Showing 45 results

Archival description
Τουρισμός
Print preview View:

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σπάρτης

 • GRGSA-LAK ADM053.06
 • Fonds
 • 2013 - 2017

Το αρχειακό υλικό αφορά σε:

 • Επαγγελματική κατάρτιση, εργασία: φάκελοι επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα "ΕΣΠΑ Ν. 1545/85", φάκελοι με έγγραφα περί πρακτικής άσκησης σπουδαστών
 • Ανεργία: ατομικοί φάκελοι ανέργων, έγγραφα περί χορήγησης κάρτας ανεργίας
 • Επιδόματα - Βοηθήματα: έγγραφα περί οικογενειακών επιδομάτων, ειδικών εποχιακών βοηθημάτων σε οικοδόμους και μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, έγγραφα περί επιδότησης διακοπών (κοινωνικού τουρισμού) και επιδότησης ανέργων

Untitled

Αρχείο Λιμεναρχείου Γυθείου

 • GRGSA-LAK ADM005.23
 • Fonds
 • 1935 - 2016

Το αρχείο περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Στοιχεία Πλοίων - Πληρωμάτων: ημερολόγια μηχανής πλοίων Λιμενικού Σώματος, ημερολόγια πετρελαιοκίνητων και ιστιοφόρων πλοίων, φαροδείκτης γεωγραφημένων ακτών, έγγραφα κατάπλου πλοίων, καταστάσεις επιβατών οχημάτων και εισιτηρίων, έγγραφα περί διαλύσεως σκαφών άλλων λιμεναρχείων
Β. Αλληλογραφία: αλληλογραφία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έγγραφα περί θαλασσίων ερευνών, θαλάσσιου τουρισμού, μεταφοράς σορών, μεταφοράς εκρηκτικών υλικών, απογραφών υλικών και εορτασμού Ναυτικής Εβδομάδας
Γ. Στοιχεία Προσωπικού: έγγραφα περί εγκρίσεων νυχτερινής απασχόλησης, μετακινήσεων αξιωματικών για επιθεωρήσεις, βιβλία ασθενών, βιβλία κίνησης και περιπολιών
Δ. Οικονομικά Στοιχεία: πινάκια δαπανών, έγγραφα επιχορηγήσεων καυσίμων
Ε. Στοιχεία Παραβάσεων: ενστάσεις – αναφορές επί παραβάσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), κάρτες επιβατών πλοίων εμπλεκομένων σε αδικήματα, έγγραφα ανακρίσεων.

