Εμφανίζει 580 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σάμου
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

"Σαμίων Πρεσβεία ή Πρακτικά Σάμου"

 • Αρχείο
 • 1832

Έκδοση με στοιχεία "Σαμίων Πρεσβεία ή Πρακτικά Σάμου εκδοθέντα παρά Β. Ματθιουδάκη εν Καρλοβασίοις Σάμου".

Έγγραφα Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1959, 1962

Τρία έγγραφα της Νομαρχίας Σάμου με θέμα τους μη νομιμόφρονες: α. Έγγραφο Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης (14/1/1959) - χαρακτηρισμός μη νομιμόφρων, β. Απόλυση μη νομιμόφρονος υπαλλήλου (17/12/1959), γ. Έκπτωση των μη νομιμοφρόνων αξιωματικών .

Νομαρχία Σάμου

Έγγραφα Φραγκώς Γιαλέρη

 • Αρχείο
 • 1925-1949

Φωτοτυπίες εγγράφων από το προσωπικό αρχείο της μικρασιάτισσας προσφυγοπούλας Φραγκώς Γιαλέρη.

Αλληλογραφία εμπόρων και βυρσοδεψών Σάμου

 • Αρχείο
 • 1909-1920

Αλληλογραφία Ν. Γ. Χουβαρδά, Δ. Στεφανή και Υιών, Αφών Στραγαλά, Δ. Δημητρίου και Σια, Εμμ. Επ. Ιωαννίδη:
1) Ατμοκίνητον εργοστάσιον βυρσοδεψικών ειδών αδελφών Στραγαλά, Βαθύ.
2) Νικόλαος Γ. Χουβαρδάς, εργοστασιάρχης, Ν. Καρλόβασι. Αποθήκη ακατέργαστων δερμάτων.
3) Εμμ. Επ. Ιωαννίδης, Βαθύ.
4) Ατμόμυλος βυρσοδεψικών υλών, Δημ. Α. Στεφανή, Βαθύ.
5) Ωμέγα: Μέγα εργοστάσιον σιγαρέττων και αποθήκη καπνού, Δ. Δημητρίου και Σία.

Αναμνήσεις από τις φυλακές της Γυάρου

 • Αρχείο
 • 1982

Τετράδιο αναμνήσεων του Εμμ. Παπασταματίου από τον Παγώνδα της Σάμου από την περίοδο εγκλεισμού του στις φυλακές της Γυάρου.

Παπασταματίου, Εμμανουήλ

Απομνημονεύματα Γιώργου Πάφου

 • Αρχείο
 • 1980-1985

Φωτοτυπημένο χειρόγραφο αναμνήσεων του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γ. Πάφου, με καταγωγή από τον Πλάτανο Σάμου. Καλύπτει την περίοδο 1930-1981.

Πάφος, Γιώργος

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1890- 1958

Μαθητολόγια, Μητρώα Αστικής σχολής, Γενικοί έλεγχοι, Ενδεικτικά, Πιστοπ. Σπουδών, Έλεγχοι Γεν. Εξετάσεων Αστικής Σχολής Λιμ. Βαθέος, Ειδικοί έλεγχοι, Πρωτ. Αλληλογραφίας, Πρακτικό Σχολ. Εφορείας, Πρακτικά Συνεδριάσεων σχολ. Εφορείας, Ταμείον Σχολ. Εφορείας, Συνεδριάσεις Προσωπικού, Δαμαλισμός κ. λ. π.

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1931 - 1992

Βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά συνεδριάσεων προσωπικού, πρακτικά παιδαγωγικών συνεδριάσεων και σχολικής εφορείας, πρωτόκολλο σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου, βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, παλαιά βιβλία βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, ημερολόγιο σχολείου, πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Αρχείο 1ου Λυκείου και ΤΕΛ Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1978 - 1996

Φάκελοι: Στατιστικά στοιχεία, θέματα, φυσική αγωγή, εκπαιδευτική νομοθεσία, νομολογικά, μισθοδοσία, οικονομικά, θέματα μη μόνιμου προσωπικού, ιδιωτική εκπαίδευση, νυχτερινά, υπηρεσιακές εκθέσεις, συλλογικά όργανα, τροποποιήσεις αναλυτικών προγραμμάτων, σχολική υγιεινή, στατιστικά στοιχεία, κτιριολογικά θέματα, καρτέλες: απόφοιτοι ετών 1981, 1983, 1980, 1986.

Αρχείο 1ου Πυθαγορείου Λυκείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1858 - 1969

Πρωτόκολλα, Πρακτικά Ημιγυμνασίου Μυτιληνών, Πιστοπ. Ανωτ. Παρθεναγωγείου - Έλεγχοι, Πρακτικά Γυμνασίου, Μητρώα μαθητών, Μαθητολόγιο Πυθαγορείου Γυμνασίου, Ειδικοί έλεγχοι, Παιδαγωγικά Συνέδρια, Απολυτήρια, Μαθητολόγια Ελλ. Σχολείου Μυτιληνών, Σχολική επιτροπή Πυθ. Γυμνασίου, Κατάστιχον εγγραφής, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Πιστοπ. Σπουδών, Γενικοί έλεγχοι Παρθεναγωγείου Σάμου, Ταμείο Σχολικής Εφορείας Πυθ. Γυμνασίου, Εισιτηρίων εξετάσεων, Πρακτικά συλλόγου, Βιβλίο παρουσίας, Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών Πυθ. Γυμνασίου, Μισθολογικό μητρώο προσωπικού, Ημερολόγιο Σχολείου, Τίτλοι, Αλληλογραφία κ. λ. π.

Αρχείο 1ου Πυθαγορείου Λυκείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1960 - 1995

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά συλλόγου - διευθυντή, καρτέλες μαθητών, τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας

Αρχείο 1ου δημοτικού σχολείου Καρλοβασίου.

 • Αρχείο
 • 1861 - 1970

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία ταμείου, βιβλία πράξεων, κτηματολόγιον, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικού συσσιτίου, φάκελοι λυτών εγγράφων, αρχείου νυχτερινού δημοτικού σχολείου, εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, περιοδικό ΚΟΣΜΟΣ, χάρτης ηγεμονίας Σάμου.

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1972-2004

Αποσπάσεις- διαθέσεις καθηγητών, εγγραφές μαθητών, μισθολογικά, προγράμματα(αθλοπαιδείες, περιβαλλοντικά) κλπ

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1915 - 1978

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, επιθεωρήσεων διδασκάλων, περιουσίας σχολείου, πρακτικών προσωπικού, ταμείου, βιβλιοθήκης, σχολικής εφορείας, πιστοποιητικών σπουδών, γονέων.

