Εμφανίζει 5 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)

 • GR GR HP_LHP AtHP 0001
 • Συλλογή
 • 1821 - 1832

Λυτά έγγραφα και κώδικες, που χρονολογούνται από την έναρξη του Αγώνα της ανεξαρτησίας έως την εκλογή του πρώτου «βασιλέα της Ελλάδος» Όθωνα (1821-1832). Σχετίζονται με τις επαναστατικές Εθνοσυνελεύσεις και τις τοπικές συνελεύσεις, τα συνταγματικά κείμενα του Αγώνα και τα τοπικά πολιτεύματα, πράξεις του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού Σώματος, έγγραφα της καποδιστριακής περιόδου από και προς τον Κυβερνήτη, τη Γερουσία και το Πανελλήνιο, αλληλογραφία υπουργείων και γραμματειών, καθώς και έγγραφα ιδιωτών προς τη Διοίκηση.

Αρχείο Γεωργίου Λασσάνη

 • GR GR HP_LHP A.2
 • Αρχείο
 • 1819-1856

Χειρόγραφα του Γεωργίου Λασσάνη λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου.

Λασσάνης, Γεώργιος

Αρχείο Γιάννη Ψυχάρη

 • GR GR HP_LHP GR-LHPAtHP_0002
 • Αρχείο
 • 1849 – δεκαετία 1930

Τα τεκμήρια ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες (σειρές-υποσειρές):
H ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (167 φάκελοι) περιλαμβάνει επιστολές, κυρίως, προς τον Ψυχάρη και λίγα σχέδια επιστολών που εκείνος έστειλε σε τρίτους. Καταγράφονται 2.400 ονόματα αποστολέων (προσώπων και φορέων).
Η ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ψυχάρη συγκροτείται από το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, που περιλαμβάνει ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (40 φάκελοι), ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (13 φάκελοι), ΜΑΘΗΜΑΤΑ (8 φάκελοι), ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΟΚΙΜΙΑ (154 φάκελοι), και από το ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ του (143 φάκελοι).
Η συλλογή ΤΥΠΟΥ συγκεντρώνει φύλλα και αποκόμματα γαλλικών και ελληνικών εφημερίδων, με δημοσιεύσεις έργων του Ψυχάρη, συζητήσεις στις οποίες συμμετέχει ή τον αφορούν και άρθρα με θεματολογία που τον ενδιαφέρει.
Στα ΠΟΙΚΙΛΑ περιλαμβάνονται τεκμήρια που σχετίζονται με τους Renan, τους Ψυχάρηδες και την οικογένεια Βαλαωρίτη, προσωπικά έγγραφα του Ψυχάρη, υλικό συναφές με τη συγκρότηση της Βιβλιοθήκης του, έργα τρίτων, οικονομικά, επιστημονικά/κοινωνικά, διαφημιστικά, σύμμικτα, καθώς και φωτογραφικά τεκμήρια.

Ψυχάρης, Γιάννης

Αρχείο Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταρτίσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων

 • GR GR HP_LHP GR-LHPAtHP_0003
 • Αρχείο
 • 1971 - 1973
 1. Πρακτικά συνεδριάσεων για γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών διαταγμάτων, για ερωτήσεις και αναφορές πολιτών. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά έγγραφα σχετικά με νομοθετικά διατάγματα (έκθεση υποεπιτροπής, πίνακες με αριθμητικά στοιχεία, έγγραφα οργανισμών, αποκόμματα Τύπου). Πολλαπλά αντίτυπα (για: Πρόεδρο της Σ.Ε., για Γραμματέα κλπ.).
  Δακτυλόγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις και πρωτότυπες υπογραφές.
 2. Γνωμοδοτήσεις της Σ.Ε. σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του δικτατορικού καθεστώτος. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει: σχέδιο ν.δ., γνωμοδότηση της Σ.Ε., λοιπά σχετικά έγγραφα (έκθεση υποεπιτροπής, Ημερήσια διάταξη, Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Έγκριση Πρωθυπουργού για την προώθηση του σχεδίου Ν.Δ., εισηγητική/αιτιολογική έκθεση, τροποποιούμενες διατάξεις, γνωμοδοτήσεις δημόσιων υπηρεσιών και φορέων κ.ά.). Δακτυλόγραφα, σφραγίδες και πρωτότυπες υπογραφές, ακριβή αντίγραφα εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών, πολλαπλά αντίγραφα.

Συμβουλευτική Επιτροπή επί της Καταρτίσεως των Νομοθετικών Διαταγμάτων

Πρακτικά Δίκης Πρωταιτίων 21ης Απριλίου 1967

 • GR GR HP_LHP 0004
 • Αρχείο
 • 27.07.1975 – 23.08.1975

Με βάση την αρχική ταξινόμηση από τον παραγωγό, κάθε ημέρα συνεδρίασης αντιστοιχεί σε έναν φάκελο.Στο εξώφυλλο του φακέλου χειρόγραφες πληροφορίες: τόπος (Πενταμελές Εφετείο Αθηνών),τίτλος (Δίκη των Πρωταιτίων της 21ης Απριλίου 1967), ημερομηνία της συνεδρίασης, κατά κανόνα ο αριθμός της συνεδρίασης και ονόματα των μαρτύρων, για τις ημέρες που έγινε ακρόαση αυτών. Σημειωμένος από τον παραγωγό ο αριθμός των σελίδων που περιέχει ο κάθε φάκελος. Ο τελευταίος φάκελος φέρει την ένδειξη «Συνεδρίασις 20» και φάκελος για την 19η συνεδρίαση δεν εντοπίστηκε. Από το περιεχόμενο του τελευταίου φακέλου τεκμαίρεται ότι οι δύο συνεδριάσεις (λόγω συντομίας της 19ης) συγχωνεύθηκαν σε έναν φάκελο

Στενογραφική Υπηρεσία Βουλής