Untitled

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Δ/νση Διοικητικών

 • GR GRGSA-IMA ADM003.07
 • Fonds
 • 1919-2004

Περιέχει αρχειακό υλικό των τμημάτων της Δ/νσης Εσωτερικών (Προσωπικού, Αποκέντρωσης, Γραμματείας και Εμπιστευτικά) και της Δ/νσης Διοικητικού από το 1995-2001. Α. Το τμήμα της Γραμματείας (Φ1-Φ23) περιέχει : Έγγραφα εμπιστευτικά, έγγραφα σχετικά με πολιτιστικές εκδηλώσεις, έγγραφα σχετικά με μισθολόγιο προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, επιδόματα, έγγραφα σχετικά με τις εκλογές του 1970, έγγραφα αστικής και δημοτικής κατάστασης (διαβατήρια), ατομικούς φακέλους αξιολόγησης υπαλλήλων, εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων, ποινές, υπηρεσιακές μεταβολές, αλληλογραφία, επιχορηγήσεις, Υγειονομικούς ελέγχους, χορηγήσεις ναρκωτικών φαρμάκων, αξιολογήσεις τμήματος υγιεινής 1972, καταστάσεις επιφανών προσώπων Ν. Ημαθίας, έγγραφα σχετικά με την ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου Βέροιας, Μνημόσυνο θυμάτων της Κομμουνιστικής κατά του Έθνους επιβολής, διακίνηση διαφόρων εντύπων, σχέδιο πολιτικής επιστράτευσης, διάφορα περιοδικά του 1954. Β. Το τμήμα Προσωπικού 1968-1997 (Φ24-Φ50) περιέχει : Θέματα προσωπικού (προκηρύξεις, προσλήψεις, αποσπάσεις, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά κλπ.), περί τηλεφωνικών συνδέσεων, διοικητικά Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, ΕΣΔΔ, ΔΙΚΑΤΣΑ. Γ. Το τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού 1984-2004 (Φ51-Φ54) περιέχει προκηρύξεις ΑΣΕΠ και εκτός ΑΣΕΠ, κατάταξη εθελοντών στο στρατό ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, έγγραφα που αφορούν προσλήψεις σε διάφορες υπηρεσίες, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις, μεταπτυχιακά. Στους φακέλους Φ55-Φ59 περιέχεται εμπιστευτική αλληλογραφία (1919-1983) : α. Έλεγχοι και επιθεώρηση Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας, β. Υπαλληλικά θέματα, γ. (δράση κομμουνιστών, πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης - κοινωνικών φρονημάτων, συνέδρια), δ. θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, Στρατολογικά, θρησκευτικές αιρέσεις, εκλογικά, κομματικά, Διεθνείς Σχέσεις, Απόδημος Ελληνισμός, Επαναπατρισμός, Οικονομικά, Εκπαιδευτικά, Φοιτητικές εξορμήσεις, κοινωνική πρόνοια, συνδικαλιστικά σωματεία, εμπόριο, τουρισμός, δημόσια έργα, άδειες πωλητών, Υγειονομικά ζητήματα, μέσα ενημέρωσης, εορτές, τελετές, πολιτιστικά συνέδρια. Δ. Το τμήμα Αποκέντρωσης της πρώην Δ/νσης Εσωτερικών 1936-1995 (φ60-Φ107) περιέχει: έγγραφα σχετικά με εκλογές αιρετών Ν.Σ. (1979-1981), Οικονομικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συγκροτήσεις επιτροπών Νομαρχιακού Ταμείου, Κληροδοτήματα, Δωρεές Δημοσίου, Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας, Νομαρχιακές επιτροπές, συνεδριάσεις και πρακτικά Ν.Σ., εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ, υπηρεσιακά συμβούλια, κλείσιμο - θεώρηση διαχειριστικών βιβλίων, γραφείο επικοινωνίας και πληροφόρησης πολίτη, ΠΣΕΑ, ρύθμιση περουσιών πολιτικών προσφύγων, στέγαση σχολείων, έρανοι, πολιτιστικά, τουριστικά, συμβούλια-εκδηλώσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ίδρυση - μεταφορά φαρμακείων, εταιρεία προστασίας ανηλίκων - αποφυλακισθέντων Βέροιας, περιφερειακή ένωση κοινωνικού ελέγχου, διάφορα έγγραφα. Στους φακέλους 108-118 (1958-1980) περιέχονται : Βιβλίο επιδόσεως εγγράφων επί αποδείξει, βιβλίο αντιπροσώπων ξένων κρατών στο Νομό, βιβλίο εγκυκλίων Νομαρχίας, Ευρετήριο ΦΕΚ, Ευρετήρια περιεχομένου, της βιβλιοθήκης της Ν.Α. Ημαθίας, βιβλίο Μητρώου Αυτοκινήτων Ν. Ημαθίας, βιβλίο Μητρώου Αρρένων Ν. Ημαθίας, βιβλίο σωμματείων Ν. Ημαθίας, βιβλία Επιτροπής - Συμβουλίου Βιομηχανίας και μεταλλείων, βιβλία προσωπικού Δημοσίων Διοικητικών Αρχών Ν. Ημαθίας και 73 βιβλία.

Untitled

Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM027.01
 • Fonds

Τουριστική προβολή, μνημεία, ιμαρέτ Κομοτηνής.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρχείο Ξενοδοχείου "Δόρυσσα" (Σάμος)

 • Fonds
 • 1971-1988

Βιβλία: Καθολικόν, Ημερολόγιον, Πιστωτών - Χρεωστών, Κινήσεως πελατών, Ημερολόγια: εσόδων, αγορών, ταμείου, βιβλία, καταστάσεις μισθοδοσίας, βιβλία εισόδου, πρακτικά Δ. Σ.._
Φάκελοι: Σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων ξενοδοχείου '' Samos'', άδειες λειτουργίας - ονομασίας κτιρίου - διευθυντού κ.ά.. Θέατρο, κατασκευής προβλήτας, φάκελοι αυτοκινήτων ξενοδοχείου, φόροι, κεντρικό καθολικό και ισοζύγια. Λίγες φωτογραφίες, αρνητικά εκδόσεων, έντυπα βιβλία και φυλλάδια.

