Εμφανίζει 20515 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
«Παραβολική δύναμις της κατά εθνότητας βιομηχανίας των νομών Αϊδινίου, Προύσσης και Ικονίου» (Χαρτογρ. 33)
«Παραβολική δύναμις της κατά εθνότητας βιομηχανίας των νομών Αϊδινίου, Προύσσης και Ικονίου» (Χαρτογρ. 33)
«Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία - Ιωάννου, Δημήτρης
«Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία - Ιωάννου, Δημήτρης
1. Prince Thessalien. 2. Prince Lacédémonien. 3. et 4. Soldats Lacédémonien [1. Θεσσαλός Ηγεμόνας. 2. Λακεδαιμόνιος Ηγεμόνας 3. και 4. Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες]
1. Prince Thessalien. 2. Prince Lacédémonien. 3. et 4. Soldats Lacédémonien [1. Θεσσαλός Ηγεμόνας. 2. Λακεδαιμόνιος Ηγεμόνας 3. και 4. Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες]
1. Αργυρόκαστρον [1. Berat]
1. Αργυρόκαστρον [1. Berat]
[1-2. Αρμένιοι ιερείς και μοναχοί, 3-4. Αρμένιοι μελλόνυμφοι νέοι κατά τη μετάβασή τους στην εκκλησία] [Armenian priests and monks, 3-4. Armenian youths, due to wed, on their way to the church]
[1-2. Αρμένιοι ιερείς και μοναχοί, 3-4. Αρμένιοι μελλόνυμφοι νέοι κατά τη μετάβασή τους στην εκκλησία] [Armenian priests and monks, 3-4. Armenian youths, due to wed, on their way to the church]
[1-3. Έλληνες ιερείς και ιεράρχες, 4. Μνηστευμένη Ελληνίδα] [1-3. Greek priests and prelates, 4. Greek fiancée]
[1-3. Έλληνες ιερείς και ιεράρχες, 4. Μνηστευμένη Ελληνίδα] [1-3. Greek priests and prelates, 4. Greek fiancée]
1900 - 1949
1900 - 1949
1929-2013
1929-2013
1.Grand prêtre 2. Prétresse de Diane 3. Vestale 4. Victimaire [1. Μέγας Ιερέας 2. Ιέρεια της Αρτέμιδος 3. Εστιάδα 4. Δήμιος] [1. Grand priest 2. Priestess of Diana 3. Vestal 4. Executioner]
1.Grand prêtre 2. Prétresse de Diane 3. Vestale 4. Victimaire [1. Μέγας Ιερέας 2. Ιέρεια της Αρτέμιδος 3. Εστιάδα 4. Δήμιος] [1. Grand priest 2. Priestess of Diana 3. Vestal 4. Executioner]
1.Primat d'Athènes. 2. Dame d'Athènes. 3. et 4. Femmes de Missolonghi [1. Πρωθιεράρχης της Αθήνας. 2. Κυρία της Αθήνας 3. και 4. Γυναίκες του Μεσολογγίου.] [1.The Headpriest of Athens. 2. Dame of Athens. 3. and 4. Women of Messologhi.]
1.Primat d'Athènes. 2. Dame d'Athènes. 3. et 4. Femmes de Missolonghi [1. Πρωθιεράρχης της Αθήνας. 2. Κυρία της Αθήνας 3. και 4. Γυναίκες του Μεσολογγίου.] [1.The Headpriest of Athens. 2. Dame of Athens. 3. and 4. Women of Messologhi.]