Αρχείο 2ου Λυκείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1963 - 1995

Πρακτικά συλλόγου καθηγητών, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας εισερχομένων - εξερχομένων.

Αρχείο 2ου Λυκείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1968 - 1996

Αποτελεί μέρος του αρχείου του 2ου Λυκείου Σάμου.x000D
Φάκελοι με θέμα: μεταφορά μαθητών, εισερχόμενα, εγγραφές, μετεγγραφές, απολογισμόε προς το ελεγκτικό συνέδριο, βιβλιοθήκες, συλλογικά όργανα, υπηρεσιακές εκθέσεις, τίτλοι σπουδών, μισθολογικές καταστάσεις αναπληρωτών, λαϊκή επιμόρφωση, πράξεις οικονομικών δαπανών, εξοπλισμός, κτηριολογικά θέματα, αποτελέσματα, στρατεύσιμοι, ξένη γλώσσα, ΣΕΠ, εξετάσεις, πειθαρχικά, ποινές, αμοιβές, στατιστικά, θέματα οργανώσεως και μεθόδων, ιδιωτική εκπαίδευση, φοίτηση, θέματα μη μόνιμου προσωπικού, σχολική υγιεινή, φυσική αγωγή, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις - δραστηριότητες, σχολική εφορεία,σχολικό ταμείο, ενημέρωση καθηγητών, διαταγές.

Αρχείο 4ου δημοτικού σχολείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1936 - 1984

Βιβλία πρακτικών, φάκελοι αλληλογραφίας, πρωτόκολλα, πράξεων σχολικής. Εφορείας, πράξεων συλλόγου διδασκάλων, μαθητολόγιον, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πιστοποιητικών σπουδής, περιουσίας υλικού, ταμείου, αποθήκης, συσσιτίου. Φάκελος εγκυκλίων διαταγών, τίτλων εγγραφής- σπουδών, οικονομικών απολογισμών, εκθέσεων λειτουργίας εξερχομένων.

Αρχείο ELLINAS TRAVEL

 • Αρχείο
 • 1980-1990

ΦΑΚΕΛΟΙ: τιμολόγια, τουριστικά προκτορεία, ξενοδοχεία, εκκαθάριση εκδριμών, έξοδα, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων κλπ

Αρχείο Άρη Γαρουφαλή

 • Αρχείο
 • 1834-1923

22 καρτ ποστάλ σαμιακές, 8 καρτ ποστάλ διάφορες, 3 πινακιδωμένες φωτογραφίες (ηγεμόνα Μαυρογένη, Μούσουρου και ηγεμονίδος Μ. Μουσούρου), 2 ημερολόγια χειρόγραφα (1834, 1897), μεταγραφή δακτυλόγραφη του 2ου ημερολογίου (τυο 1897), βιβλίο: "Απάνθισμα ηρωικών ασμάτων συντθέντων υπό Γ. Κλεάνθη 1832, 17 επιστολές, σημειώματα και έγγραφα.

Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Παράρτημα Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1950 - 1991

7 φάκελοι: x000D

 1. Εργατικά ναύλοι κόμιστρα, 2. Κατανομών γεωργικών εφοδίων, 3. Εφόδια, 4. Συμφωνητικών Μ/Υ, 5. Χρέη νέας αποκαστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, 6. Γεωργικά εφόδια, 7. Διαγραφής αγροτικών χρεών Χούντας.

Αρχείο Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1960-1985

Φάκελοι: φάρμακα, διατίμησις, διάφορες αποφάσεις και διαταγές Υπουργείου Γεωργίας και Νομαρχίας Σάμου κ.ά..
Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά..

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σάμου

Αρχείο Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1968-1989

Βιβλία: καταχωρήσεως κατασχεθέντων προϊόντων ζωικής προελεύσεως, καταχωρήσεως εισαγομένων ζώντων ζώων εις νήσον Σάμον, επιζωοτιών, κρεοσκοπίας κατασχεθέντων σφεγείων και σπλάχνων, αιγοπροβάτων, εισαγωγής- εξαγωγής προϊόντων.x000D
Φάκελοι: Οδοιπορικών, μηνιαίων δελτίων, Νομαρχίας, επιζωοτιών- κτηνοτροφίας, βουκελλώσεως- φυματιώσεως, εχινόκοκκου- λύσσας, φαρμάκων, κοστολογήσεως φαρμάκων, οικονομικών- υλικών εφοδιασμού, αστυκτηνιατρικής σφεγείων, πιστοποιητικών υγείας κτλ

Αρχείο Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1967 - 1982

Φάκελοι: Φάρμακα, διατίμηση φαρμάκων, βιολογικά προϊόντα, αστυκτηνιατρική, κτηνοτροφία, διάφορες αποφάσεις και διαταγές υπουργείου Γεωργίας και Νομαρχίας Σάμου,μηνιαία δελτία πεπραγμένων, επιθεωρητής, δικαιολογητικά επιδοτήσεων, οδοιπορικά προσωπικού, έπιπλα, σκεύη, μόνιμον υλικό κτλ.
Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, κατασχεθέντα σφαγεία και σπλάχνα Δήμου Σαμίων, καταχωρήσεως κατασχομένων ζωικών προϊόντων της Νομαρχίας Σάμου.Χρεωσκοπικόν βιβλίον αγροτικού κτηνιατρείου Σάμου, ασθενών κτηνών.

Αρχείο Αθλητικού σωματίου " Α. Ο. Πολυκράτης" Πυθαγόρειο Σάμου

 • Αρχείο
 • 1976-1982

Περιέχει τους φακέλους: 1. ΕΚΟΦ, Υπ'όψιν, ανοιχτό κολημβητήριο Πυθαγορείου Σάμου, διπλώματα, κολυμβητήριον, φωτογραφίεα, τοπογραφικά σχέδια του ανοιχτού κολυμβητηρίου Πυθαγορείου

Αρχείο Αλέξη Σεβαστάκη.

 • Αρχείο
 • 1619 - 1999

19 φάκελοι: Παλαιά σαμιακά και τουρκικά έγγραφα, λυτά φύλλα της εφημερίδας '' ΦΩΣ '', χειρόγραφα τετράδια και σημειώσεις του Αλέξη Σεβαστάκη με διάφορες μελέτες του ιστορικού περιεχομένου, χειρόγραφο και φωτοτυπία του βιβλίου του '' Το κίνημα των Καρμανιόλων στη Σάμο ''. Φωτοτυπίες ανέκδοτων και δημοσιευμένων μελετών του , παρεμβάσεις του βουλευτή Α. Σεβαστάκη στη Βουλή, φύλλα εφημερίδων, περιοδικά και φυλλάδια Σαμιακά, ικαριακά κ.α.