Ξενοδοχείο "Δόρυσσα" (Σάμος)

Συλλογή Ντύλλιας Τζαννέτου

 • GRGSA-YDR PRI048.01
 • Fonds
 • 1965-1966

Φωτοαντίγραφα της ημερήσιας τουριστικής εφημερίδας "Λαγουδέρα".

Τζαννέτου, Ντύλλια

Αρχείο Γραφείου Τουρισμού Σερρών

 • GRGSA-SER AUV007.02
 • Fonds
 • 1999 - 2006

1ο DVD: Οδοιπορικό στο νομό Σερρών (2006), 2ο DVD: Τουριστικός Οδηγός Σερρών (2006). 10 έντυπα εκδόσεις του Γραφείου (1999, 2006) με θέματα: Παραδοσιακοί οικισμοί, ιαματικός τουρισμός, Κυνηγετικός τουρισμός, Λαϊλιάς Σερρών, Λίμνη Κερκίνης, Σπήλαιο Αλιστράτης, Οι δρόμοι της ελιάς, Αμφίπολη Σερρών, Υγρότοπος Κερκίνης, Μοναστηριακός τουρισμός Σερρών.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Τουρισμού, Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Αρχείο Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GRGSA-KAR ADM014.01
 • Fonds

Ένα cd-rom της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Thessaly Tour Guide» και της Βουλής των Ελλήνων

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) Πειραιά

 • GRGSA-CSA- ADM386.01
 • Fonds
 • 1985-1992

Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει εισερχόμενη αλληλογραφία που αφορά στη δωρεά αίματος προς την Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας (6023), την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης (1058), τη λήψη μέτρων ασφαλείας για αλλοδαπούς στόχους (πρεσβείες, ιδρύματα κ.ά) για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης στη διάρκεια του Πολέμου στον Κόλπο το 1991 και μέτρα προστασίας για πολυκαταστήματα και καταστήματα/υποκαταστήματα Εθνικής Τράπεζας (1992), (1027), χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων (1021), λειτουργία λαϊκών αγορών (1014), θέματα τουριστικών λεωφορείων (2506) και φορτηγών. Υπάρχουν επίσης έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια αστυνομικών αυτοκινήτων, τουριστών και τις σχέσεις αστυνομικών με τοπικό πληθυσμό.

Untitled

Αρχείο Υπολιμεναρχείου (Υ/Λ) Σκιάθου

 • GRGSA-MAG ADM28.2
 • Fonds
 • 1985-1997

Φάκελοι: Δραστηριότητα Λιμενικών Αρχών, Παροχές διάφορες από ΝΑΤ, Αλληλογραφία με ΝΑΤ επί διαφόρων θεμάτων, Διάφορα θέματα παροχών, Κίνηση κρουαζιερόπλοιων, Μεταφορά ασθενών, Δελτία συμβάντων Λ/Σ, Διάθεση μέσων αναψυχής από ξενοδοχειακές μονάδες, Καταγγελίες διάφορες, Κυρώσεις, Εντοπισμός σκαφών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Κίνηση ακτοπλοϊκή - πορθμιακή, Επιβάτες.

Untitled

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Γλώσσας Σκοπέλου

 • GRGSA-MAG ADM30.4
 • Fonds
 • 2002-2009

Φάκελοι: ΔΘΣ - Αναφορές καταπλόων πλοίων, ΔΘΣ – Στατιστικά, ΔΛΑ – Διαδικασία επιβολής προστίμου, ΔΛΑ – Ναυτιλιακά σκάφη – όμιλοι, ΔΛΑ – Απεργιακές κινητοποιήσεις, ΔΛΑ – Θαλάσσια λουτρά – λουόμενοι, ΔΛΑ – Θαλάσσια μέσα αναψυχής, ΔΛΑ – Αλιευτικές Επιθεωρήσεις, ΔΛΑ – Αναζητήσεις πλοίων, ΔΛΑ – Δελτία συμβάντων.

Untitled

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγ. Ιωάννη Μουρεσίου

 • GRGSA-MAG ADM46.4
 • Fonds
 • 2006-2008

Φάκελοι: Βλάβες, επισκευές, αναλώσιμα, τριμηνιαίες εκθέσεις επιθεώρησης χερσαίου μέσου, Δελτία αλιευτικής δραστηριότητας, αλιευτικές επιθεωρήσεις, ημερολόγια αλιείας, δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Α/Κ, διαβίβαση αποφάσεων, Έγγραφα διάφορα, Αλληλογραφία λεμβολογίων και χορήγηση στοιχείων ΔΕΚΠΑ, Αιτήσεις για ερασιτεχνική άδεια αλιείας και αποστολή αιτήσεων, Διακίνηση αλληλογραφίας, Χορήγηση αδειών, Δραστηριοποίηση επιβατηγών – τουριστικών.

Untitled

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.1
 • Fonds
 • 1958-1990

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Τουριστικής Αστυνομίας (τουριστικά σκάφη, καταστάσεις επιβατών και πληρώματος δικαιολογητικά ναυλοσυμφώνων),
(β) Γραφείου Ναυτολογίας (στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών, άνεργοι ναυτικοί, προαναγγελίες βολών και πυρών κ.λπ.),
(γ) Γραφείου Επιστασίας (Αλληλογραφία),
(δ) Γραφείου Απογραφής (τριμηνιαία δικαιολογητικά ιατρών),
(ε) Γραφείου ΝΑΤ (συνταξιοδοτικά, δικαιολογητικά, μετακινήσεις κ.λπ.),
(στ) Γραφείου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (επιθεωρήσεις πλοίων, δελτία θυέλλης κ.λπ.),
(ζ) Γραφείου Διαχείρισης (μισθολογικά θέματα, δικαιολογητικά πλοηγικών δικαιωμάτων)

Untitled

Συλλογή Δημητρίου Βέντζα

 • GRGSA-MAG COL51.2
 • Fonds
 • 1926-1992

Βιβλιάριο Ταμιευτηρίου, Ιατρόσημα, επιστολές, ψηφοδέλτια κομμάτων, γραμματόσημα, τραπεζογραμμάτιο, τρίπτυχο ενημερωτικό, κόλλα αλληλογραφίας και φάκελος με το λογότυπο του Ξενοδοχείου «Παλλάς» του Βόλου, κάρτα διαφημιστική του Ξενοδοχείου «Ιωλκός» του Βόλου, ενημερωτικό έγγραφο του Ξενοδοχείου «Ξενία» του Βόλου, ευχετήριες κάρτες, ημερολόγια τσέπης, φύλλα της εφημερίδας «Γεωργικά Νέα», βιβλίο με τον κανονισμό του Ιδιωτικού Ναυτικού Γυμνασίου (Διδακτηρίου – Οικοτροφείου) «Ο Νηρεύς», τεύχος του περιοδικού «Η Αφή των Τυφλών», βιβλίο γενικών οδηγιών ανωτέρων σπουδών της «Ακαδημίας Θεωρητικών και Θετικών Επιστημών Δημ. Α. Τσίκα» ακαδημαϊκό έτος 1935-1936, τουριστικός οδηγός Μαγνησίας, διαφημιστικό φυλλάδιο – οδηγός για κρουαζιέρα στην Ιταλία (στα αγγλικά), έντυπα, τιμολόγια, προσκλήσεις του 1957.

Untitled

Αρχείο Ναυτιλιακής Εταιρείας Στ. Χατζησταματίου «Αργώ»

 • GRGSA-MAG BUS17
 • Fonds
 • 1968-1986

Σχεδιαγράμματα (κατόψεις), λίστες επιβίβασης, αποβιβάσεις πληρώματος, ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεγραφήματα, φορτωτικές, δηλώσεις φορτίου, λίστες πληρώματος, λίστες εμπορευμάτων, λίστες οχημάτων των κάτωθι πλοίων: AGGELIKI 2, FALSTER, SCANDINAVIA, ZENOBIA, SEA SPEED MASTER, RAED, DEVGRO, RAED B, TAREK B,SOL GEORGIOS, TAREK, M/V ALEXANDRA NORO HAVEN, M/V ASTRO, ΜΥΤΙΚΑΣ (Κύπρος).
Αλληλογραφία (προσωπική + εταιρική), διαφημιστικά, τουριστικά φυλλάδια, έντυπα, φαγητά και συνταγές μαγειρικής, οικονομικά στοιχεία, καταστατικό ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας Στυλ. Χατζησταματίου και Σια, φάκελος με γραμματόσημα, διαλυτικό ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας και δήλωση αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών).

Οικονομικά στοιχεία:
Ισοζύγια "ΑΡΓΩ International Ε.Π.Ε.". Μισθοδοσίες, συμβάσεις, απολύσεις, προσλήψεις προσωπικού. Ασφαλιστήριο αυτοκινήτων, εκκαθαρίσεις ταξιδιών (NORDE), αποδείξεις ΟΤΕ - ