.Λ. Θεσσαλονίκης.

Λιμενικό Σώμα, 4η Περιφερειακή Διοίκηση, Γραφείο Επιστασίας

Αρχείο 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ., Γραφείου Επιστασίας

 • GRGSA-MAG ADM42.9
 • Αρχείο
 • 2004-2014

Φάκελοι: Γραφείο Επιστασίας → Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Γενική Αλληλογραφία, Γραφείο Πλωτών & Χερσαίων Μέσων → Στοιχεία Προσοντούχων – Επάνδρωση ΠΛΣ.

Λιμενικό Σώμα, 4η Περιφερειακή Διοίκηση, Γραφείο Επιστασίας

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU63.1
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU63.2
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU48.3
 • Αρχείο
 • 1984-2006

Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Εγγραφών-Μετεγγραφών, Αλληλογραφίας, Εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, Εξοπλισμού, Κτηριολογικών θεμάτων

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU48.1
 • Αρχείο
 • 1929-1984

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Αλληλογραφίας, Προσωπικού, Προϋπολογισμών

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU48.2
 • Αρχείο
 • 1951-2001

Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ημερήσιου Ελέγχου, Πράξεων Διευθυντή, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Προσωπικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Φάκελοι σχολείου

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU24.1
 • Αρχείο
 • 1961-1990

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου, Φάκελοι Σχολείου

6ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

 • GRGSA-MAG EDU140
 • Αρχείο
 • 1929-2005

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών και προσωπικού, Διάφορα οικονομικά, Πράξεις Διδακτικού Προσωπικού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εμβολιασμοί, Ιστορία Σχολείου, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Απολογισμοί, Ενδεικτικά, Αποδεικτικά εγγραφής – μετεγγραφής, Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών

7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο Nestlé Βόλου

 • GRGSA-IAM- BLA001
 • Αρχείο
 • 1931 - 1945

Αλληλογραφία, Βιβλίο Καθολικό, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εκτελωνίσεων.

NESTLÉ Βόλου

Αρχείο Έλλης Ζαλοκώστα - «Βασιλική Πρόνοια»

 • Αρ.Εισ. 458
 • Αρχείο
 • 1929-1972

«Έκθεσις περί των δραστηριοτήτων της Βασιλικής Πρόνοιας» (1969)· Έλλης Ζαλοκώστα, «Το χρονικόν της Βασιλικής Προνοίας», πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής (1964-1968)· εγκύκλιοι της Επιτροπής Εράνου, σχετικά με τη λειτουργία των παιδοπόλεων (1948-1963)· πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Εντεταλμένων Κυριών (1947-1969)· πρόγραμμα περιοδείας της πριγκίπισσας Ειρήνης στις παιδοπόλεις Θεσσαλίας (1960).
Διοικητικά έγγραφα της παιδόπολης «Απόστολος Παύλος» Λάρισας (1948-1970)· μηνιαίοι διοικητικοί απολογισμοί προς τη Διοικούσα Επιτροπή, καταστάσεις προσωπικού, εξόδων, λειτουργικών αναγκών, υγειονομικής περίθαλψης κ.ά.
Διοικητικά έγγραφα της παιδόπολης «Αγία Σοφία» Βόλου (1945-1970). Μηνιαίοι διοικητικοί απολογισμοί, προϋπολογισμοί εξόδων, εορταστικές εκδηλώσεις μαθητών· περιοδικά εκδιδόμενα από τους μαθητές.
Έγγραφα της παιδόπολης «Αγία Ελένη» Ιωαννίνων προς τη Διοικούσα Επιτροπή (1966-1967).
Πορίσματα μελετών της Υπηρεσίας Ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας των παιδοπόλεων (1964-1969).
Εκθέσεις-επιθεωρήσεις της Ελένης Λελούδα και της Έλλης Ζαλοκώστα στις παιδοπόλεις Θεσσαλίας (1947-1967).
Έγγραφα σχετικά με το συνέδριο των αρχηγών των παιδοπόλεων.
Πρόγραμμα λειτουργίας πρακτικών σχολών «Σπίτι του παιδιού».
Διοικητικά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της επαγγελματικής Σχολής «Αγία Βαρβάρα» (1949-1969)· προϋπολογισμοί δαπανών, δελτία ποιότητας υπαλλήλων, απολογισμοί, καταστάσεις μαθητριών.
Ομάδες Βοήθειας Υπαίθρου (1963-1970)· αλληλογραφία ανάμεσα στη Διοικούσα Επιτροπή και στον «Τομέα Θεσσαλίας» για θέματα ταπητουργίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προσωπικού κ.ά.
Αλληλογραφία (1945-1972): επιστολές διαφόρων προς την Έλλη Ζαλοκώστα, κυρίως της Unitarian Service Committee of Canada, για θέματα των παιδοπόλεων και απαντητικές επιστολές της Έλλης Ζαλοκώστα· αποσπάσματα επιστολών απόφοιτων μαθητριών προς την Έλλη Ζαλοκώστα (1955-1957).
Τιμητικά διπλώματα και μετάλλια της Έλλης Ζαλοκώστα από δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα (1929-1970)· προσωπικές σημειώσεις ιατρικού περιεχομένου.
Χάρτες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εκδόσεις με απολογισμούς του έργου της Βασιλικής Πρόνοιας.

Ζαλοκώστα, Έλλη

Αρχείο Α΄ Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου

 • GRGSA-MAG PRI5.1
 • Αρχείο
 • 1982-1994

Αλληλογραφία, Πεπραγμένα, Αρχαιρεσίες, Εκθέσεις Δραστηριοτήτων, Μητρώο Μελών, Καταστατικό, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πρακτικών, Τεύχη Περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες»

Α΄ Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου

Αρχείο Α΄ Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου

 • GRGSA-MAG PRI5.2
 • Αρχείο
 • 1963-1994

Αλληλογραφία, Πεπραγμένα, Απολογισμοί Δραστηριοτήτων Σ.Ο.Ε., Αρχαιρεσίες, Μητρώο Μελών, Καταστατικά, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πρακτικών, Έντυπα, Δημοσιεύματα, Προσκλήσεις

Α΄ Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου

Αρχείο Α΄ Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου

 • GRGSA-MAG PRI5.3
 • Αρχείο
 • 1963-1995

Αλληλογραφία, Αρχαιρεσίες, Μητρώο Μελών, Καταστατικά, Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια, Πρακτικά, Οικονομικά Στοιχεία

Α΄ Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου

Αρχείο Αποδεικτικών Δικαστικών Κλητήρων Πρωτοδικείου Βόλου

 • GRGSA-MAG NOT30.2
 • Αρχείο
 • 1894-1947

Αποδεικτικά, Εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, Εκθέσεις Κηρύξεως, Αιτήσεις - Επιστολές προς Πρόεδρο Πρωτοδικείου Βόλου, Ειρηνοδίκη, Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, Δημάρχου Παγασών, συμβ. Απ. Κουτσογιάννη

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Ασύλου Παιδιού Βόλου

 • GRGSA-MAG PHO8
 • Αρχείο
 • 1958-1976

Επτά (7) ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον γάμο πρώην τροφίμου του Ασύλου Παιδιού Βόλου.
Μία (1) ασπρόμαυρη φωτογραφία τροφίμων του Ασύλου Παιδιού Βόλου που φορούν ποδιά με άσπρο γιακά και είναι παραταγμένες για σχολική φωτογράφιση.
Μία (1) ασπρόμαυρη φωτογραφία από το γεύμα για την ίδρυση του νέου ιδρύματος.
Μία (1) ασπρόμαυρη φωτογραφία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασύλου Παιδιού Βόλου. Στο κέντρο η Διευθύντρια.
Μία (1) ασπρόμαυρη φωτογραφία με μέλη και φίλους του Ασύλου Παιδιού Βόλου πιθανώς σε εκδήλωση του ιδρύματος.
Μία (1) ασπρόμαυρη φωτογραφία από έκθεση χειροτεχνίας παιδιών του Ασύλου Παιδιού Βόλου.

Άσυλο Παιδιού Βόλου

Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

 • Αρχείο
 • 1925 - 1963

Εκθέσεις και διάφορα έγγραφα που συνέτασσαν οι γεωπόνοι, επόπτες, καπνοτεχνίτες, καπνοδηγοί κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ημερολόγια εργασιών, καταστάσεις οδοιπορικών, δελτία κινήσεως, δελτία πορείας καλλιέργειας καπνού, καταστάσεις καλλιεργητών, εργασιών, εκτάσεων ανά στρέμμα, αποθεμάτων και αχρήστων καπνών κατά Εφορείες Καπνού και κατά χωριά με τον αριθμό των καλλιεργητών και την έκταση σε στρέμματα), εγκύκλιοι του Γραφείου με οδηγίες και προς τους υπαλλήλους αλλά και προς τους συνεταιρισμούς ή κοινότητες, μεταφράσεις άρθρων εγχειριδίων, Νόμοι, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την καλλιέργεια και διάθεση του καπνού. Δελτία παραγωγής καπνού και στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και την πώληση καπνών, αλληλογραφία με καπνεμπόρους και καπνεμπορικές οργανώσεις, πιστοποιητικά πώλησης καπνών, κ.ά. Το υλικό αφορά, κυρίως, το Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου με χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Φθιωτιδοφωκίδας, Αργολιδοκορινθίας και των Νήσων Αιγαίου. Το υλικό των Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αγρινίου καθώς και αυτό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας είναι περιορισμένο.

Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Καπνού

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

 • GRGSA-MAG ADM1.1
 • Αρχείο
 • 1903-1986

Μητρώα Ασθενών Χειρουργικής και Παθολογικής Κλινικής, Πρακτικά ΔΣ, Ατομικοί Φάκελοι Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού, Αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Καθολικά Βιβλία Ταμείου, Καθημερινά Βιβλία ταμείου.

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

 • GRGSA-MAG ADM1.4
 • Αρχείο

Φάκελοι Ατομικοί Φύλλων Νοσηλείας ασθενών στις κλινικές του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, με στοιχεία για τις παθήσεις, τις ιατρικές εξετάσεις, τις ημέρες νοσηλείας κ.λπ.

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

 • GRGSA-MAG ADM1.2
 • Αρχείο
 • 1903-1986

Μητρώα Ασθενών, Μικροβιολογικές Εξετάσεις Ασθενών, Εξωτερικά Ιατρεία Οφθαλμολογικής Κλινικής και ΩΡΛ, Μικροβιολογικές Εξετάσεις, Βιβλία Ασθενών των Κλινικών (Παθολογικής, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικής, Παιδιατρικής - Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής, Στεφανιαίας Μονάδας κ.ά.), Αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφιας, Πρακτικά ΔΣ, Οικονομικά Στοιχεία,Ημερολόγια και Καθολικά Βιβλία Λογιστηρίου, Βιβλία Ταμείου

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου / Φαρμακευτικού Τμήματος

 • GRGSA-MAG ADM1.5
 • Αρχείο
 • 1996-2014

Συνταγές Φαρμάκων εσωτερικών και εξωτερικών Ασθενών, Αντιβιογράμματα, Δελτία παραγγελίας φαρμάκων, Πρωτόκολλα Παραλαβής Τιμολογίων Φαρμάκων, Κατανάλωση Ναρκωτικών Φαρμάκων

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου, Φαρμακευτικό Τμήμα

Αρχείο Β΄ Ελληνικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU152
 • Αρχείο
 • 1901-1929

Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά, Υλικά

Β΄ Ελληνικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU146.1
 • Αρχείο
 • 1967-1991

Πολιτιστικές εκδηλώσεις: αλληλογραφία, Εκθέσεις ζωγραφικής – ξυλογλυπτικής – παιδικού βιβλίου, διαλέξεις, συναυλίες, άρθρα εφημερίδων, απολογισμός τριμήνων, αφίσες, φεστιβάλ ταινιών, προσκλήσεις, Ανταλλαγές μαθητών: Προγράμματα εκδρομών, ονόματα μαθητών, αλληλογραφία, άρθρα γαλλικών εφημερίδων, Υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην Έκθεση για το Γαλλικό Ινστιτούτο Βόλου (Ιούνιος 2014), Φάκελοι με φωτογραφίες

Γαλλικό Ινστιτούτο, Παράρτημα Βόλου

Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου

 • GRGSA-MAG PHO3.2
 • Αρχείο
 • Δεκαετία του 1990

Τριάντα (30) έγχρωμες φωτογραφίες από εορτασμούς, εκδηλώσεις, παραστάσεις, εκδρομές κ.λπ. του Παραρτήματος του Γαλλικού Ινστιτούτου στον Βόλο, καθώς και κάποιες απεικονίσεις του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του κτηρίου επί της οδού Γαλλίας.

Γαλλικό Ινστιτούτο, Παράρτημα Βόλου

Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου

 • GRGSA-MAG PHO3.3
 • Αρχείο
 • Δεκαετία του 1960

Μία (1) ασπρόμαυρη φωτογραφία με δύο κοπέλες σε εξωτερικό χώρο (οδός Δημητριάδος στον Βόλο;). Τρεις (3) ασπρόμαυρες φωτογραφίες από χορευτική εκδήλωση του Παραρτήματος του Γαλλικού Ινστιτούτου στον Βόλο.

Γαλλικό Ινστιτούτο, Παράρτημα Βόλου

Αρχείο Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

 • GRGSA-MAG ADM23
 • Αρχείο
 • 1916-1968

Βιβλία:
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Εμπιστευτικό, Βιβλίο Πράξεων Γενικού Επιθεωρητού, Βιβλίο Πράξεων Εποπτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πράξεων Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Καθολικό Πληρωμών Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δήμου Παγασών, Βιβλίο Πρακτικών Κρίσεως Νομιμοφροσύνης Υπ/φίων Εισιτηρ. Εξετάσεων Ανωτέρων, Ανωτάτων Σχ., Βιβλίο Πράξεων Επιτρ. Κατατακτηρίων και Απολυτηρίων Εξετάσεων,

Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως, Δ΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια

Αρχείο Γιάννη Γ. Μουγογιάννη

 • GRGSA-MAG PRI55.1
 • Αρχείο
 • 1964-2010

Άρθρα και κριτικά σημειώματα στον τοπικό Τύπο, Μονογραφίες του Γιάννη Μουγογιάννη, Περιοδικές εκδόσεις.

Μουγογιάννης, Γιάννης Γ.

Αρχείο Γιάννη Γ. Μουγογιάννη

 • GRGSA-MAG PRI55.3
 • Αρχείο
 • 1875, 1881, 1972-2013

Άρθρα και κριτικά σημειώματα του Γιάννη Μουγογιάννη, Δημοσιεύματα του Γιάννη Μουγογιάννη από τα περιοδικά Μακρινίτσα και Μαγνησία, Φάκελος Νομαρχιακών Εκλογών 16.10.1994 και Δημοτικών Εκλογών 11.10.1998, συνεντεύξεις, ξυλογραφίες του ζωγράφου Άγγελου Θεοδωρόπουλου.

Μουγογιάννης, Γιάννης Γ.

Αρχείο Γιάννη Γ. Μουγογιάννη

 • GRGSA-MAG PRI55.10
 • Αρχείο
 • 1904-1977

Φωτογραφίες, αντίτυπα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λεύκωμα, προσκλήσεις, CDs με τραγούδια της Αντάρτικης Χορωδίας του 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ Πηλίου και συνέντευξη του μαέστρου της Ντίνου Πάντα, σχέδια από φυλακές και στρατόπεδα εξορίας, χιουμοριστικές ευχετήριες πασχαλινές κάρτες του Ορνεράκη, χαρακτικά, έγγραφα του Συλλόγου των Αποφοίτων Λυκείου Βόλου (Καταστατικό ίδρυσης, Πρακτικά κ.ά.).

Μουγογιάννης, Γιάννης Γ.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 376