Αρχείο Γεωργικής Υπηρεσίας Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1950 - 1973

Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων - μετατιθέμενοι ή τοποθετούμενοι στη διεύθυνση Γεωργίας Σάμου. Μονιμοποίηση υπαλλήλων αγροτικής οικιακής οικονομίας - φάκελοι προσωπικού - αλληλογραφίας υπαλλήλων - εμπιστευτικών εγγράφων - εκθέσεων ουσιαστικών προσώπων - ανακρίσεων - εγγράφων νομιμοφροσύνης, προτάσεων συνεταιρισμών επιδοτήσεων - εκθέσεων πεπραγμένων.

Αρχείο Γεωργικής Υπηρεσίας Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1928 - 1980

Παροχή οικονομικών ενισχύσεων, φυτική - ζωική παραγωγή, οικονομικά στοιχεία, δαπανών, διαχειριστικά, διοικητικά, παροχή τεχνικών οδηγιών, εγκύκλιοι Υπουργείου Γεωργίας, πλήρης σειρά του περιοδικού '' Γεωργικά Νέα Σάμου - Ικαρίας '' , ενημερωτικά φυλλάδια, φωτογραφίες κλπ.

Αρχείο Γεωργικής Υπηρεσίας Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1938, 1950 - 1990

Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε όλους τους κλάδους φυτική - ζωική παραγωγή, οκονομικά στοιχεία, δαπανών, διαχειριστικά, διοικητικά, παροχή τεχνικών οδηγιών, εγκύκλιοι Υπ. Γεωργίας.

Αρχείο Γιώργου Βαλούκα.

 • Αρχείο
 • 1903 - 1988

Πρωτότυπα έγγραφα του δημοκρατικού στρατού Σάμου, φύλλα περιοδικού '' Γενναίοι '', δαχτυλογραφημένα αντίγραφα δημοκρατικού στρατού Σάμου, δικαστικά ( δικογραφίες περιόδου 1947 - 1956 κατά τον Γ. Βαλούκα κ.α.) , φωτοτυπημένες χειρόγραφες επιστολές του Γ. Βαλούκα και αντίγραφα καταλόγου του αρχείου Γ. Μιχαλάκη, φύλλα εφημερίδων περιόδου 1903 - 1914, διάφορα λυτά έγγραφα, ένα λεύκωμα, βιβλία και φυλλάδια, έντυπα.

Αρχείο Γυμνασίου Καρλοβάσου.

 • Αρχείο
 • 1985 - 1994

Εγκύκλιοι ΔΙΔΕ Σάμου, Νομάρχη, Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, έγγραφα σχολικών συμβούλων, διαγωνισμοί ελληνικής μαθηματικής εταιρίας, έγγραφα γυμνασίου Καρλοβάσου.

Αρχείο Γυμνασίου Μαραθοκάμπου

 • Αρχείο
 • 1888 - 1965

Μαθητολόγια 1888 - 1939 του ελληνικού σχολείου ( σχολαρχείου ) - ημιγυμνασίου, Γυμνασίου Μαραθοκάμπου.x000D
Πρακτικά σχολαρχείου Μαραθοκάμπου, ημιγυμνασίου - γυμνασίου.x000D
Ημερολόγιο σχολείου ( 1947 - 1948 ) , φάκελλοι Εμπιστευτικών εγγράφων.

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1917 - 1974

Γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών και μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βαθμολόγια, απουσιολόγια, βιβλία πράξεων συλλόγου καθηγητών, μισθοδοσίας, επίπλων και σκευών.

Αρχείο Δ. Ο. Υ. Καρλοβάσου.

 • Αρχείο
 • 1950 - 1985

Βιβλία κινήσεως υποθέσεων - φόρου κληρονομιών - δωρεών - προικών, δηλώσεων, ημερολογίου - καταχωρήσεως βεβαιώσεων και εκπτώσεων, διεκπαιρεώσεως, χρηματικοί κατάλογοι - παρακρατήσεωςφόρων εισοδήματος και προκαταβλητέου φόρου μηχανικών, βιβλίον τιμών, μητρώον περατωμένων υποθέσεων - φορολογίας κληρονομιών - δωρεών, δημόσιον ταμείο Καρλοβασίου - επιστροφές - διαγραφές, μισθολογικό μητρώον , πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώα δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, κατά κώδικα εξόδου, μισθολογικόν μητρώον, καταχωρήσεις των εκδιδομένων γραμματίων συμψηφισμού, εισπράξεων - εσόδων κλπ. Επίσης φάκελοι λυτών εγγράφων.

Αρχείο Δήμου Βαθέος

 • Αρχείο
 • 1960-1990

Αποσπάσματα πρακτικών, περί υδρεύσεως, φάκελοι εκτελέσεως διαφόρων έργων, διοργάνωση φεστιβάλ σαμιώτικου κρασιού, περιοδικά και τοπικές εφημερίδες

Αρχείο Δήμου Βαθέος

 • Αρχείο
 • 1999-2003

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βαθέος

Αρχείο Δήμου Σαμίων

 • Αρχείο
 • 1923-1962

Χρηματικά εντάλματα, εκθέσεις αναλήψεως δαπανών, έγγραφα δημοτικής αγοράς, έγγραφα δημοτικών σφαγείων, ηλεκτρικής εταιρείας, ανέργεσης νέου γυμνασίιυ, μελέτης ανακατασκευής οικήματος Φιλαρμονικής Εταιρείας Σάμου, επισκευής Δημαρχείου, επισκευές δικτύου ύδρευσης, διανομή ύδατος, υπόνομοι "Δάπλη" Καραθεοδωρή κ.α. έγγραφα νέου Νοσοκομείου, εκλογικοί κατάλογοι.x000D
Βιβλία: εξόδων Δήμου Σαμίων, καταχωρήσεως δαπανών και εκθέσεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, εισφορών συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων

Αρχείο Δασονομείου Ικαρίας

 • Αρχείο
 • 1928 - 1984

Βιβλία πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, υπηρεσιακό αρχείο διαφόρων ετών, αρχείο κυνηγετικού συλλόγου, καρτέλες κυνηγετικών όπλων.

Αρχείο Δημήτρη Κ. Σαρρηγιάννη

 • Αρχείο
 • 1920 - 1971

Κατάστιχα λογαριασμών, επιστολές, ψηφοδέλτια, ταχυδρομικά δελτάρια, αποδείξεις, ευχετήριες κάρτες

Αρχείο Δημήτρη Ταλαμπέκου 1903-1952

 • Αρχείο
 • 1903-1952

Βιβλία: Ευρετήριο (1915), Γραμματιών φορτωτικών (1951-52), Αποθήκης δερμάτων εισαγωγών- εξαγωγών (1933-35), Εσόδων- Εξόδων (1927-30), Γενικού Ισολογισμού Δούναι-Λαβείν (1903-05), Καθολικόν (1916-1920), Αποθήκης (1924), Ημερολόγια (1927-30, 1935-37), Εσόδων- Εξόγων (1931-47)x000D
Φάκελοι: Δικαιολογητικών Ταμείον (1946-49), Αλληλογραφίας με διαφόρους

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου.

 • Αρχείο
 • 1912 - 1998

Βιβλία συσσιτίου, μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλία σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό συλλόγου διδασκάλων, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο ταμείου, Φάκελοι: Μηνιαίες εκθέσεις, εισερχόμενα, φάκελοι εισερχομένων - εξερχομένων, φάκελοι εγκυκλίων, διαταγαί επιθεωρητού, φάκελοι βασικών εγκυκλίων.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυρατζαίων

 • Αρχείο
 • 1934-1989

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Γενικού Ελέγχου, Σχολικής Εφορίας, δαμαλισμού, διδαχθείσης ύλης, σισσιτούντων μαθητών, αποθήκης τροφίμων, πράξεων εφορίας μαθητικών συσσιτίων, μητρώου προσωπικού, επιτροπής μαθητών, βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης και περιοδικά, βιβλίο ιστορίας σχολείουx000D
Φάκελοι εγγράφων: φύλλων ελέγχου, μηνιαίων αιτήσεων, προϋπολογισμού- απολογισμού, εκτελέσεως προϋπολογισμού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μυτιληνών

 • Αρχείο
 • 1893 - 1955

Μαθητολόγια Ευθυμιάδος Σχολής 1893 - 1908, Γεν. έλεγχοι Ευθυμιάδος 1893 - 1913, Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια Α΄ δημοτικού σχολείου Μυτιληνών και βιβλία πρακτικών σχολικής. Εφορείας, Βιβλία πρακτικών διδασκάλων, βιβλίο Γονέων, Βιβλίον εσόδων και εξόδων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας Α΄ και Β΄ Δημοτικού σχολείου Μυτιληνών, βιβλία Δαμαλισμού, βιβλία μαθητικού συσσιτίου ταμείου και αποθήκης.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Καρλοβάσου

 • Αρχείο
 • 1913-1983

Βιβλία: Γενικό έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία ταμείου, βιβλία διδαχθείσης ύλης, βιβλία κινητής περιουσίας, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίον εκθέσεων υπηρ. Ικανοτήτων διδ. Προσωπικού, βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκάλων, βιβλίο προϋπολογισμού- απολογισμού, καταστατικό συλλόγου δι/λων Σάμου, x000D
Φάκελοι: αρχείο εγκυκλίων, εισερχόμενα- εξερχόμενα, τίτλοι σπουδών, οικονομικά στοιχεία, γενικού επιθεωρητού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1913 - 1982

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ακίνητης περιουσίας, βιβλιοθήκης, μαθητικού συσσιτίου, καταθέσεων, πρακτικών σχολικής εφορείας, φάκελοι εγκυκλίου, αλληλογραφία, τίτλοι σπουδών, φάκελος νυχτερινού σχολείου, φάκελος αρχείου μαθητικού συνεταιρισμού Πύργου.

Αρχείο ΕΛΤΑ Σάμου

 • Αρχείο
 • 1955-1991

Δελτία Υπ. Συκοινωνιών, Δελτία Ταχυδρ. Υπηρεσίας, Υπηρεσιακόν Δελτίον ΕΛΤΑ, Πανδέκτης Δημοσ. Λογιστικού/ φακ. Συμβάσεις- προσλήψεις Εκτακτ. Προσωπικού, ατομικοί φακ. Προσωπικού, ατομ. Φακ. Ωρομισθίων, Αιτήσεις αδειών, συμβάσεις, πιστοποιητικά, μητρώο

Αρχείο ΕΛΤΑ Σάμου

 • Αρχείο
 • 1930 - 1989

Βιβλία, έγγραφα, Επετηρίς τηλεγραφικών και ταχυδρομικών υπαλλήλων, βιβλία προσωπικού, μητρώα γραφείων, πειθαρχικοί έλεγχοι, προμήθεια αναλωσίμων, ημερήσιο ταμείο εισπράξεων.

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρλοβασίων.

 • Αρχείο
 • 1893 - 1992
 1. Ειρηνοδικείο Σπαθαραίων: Βιβλία πολιτικών αποφάσεων.
 2. Πλημμελειοδικείο Μαραθοκάμπου.Βιβλία αποληψίμων , εφέσεων, αναβλητικών, ανακοπών, αναιρέσεων, ερήμην, ανακοπών λιπομαρτύρων.
 3. Πταισματοδικείο Μαραθοκάμπου: Βιβλία εμφανίσεως κατηγορουμένων, αποληψίμων, αναβλητικών, επ΄ αυτοφόρω πταισμάτων.
 4. Ειρηνοδικείο Μαραθοκάμπου: Βιβλία πρωτοκόλλων, ευρετήριο δηλώσεων, πολιτικών αποφάσεων, πολιτικών εκθέσεων, εκθέσεων καταθέσεως δικογράφων, πινάκιο, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων, επίπλων και σκευών ειρηνοδικείου, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων, πινάκιο εγγραφής, πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεων εφέσεων, αποφάσεων μικροδιαφορών,ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, παραγγελειών Σ. Α. ΒΙΒΛΙΑ: εκθέσεων αναψηλαφήσεων, εισαγομένων αγωγών τακτικής, εκθέσεων καταθέσεως δικογράφων ανακοπών, αποφάσεων εξώσεων, εκθέσεων δικαστικών κλητήρων, αποφάσεων προσωρινών μέτρων, πρωτοκόλλου αγωγών μικροδιαφορών, δευτεροεισάκτων παραγγελιών, εκθέσεων αναιρέσεων, μισθολογίου.x000D
  5.Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καρλοβασίου.Βιβλία: αναβλητικών, εφέσεων, ποινικού μητρώου, αποφάσεων, ανακοπών.x000D
 5. Πταισματοδικείο: Βιβλία: Καταλόγων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων, κατηγορουμένων και μαρτύρων, αποληψίμων, ερήμην, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων, αντιρρήσεων και αποφάσεων.x000D
 6. Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου Σάμου: εκθέσεων σφραγίσεων και αποσφραγίσεων, εκθέσεων διανομών και κληρώσεων, συμβουλίων και εκθέσεων συντηρητών, κατατιθεμένων εγγράφων διαδίκων, πρακτικών ειρηνοδικείου, πολιτικών αποφάσεων, απογραφών, αιτήσεων και βουλευμάτων, συγγενικών συμβουλίων, πολιτικών εκθέσεων, πρακτικών συνεδρίων, αποφάσεων , πρωτοκόλλων, πολιτικών εκθέσεων, πινάκιον πολιτικών υποθέσεων, ειδικών φοροσήμων, εκθέσεων εφέσεων, ευρετήριο αναγκαστικών εκτελέσεων, ευρετήριο βιβλίων και κωδικών, βιβλίο επίπλων και σκευών, μισθολογικό μητρώο εμφανισθέντων κατηγορουμένων και μαρτύρων. ΒΙΒΛΙΑ : Πολιτικών ανακοπών, ανακοπών επί αποφάσεων μικροδιαφορών, εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, χορήγησης αδειών προσωπικού.
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: αναθεωρήσεις, εκλογικοί κατάλογοι, συνδιασμοί εγκύκλιοι, διάφορα έγγραφα και εγκύκλιοι εκλογών, εκλογικό υλικό εκλογών εκλογικών τμημάτων Μαραθοκάμπου, Κοσμαδαίων, Νεοχωρίου, Κοντακέικων, Πλατάνου, Καλλιθέας, Καστανιάς, Κοιμέικων, Υδρούσσας, Σκουρέικων και Δρακαίων. Εγκύκλιοι δημοτικών εκλογών και συνδιασμών, έγγραφα κοινοτικών και δημοτικών εκλογών, συνδιασμοί εκλογών, εκλογικό υλικό εκλογών κοινοτήτων Αγ. Θεοδώρων, Κοντακέικων, Μαραθοκάμπου, Κοσμαδαίων, Καστανιάς, Λέκκας, Υδρούσσας, Κουμέικων, Πλατάνου, Δρακαίων, Σκουρέικων, Νεοχωρίου, Καλλιθέας. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ : Ειρηνοδικείου Καρλοβασίων. Πολιτικές υποθέσεις: Αγωγές - αιτήσεις, αποφάσεις - πρακτικά, εκθέσεις - πράξεις, πολιτικές δικογραφίες, μικροδιαφορές, αγωγές, αποφάσεις, διεξαγωγές, αρχείο αλληλογραφίας, εφέσεις, εκθέσεις κατασχέσεων και πλειστηριασμών, διαταγές πληρωμής, πιστοποιητικά.
  Πταισματοδικείο Καρλοβασίου: Αστυνομικά - δασικά - αγροτικά. Δικογραφίες - αποφάσεις.
  Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καρλοβασίου. Δικογραφίες, αποφάσεις.
  Ειρηνοδικείο Μαραθοκάμπου: αγωγές - αιτήσεις - αποφάσεις - πρακτικά τακτικής και ειδικής διαδικασίας. Μικροδιαφορές. Εκθέσεις και πράξεις. Δικογραφίες. Εφέσεις. Διαταγές πληρωμής. Αλληλογραφία. Επιθεωρήσεις ληξιαρχείων.
  Πταισματοδικείο Μαραθοκάμπου: Αστυνομικά - δασικά - αγροτικά - δικογραφίες - αποφάσεις.-
  Μονομελές πλημμελειοδικείο Μαραθοκάμπου: Δικογραφίες - αποφάσεις.

Αρχείο Ειρηνοδικείων Σάμου

 • Αρχείο
 • 1884-1974

ΒΙΒΛΙΑ: Βιβλία διεκπεραιώσεων, πρωτόκολλα, βιβλία εκθέσεων πλειστηριασμών, πρακτικών συνεδριάσεων, κέντρου εφοδιασμού Βαθέος, εκθέσεων και πράξεων, ανακοπών, εφέσεων, αναψιλαφήσεων, αγωγών, απογραφών, βιβλία Πταισματοδικείου Λιμένος Βαθέος, αποληψίμων, αποφάσεις Πταισματοδικείου, αναιρέσεων, αναβλητικών υποθέσεων, μηνύσεων, εμφανιζομένων κατηγορουμένων και μαρτύρων, ποινικό μητρώο, βιβλία πρωτοεισάκτων παραγγελιών, ξένων αρχών, εφέσεων, αναιρέσεων.
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ: Εκθέσεις και πράξεις, αιτήσεις, αγωγές, δικογραφίες, αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις Ειρηνοδίκου, πρακτικά πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεις - αποφάσεις - πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, βουλεύματα συγγενικών συμβουλίων, δικογραφίες - αποφάσεις μικροδιαφορών, δικογραφίες πολιτικών υποθέσεων, εκκρεμείς δικογραφίες, δικογραφίες αγροτικών χρεών, ποινικά πρακτικά, αγροτικές αποφάσεις, συμβιβασμοί, Ειρηνοδικείο Χώρας, πρωτόκολλα, Πταισματοδικείο Χώρας και μονομελούς πλημμελειοδικείου Τηγανίου, βιβλία πολιτικών υποθέσεων Ειρηνοδικείου Χώρας, βιβλία προανάκρισης, ποινικών αποφάσεων Μονομελούς Τηγανίου, βιβλία διάφορα, πρακτικά πολιτικών υποθέσεων, μικροδιαφορές, αρχείο ΤΑΔΑΕ Χώρας, ποινικές αποφάσεις Πταισματοδικείου Χώρας, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Τηγανίου, Ειρηνοδικείο Βουρλιωτών, πρωτόκολλα, βιβλία πταισματοδικείου, πρακτικά πολιτικών υποθέσεων, ΟΓΑ, Ειρηνοδικείο Μυτηλινών, Ειρηνοδικείο Παγώνδα, Ειρηνοδικείο Πύργου, Ειρηνοδικείο Αγ. Κωνσταντίνου.

Ειρηνοδικεία Σάμου

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου

 • Αρχείο
 • 1931 - 1980

Βιβλία μηνύσεων, λαθρεμπόριο, ζωοκλοπές, μηνύσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων, ανακοπές Τριμελούς, ανήλικοι, βιβλίο καταδίκων, ευρετήρια κατηγορουμένων, πιστώσεις Υπουργείου Δικαιοσύνης, φυγόδικοι, ερήμην αποφάσεις, ποινικό μητρώο, δικογραφίες, επιθεωρήσεις, προσωρινοί Ειδικοί Επίτροποι κ.λπ.

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1973 - 1992

Βιβλία: α. Πιστώσεων Χ. Ε. Π. , Δημοσίου, ΝΠΔΔ, αναπήρων θυμάτων πολέμου, β. βιβλία εισερχομένων - εξερχομένων, γ. χρηματικών ενταλμάτων.x000D
Φάκελοι: α.πράξεις ελεγκτικού συνεδρίου, β. επιτροπικά χρηματικά εντάλματα. Ένα δέμα με εντολές υγειονομικής περίθαλψης.

Αρχείο Εμμ. Βαλασκατζή.

 • Αρχείο
 • 1939 - 1952

Εμπορική αλληλογραφία, αλληλογραφία για υποθέσεις κινηματογράφου '' Πανσαμιακόν ''. Κατάλογοι ταινιών, εσόδων - εξόδων, τεχνικό ημερολόγιο,σημειώματα ανάλυσης, αναλύσεις αλεύρων, λογαριασμοί, τιμολόγια, εγκύκλιοι ταμείου ασφαλίσεως μυλεργατών κ. α. Τηλεγραφήματα, Δελτία συνδέσμου αλευροβιομηχάνων.

Αρχείο Επιμελητηρίου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1934-1980

Φάκελοι εγγράφων, επιχειρήσεων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών.

Αρχείο Εφορείας Καπνού

 • Αρχείο
 • 1969 - 1984

Διάφορες υποθέσεις της Εφορείας καπνού και καπνοπαραγωγών.

Αρχείο Ηλία Ηλιάδη

 • Αρχείο
 • 1970 - 1985

Βιβλίο εσόδων, αλληλογραφία, διαφημιστικό υλικό, 15 κόπιες ταινιών θερινού κινηματογράφου Ηλία Ηλιάδη

Αρχείο Ιωάννη Βακιρτζή.

 • Αρχείο
 • 1881 - 1950

Δακτυλόγραφο ιστορίας της Ηγεμονίας Σάμου. Δακτυλόγραφο έμμετρης μετάφρασης των ψαλμών του Δαυίδ. Χειρόγραφα ομιλιών, διαλέξεων, αποκόμματα; εφημερίδων, έντυπα φυλλάδια, επιστολές προς τον Ι. Βακιρτζή, φωτογραφίες ηγεμονικής περιόδου.

Αρχείο Κ. Πτίνη

 • Αρχείο
 • 1898 - 1996

Αλληλογραφία του Κ. Πτίνη, χειρόγραφες εργασίες, φωτογραφίες κτλ.

Αρχείο Κιουρτσιδάκη ( 1 ).

 • Αρχείο
 • 1858 - 1976

Βιβλία - έγγραφα διάφορα. Έντυπα - χειρόγραφα - κατάστιχα. Λογαριασμοί εσόδων - εξόδων - σημειώσεις - ημερολόγιο εργασιών. Διπλότυπα εισπράξεων - έντυπα μονόφυλλα - διαταγές ηγεμονίας - δικόγραφα διαφόρων υποθέσεων - ιδιωτική αλληλογραφία.

Αρχείο Κοινωνικής Επιθεώρησης

 • Αρχείο
 • 1965-2003

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καταστάσεων προσωπικού, θεωρήσεις βιβλίων δρομολογίων, βιβλία παραδόσεως εγγράφων, παρουσιολόγιο, μητρώο αλλοδαπών, καταχωρήσεως βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, πρακτικών για τις επιτροπές του Υπ. Εργασίας.x000D
Φάκελοι: γενικαί διαταγαί, υγειονομική περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων, στατιστικά, νόμοι- διατάγματα- αποφάσεις- εγκύκλιοι... Μηνύσεις- μηνυτήριοι αναφοραί, χρονικά όρια εργασίας, φορτοεκφορτωτικά, διπλώματα- πτυχία- ειδικλες άδειες εργαζομένων- θεωρήσεις, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, ανήλικοι, αλλοδαποί, οικονομικά, προστασία πολεμιστών, αποδοχές εργαζομένων, διαιτησία, απασχόληση, οργανισμοί, ατομικές συμβάσεις, καταστάσεις προσωπικού, ωρών εργασίας δελτίακτλ.

Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1917 - 1980

Βιβλία και φάκελοι. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι σεισμοπαθών, προσφύγων, πολεμοπαθών, απόρων κ. α. αναξιοπαθούντων, παιδικών κατασκηνώσεων κλπ.

Αρχείο Κοινότητας Μαραθοκάμπου

 • Αρχείο
 • 1879-1993

Περιλαμβάνει: βιβλία- πρωτόκολλα αλληλογραφίας, δημοτολόγια, βιβλία παραγωγών, βιβλίο ημερομισθίου προσωπικού, μητρώο προσωπικού εργασίας, μητρώο υποζυγίων, κατάλογος υποχρέων στην καταβολή τελών υδρεύσεως- υπονόμων-καθαριότητας- φωτισμού και υδρομέτρων, φόρος παραγωγών ζύθου, βιβλία χρηματικών εντλμάτων. x000D
Φάκελοι λυτών εγγράφων: Μεταβολές μητρώου αρρένων, αιτήσεις- πιστοποιητικά λυξιαρχείου, δηλώσεις γάμων- βαπτίσεων- θανάτων, ευρετήριο αποβιώσεων, φάκελοι έργων κοινότητας, κοινωνικής πρόνοιας, χρηματικά- φορολογικά κατάλογοι καταβολής τελών ύδρευσης- φωτισμού- καθαριότητας.

Αρχείο Κοινότητας Μαραθοκάμπου

 • Αρχείο
 • 1920-1950

Πρακτικά και αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθοκάμπου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα υποζύγων, μέσων μεταφοράς, βιβλίον παντοπωλών, έγγραφα- μιζέτες-σεχδιαγράμματα.

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένος Σάμου - ΚΑΣΜ

 • Αρχείο
 • 1962 - 1982

Φάκελοι αεροπορικών ατυχημάτων, μετεωρολογικών εξυπηρετήσεων, Διοικητικών θεμάτων, αερολιμενικού ελέγχου, πυρασφάλειας, αεροπορικών εκμεταλλεύσεων, σχέδια εξερχομένων εγγράφων.

Αρχείο Κωνσταντίνου Βραχνή.

 • Αρχείο
 • 1949 - 1978

Κατάλογοι εμπορευμάτων, λογαριασμοί πελατών, βιβλίο αγορών, τιμολόγια, κατάστιχα λογαριασμών, αποδείξεις.

Αρχείο Κώστα Σοφούλη

 • Αρχείο
 • 1977-1997

Προσωπικό αρχείο: ΕΤΒΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΑ, Ολυμπιακών Αγώνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βολετής

Αρχείο Λιμεναρχείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1970-2006
 1. Γραφείο τροχαίας: φάκελος εκδηλώσεων 2. διαβιβαστικά κλήσεων προς Λιμενικό ταμείο Ν. Σάμου 3. Ενστάσεις 4. Αλληλογραφία για πλοία- σκάφη 5. Δικαιολογητικά γραμματιών είσπραξης ΤΚΕΠ, τοπκικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων 6. Αρχείο πιστοποιητικό γενικής Επιθεώρησης 7. Αναγγελίες προς ναυτιλομένους 8. Μισθοδοσία προσωπικού 2004 9. Σήματα ανεργίας 2004 10. Δικαιολογητικά υγειονομικών- προσωπικού 11. Σήματα ανεργίας 12. Κοινό αρχείο ναυτολογίας: συνταξιοδοτήσεις ναυτικών 13. Κοινό αρχείο επιθεώρησης 14. Κοινό αρχείο επιστασίας 15. Κινήσεις τουρκικών σκαφών 16. Κινήσεις Κεφαλαίου λιμενικής Αστυνομίας, λιμενική Αστυνομία 17. Κεφάλαιο λιμενικής αστυνομίας. 18. Τροχαία ατυχήματα. 19. Ενστάσεις τροχαίας. 20. Πενθήμερα νυχτερινά προσωπικού. 21. Φάκελος Βουλευτικών εκλογών. 22. Νυχτερινά προσωπικού 23. Κοινό αρχείο Επιστασίας . 24. Δημοτικές εκλογές. 25. Βάρδιες- υπηρεσίες προσωπικού. 26. Τιμές εντύπων ΕΔΕΝ. 27. Φαρικά τέλη. 28. Πενθήμερα προσωπικού. 29. Κοινό αρχείο επιστασίας (1120) 30. Κοινό αρχείο επιστασίας (1110) 31. Βάρδιες, υπηρεσίες προσψπικού. 32. Πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής Λ/Σ Πυθαγορείου- Λ/Σ Καρλοβάσου 33. Ναυλοσύμφωνα 34. Αιτήσεις ατομικών ερασιτεχνικών αδειών έτος 1999-2000. 35. Κατάπλοι φορτηγών- δεξαμενόπλοιων. 37. Κοινό αρχείο Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 38. Κοινό αρχείο ΔΛΛΕ. 39. Βιβλίο παραλαβής- κατανάλωσης καυσίμων χερσαίων μέσων 40. Ευρετήριο τιμωρηθ΄ρντων Λ/Κ σκαφών. 41. Φάκελος ευροεκλογών. 42. Δικαιολογητικά γραφείου πλωτών χερσαίων μέσων 43. Φάκελος κοινοτικών- νομαρχιακών εκλογών. 44. Υποβολή πινάκων μεταθέσεων 45. Υπηρεσίες- άδειες προσωπικού 46. Φάκελος ναυτικής εβδομάδας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Β) Καρλοβάσου

 • Αρχείο
 • 1984-2004

Βιβλίο Μητρώου, ΦΑΚΕΛΟΙ: Αλληλογραφία, ατομικού φάκελοι, μεταβολές λιμενικών αρχών- σύσταση, κατάταξη στρατιωτικού προσωπικού ΛΕ, προγράμματα μετακπαίδευσης- επιμόργωσης προσψπικού, αποζημίωση προσωπικού Λ.Ε. για εργασία, νυχτερινώς απασχολούμενοι, ετήσιοι πίνακες καυσίμων, δελτίο συμβάντων, κτλ

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου

 • Αρχείο
 • 1994-2006

Φάκελοι εγγράφων: Φ. 3311.1, 3141.1, 3211.1, 3412, 3425.2 (περί κύριων άγονων γραμμών, επίδοση ναυτηλιακών εγγράφων, αλληλογραφία, ζημιά στο λιμάνι Καρλοβάσου, Λιμεν. Ταμείο Σάμου, υπεύθυνες δηλώσεις περί ελλιμενισμού σκαφών, διαχείριση συνταγολογών εμβάσματα Ον, δώρα ανλεργων ναυτικών, ανανέωση Β.Α. ασφαλισμένων, έκδοση βεβαιώσεων ΟΝ, διάφορα, απολογισμός διαφόρων δαπανών ΠΟΝ Μαραθοκάμπου.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου.

 • Αρχείο
 • 1974 - 1991

Βιβλία αγγελιών ναυτιλλομένων, εγκύκλιοι του Υ. Ε. Ν., τηλεγραφήματα Λ. Σ. Καρλοβάσου, καταστάσεις απογραφέντων ναυτικών, καταστάσεις πληρωμάτων θαλαμηγών, στατιστικά επιβατών.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίου

 • Αρχείο
 • 1993 - 2001

Υποβολή αιτήσεων - αναφορών περί μετάθεσης προσωπικού, βουλευτικών - δημοτικών εκλογών, ευρωεκλογές, εορτές, ναυτική εβδομάδα, περί αναζητήσεων εξαφανισθέντων, αγνοουμένων προσώπων - πραγμάτων, ανεύρεση πυρομαχικών, περί βολών, αλληλογραφία με Λ/ Χ Σάμου - λιμεναρχεία για καταμετρήσεις σε Ε/Γ - Ο/Γ πλοία, αλληλογραφίας περί παραβάσεων κανονισμού λιμένα, εκχωρήσεις αιγιαλού, αδειών προσωρινής χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα, περί δρομολογίων πλοίων, περί κύριων άγονων γραμμών, αλληλογραφίας περί ναυτιλιακών εγγράφων, έλεγχος ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, αλληλογραφία με Λ/Χ Σάμου - ασκήσεις πολεμικών πλοίων, αλληλογραφία με ΕΚΣΕΔ, δελτία καιρού, πρακτικά, κατάλογοι μη απασχολουμένων ναυτικών, ανέργων ναυτικών προς επιδότηση κλπ.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίου

 • Αρχείο
 • 1987-2003

Φάκελοι: Υποβολή αιτήσεων-αναφορών περί μετάθεσης προσωπικού, εορτές, ναυτική εβδομάδα, αθλητισμός, αλληλογραφία περί μετεκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Λ.Σ., περί βολών, αλληλογραφία με Λ/Χ Σάμου-Λιμεναρχεία για καταμετρήσεις σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, άδεις ρυμούλκησης, αλληλογραφίας περί παραβάσεων κανονισμού Λιμένα, μεταλεμβολογήσεις σκαφών, αλληλογραφία με Λ/χ Σάμου και άλλες λιμενικές αρχές, αιτήσεων έκδοσης - ανανέωσης ατομικών ερασ/κών αδειών αλιείας, ιτήσεων έκδοσης- ανανέωσης ατομικών ερασ/κών αδ. Αλιείας, εκχώρησης αιγιαλού, αδειών προσωρινής χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα, περί δρομολογίων πλοίων, περί κυρίων αγονων γραμμών, αλληλογραφίας με ΥΕΝ/ΔΘΣ-1ο Υπ. Αιγαίου, αλληλογραφία με ΕΚΣΕΔ, προβλήματα Λιμένος Καρλοβασίου, - Μαραθοκάμπου, Λιμενικό Ταμείο Σάμου, Εκδοσης βεβαιώσεων Θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικών-πιστοποιητικών Θ.Υ., αλληλογραφία περί επικίνδυνων φορτίων με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία - ζώντων ζώων, αλληλογραφίας με Λ/Χ Σάμου, Δελτία καιρού, αλληλογραφίας με ΝΑΤ, αναφορές περί πενθημέρου, αναφορές περί νυχτερινής απασχόλησης, σύστημα καταγραφής - καταμέτρησης επιβατών, ναυτιλιακής κίνησης, πλοίων άγονων γραμμών, πίνακες διακίνησης επιβατών-οχημάτων, δελτίο συμβάντων, υποβολής αιτήσεων περί κατάχώρησης νέων Η (ΔΙΑΖ) αλλαγή κυριότητας σκαφών στο υπουργείο Οικονομικών, δελτίο κίνησης Θ/Γ σκαφών, σήματα άνεργων ναυτικών, καταστάσεις ανέργων ναυτικών προς επιδότηση, υποβολή στατιστικών δελτίων, φαρικών τελών, αποστολή εκθέσεων βεβαιώσεων παραβάσεων αυτοκινήτων στο Λ.ΤΑ. Σάμου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίου

 • Αρχείο
 • 2001-2008

Οικονομικές ενισχύσεις, Απολογισμοί, Αποφάσεις επιδομάτων, Αιτήσεις και ιατρικές γνωματεύσεις, Ατομικοί φάκελοι, Διάφορα έντυπα, Αρχείο Π.Ο.Ν. Μαραθοκάμπου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίων

 • Αρχείο
 • 1946-1987 και 1990-2007

Βιβλία: Πρωτόκολλα, Απόπλους και Κατάπλους πλοίων, Βιβλία σημάτων, Βιβλία εισπράξεων, διατετιμημένων εντύπων, βιβλίο αποθήκης καυσίμων κλπ.x000D
Έγγραφα: φάκελοι 1114.1, 1119.2, 1119.5, 1126, 1126.1, 1321.2, 1321.4, 1329, ..... 6111.1 και διάφορα άλλα έγγραφα

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Φούρνων

 • Αρχείο
 • 1995-2001

Δακτυλόγραφα σχετικά με παραβάσεις έλεγχο σύνθεσης προσωπικού, πίνακες κατάπλου δελτία κινήσεως λιμένος Φούρνων

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Καρλοβάσου.

 • Αρχείο
 • 1876 - 1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία πράξεων λιμενικής επιτροπής και εφορευτικής επιτροπής, χρηματικών ενταλμάτων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1901-1983

Πρακτικά λιμενικής επιτροπής Βαθέος - Βιβλία πράξεων εκτελεστικής επιτροπής - βιβλίο χρηματικών ενταλμάτων, Ημερολόγιον, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Επιθεωρήσεις εμπορικού Ναυτικού - Λιμενικά έργα Βαθέος, μελέτες επισκευής παραλιακής οδού, λιμενοβραχίονος κ. λ. π. - έργα επεκτάσεως λιμένος, φωτισμός Λιμένος - Διαρρύθμιση αποθήκης Λιμεναρχείου - τελωνείου - μηχανήματα Λιμενικών έργων.

Αρχείο Λιμενικού σταθμού Αγίου Κηρύκου

 • Αρχείο
 • 1957-2001

Έγγραφα κοινού αρχείου Λ. Σ. Αγίου Κηρύκου, στατιστικά δελτία θαλάσσιων συγκοινωνιών, δελτία κατάπλου, δελτία συμβάβτων, φάκελος ενέργων ναυτικών, ΝΑΤ, ονομαστικές καταστάσεις πληρωμών επιδομάτων νοσηλειών, άδεις τραπεζοκαθισμάτων, εισπράξεις λιμενικών τελών, απογραφικά στοιχεία παράνομης αλιείας κλπ.

Αρχείο Λιμενικού σταθμού Καρλοβασίων.

 • Αρχείο
 • 1972 - 1993

Έγγραφα κοινού αρχείου Λ. Σ. Καρλοβασίων. Αρχείο λιμενικού υπαλλήλου Μαραθοκάμπου, βιβλία και φάκελοι πλωτού 53 του Λιμεν. Σώματος. Διάφορα δικαιολογητικά, άδειες αλιείας, ναυτικά σήματα κτλ.

Αρχείο Λιμενικού σταθμού Καρλοβασίων.

 • Αρχείο
 • 1989 - 1990

Εισπράξεις υπέρ Λιμενικού ταμείου - δελτίο συμβάντων, δελτίο κίνησης, κατάσταση προσωπικού υπηρεσίας, καταστάσεις επιδοτουμένων ναυτικών, δικαιολογητικών παρουσίας, πληρώματος,κτλ

Αρχείο Λυκείου Καρλοβάσου (Δημόσια Εμπορική Σχολή Καρλοβάσου)

 • Αρχείο
 • 1898-1960

Χειρόγραφα βιβλία: μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρακτικά συλλόγου καθηγητών κτλ, πρωτόκολλα αλλληλογραφίας, ειδικοί έλεγχοι, πιστοποιητικά σπουδής, πρακτικά σχολικής εφορείας, βιβλία καταστάσεως υπαλλήλων, βιβλία υλικού, ταμιακά βιβλία, ημερολόγια, παντολόγια, διάφοραx000D
Φάκελοι: τίτλοι σπουδών

Αρχείο Λωβοκομείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1923 - 1947

Χρηματικά εντάλματα, αλληλογραφία, χρηματικές καταστάσεις, καταστάσεις νοσηλευθέντων.

Αρχείο Λωβοκομείου Σάμου.

 • Αρχείο
 • 1891, 1908 - 1943

Καταστάσεις λεπρών. Απολογισμός εσόδων και εξόδων λωβοκομείου Σάμου. Διάφορα έγγραφα και αλληλογραφία λωβοκομείου Σάμου.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 580