2. Ιωάννινα [2. Ioannina]
2. Ιωάννινα [2. Ioannina]
2002-2007
2002-2007
3. Λάρισσα [3. Larissa]
3. Λάρισσα [3. Larissa]
4. Παραμυθιά (Κέρκυρα) [4. Paramithia (Corfu)]
4. Παραμυθιά (Κέρκυρα) [4. Paramithia (Corfu)]
4ον έτος του Συντάγματος, Ζήσης Σωτηρίου [4th year of the Constitution, Zisis Sotiriou]
4ον έτος του Συντάγματος, Ζήσης Σωτηρίου [4th year of the Constitution, Zisis Sotiriou]
5. Άρτα (Τρίκκαλα) [5. Arta (Trikala)]
5. Άρτα (Τρίκκαλα) [5. Arta (Trikala)]
6. Βώλος [6. Volos]
6. Βώλος [6. Volos]
A comfortable thing to be a King of Greece [Αναπαυτικό το να είναι κανείς Βασιλιάς της Ελλάδος]
A comfortable thing to be a King of Greece [Αναπαυτικό το να είναι κανείς Βασιλιάς της Ελλάδος]
A Greek caloyer=Caloyer Grec [Έλληνας καλόγερος]
A Greek caloyer=Caloyer Grec [Έλληνας καλόγερος]
A new map of Ancient Greece, Thrace, Moesia, Illyricum and the isles adjoyning [Νέος χάρτης της Αρχαίας Ελλάδος, της Θράκης, της Μοισίας, της Ιλλυρίας και των γειτονικών νησιών]
A new map of Ancient Greece, Thrace, Moesia, Illyricum and the isles adjoyning [Νέος χάρτης της Αρχαίας Ελλάδος, της Θράκης, της Μοισίας, της Ιλλυρίας και των γειτονικών νησιών]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. / [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. / [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
A New Map of Greece from the most recent surveys, including the frontier line [Νέος Χάρτης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της συνοριακής γραμμής, βασισμένος στις πιο πρόσφατες μελέτες]
A New Map of Greece from the most recent surveys, including the frontier line [Νέος Χάρτης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της συνοριακής γραμμής, βασισμένος στις πιο πρόσφατες μελέτες]
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34α)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34α)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34β)
"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34β)
Achaia vetus et nova ... [Αχαΐα, παλαιά και νέα ...] [Achaia, old and modern ...]
Achaia vetus et nova ... [Αχαΐα, παλαιά και νέα ...] [Achaia, old and modern ...]
Acrocorinto [Ακροκόρινθος] [Acrocorinth]
Acrocorinto [Ακροκόρινθος] [Acrocorinth]
Acrocorinto [Ακροκόρινθος] [Acrocorinth]
Acrocorinto [Ακροκόρινθος] [Acrocorinth]
Aenae Trojani navigatio ad Virgilij sex priores Aeneidos [The sea journey of the Trojan Aeneas according to the first six books of Aeneid] [To θαλασσινό ταξίδι του Αινεία του Τρώου σύμφωνα με τα πρώτα έξι βιβλία της Αινειάδος του Βιργίλιου]
Aenae Trojani navigatio ad Virgilij sex priores Aeneidos [The sea journey of the Trojan Aeneas according to the first six books of Aeneid] [To θαλασσινό ταξίδι του Αινεία του Τρώου σύμφωνα με τα πρώτα έξι βιβλία της Αινειάδος του Βιργίλιου]
Albanaise de Sicyone [Αλβανίδα από τη Σικυώνα] [Albanian woman from Sicyon]
Albanaise de Sicyone [Αλβανίδα από τη Σικυώνα] [Albanian woman from Sicyon]
Albania propria overo superiore, detta anche Macedonia occidentale [Αλβανία, κυρίως το ανώτερο τμήμα της, που ονομάζεται επίσης και Δυτική Μακεδονία] [Albania, especially its superior part, which is also called Western Macedonia]
Albania propria overo superiore, detta anche Macedonia occidentale [Αλβανία, κυρίως το ανώτερο τμήμα της, που ονομάζεται επίσης και Δυτική Μακεδονία] [Albania, especially its superior part, which is also called Western Macedonia]
Albania [Αλβανία]
Albania [Αλβανία]
Alexander Ypsilanti [Αλέξανδρος Υψηλάντης]
Alexander Ypsilanti [Αλέξανδρος Υψηλάντης]
Ali Pacha, late Vizier of Jannina. [Αλή - Πασά, ο τελευταίος Βεζύρης των Ιωαννίνων.]
Ali Pacha, late Vizier of Jannina. [Αλή - Πασά, ο τελευταίος Βεζύρης των Ιωαννίνων.]
Aly Bey, Capitan Pacha [Αλή Μπέη, καπουδάν πασάς]
Aly Bey, Capitan Pacha [Αλή Μπέη, καπουδάν πασάς]
Ancona [Ανκόνα]
Ancona [Ανκόνα]
Asia [Ασία]
Asia [Ασία]
Asie Mineure [Μικρά Ασία] [Asia Minor]
Asie Mineure [Μικρά Ασία] [Asia Minor]
Athen vom Hügel des Museums aus. Athènes vue de la colline du Μusée [Αθήνα, άποψη από το λόφο του Μουσείου]
Athen vom Hügel des Museums aus. Athènes vue de la colline du Μusée [Αθήνα, άποψη από το λόφο του Μουσείου]
Athen, von den Ruinen des Tempels des Jupiter [Αθήνα, ερείπια του ναού του Δία] [Athens, ruins of the Temple of Jupiter]
Athen, von den Ruinen des Tempels des Jupiter [Αθήνα, ερείπια του ναού του Δία] [Athens, ruins of the Temple of Jupiter]
Athenae ex parte boreali [Άποψη της Αθήνας από τα βόρεια] [Athens from the North] Athenae ex parte Marina [Άποψη της Αθήνας από τη θάλασσα] [Athens as can be seen, while at sea]
Athenae ex parte boreali [Άποψη της Αθήνας από τα βόρεια] [Athens from the North] Athenae ex parte Marina [Άποψη της Αθήνας από τη θάλασσα] [Athens as can be seen, while at sea]
Athènes [Αθήνα] [Athens]
Athènes [Αθήνα] [Athens]
Athènes Moderne: La Cathédrale [Αι Νέαι Αθήναι: Η Μητρόπολις] [Modern Athens: The Cathedral]
Athènes Moderne: La Cathédrale [Αι Νέαι Αθήναι: Η Μητρόπολις] [Modern Athens: The Cathedral]
Athens [Αθήνα]
Athens [Αθήνα]
Attack on the convent of Arkadi, Crete, by the Turkish soldiers [Επίθεση στη μονή Αρκαδίου, στην Κρήτη, από Τούρκους στρατιώτες]
Attack on the convent of Arkadi, Crete, by the Turkish soldiers [Επίθεση στη μονή Αρκαδίου, στην Κρήτη, από Τούρκους στρατιώτες]
Aνάκτορα: Αρχείο Αντιβασιλείας
Aνάκτορα: Αρχείο Αντιβασιλείας
Aρχείο 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
Aρχείο 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
Aρχείο Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Δήμου Ναυπακτίας
Aρχείο Δήμου Ναυπακτίας
Aρχείο Δήμου Ναυπακτίας
Aρχείο Δήμου Ναυπακτίας
Aρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)
Aρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)
Aρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)
Aρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)
Aρχείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
Aρχείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
Aρχείο Ειρηνοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Ειρηνοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου
Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κοινότητας Άνω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Άνω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Άνω Κουδουνίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Άνω Κουδουνίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Άνω Χώρας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Άνω Χώρας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Αγίου Θωμά Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Αγίου Θωμά Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου
Aρχείο Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου
Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Αμπελακιώτισσας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Αμπελακιώτισσας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Αναβρυτής πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Αναβρυτής πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Ανθοφύτου Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ανθοφύτου Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ασπριά πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Ασπριά πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Αχυρών Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Αχυρών Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Βουστρίου Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Βουστρίου Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Γάβρου (ή Γαύρου, πρώην Δέλγα) Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Γάβρου (ή Γαύρου, πρώην Δέλγα) Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Γραμμένης Οξυάς πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Γραμμένης Οξυάς πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Γραμματικούς Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Γραμματικούς Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Γρηγορίου πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Γρηγορίου πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ελατούς πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Ελατούς πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Ελευθέριανης Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ελευθέριανης Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ελευθέριανης Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ελευθέριανης Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Aρχείο Κοινότητας Ζευγαρακίου Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Ζευγαρακίου Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Κάτω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Κάτω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου
Aρχείο Κοινότητας Κάτω Χώρας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κάτω Χώρας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Καλλονής πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Καλλονής πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Καταφυγίου Δήμου Ναυπακτίας
Aρχείο Κοινότητας Καταφυγίου Δήμου Ναυπακτίας
Aρχείο Κοινότητας Κατούνας Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κατούνας Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κεντρικής πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κεντρικής πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κοκκινοχωρίου πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κοκκινοχωρίου πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κονοπίνας (Κωνωπίνας) Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κονοπίνας (Κωνωπίνας) Δήμου Μεδεώνος
Aρχείο Κοινότητας Κρυονερίων πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κρυονερίων πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κυδωνέας/ Κυδωνιάς πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Κυδωνέας/ Κυδωνιάς πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Λεπτοκαρυάς (Λευτοκαρυάς) Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Λεπτοκαρυάς (Λευτοκαρυάς) Δήμου Πυλήνης
Aρχείο Κοινότητας Λεύκας Ναυπακτίας
Aρχείο Κοινότητας Λεύκας Ναυπακτίας
Aρχείο Κοινότητας Λιμνίτσας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Aρχείο Κοινότητας Λιμνίτσας πρώην Δήμου Αποδοτίας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 20515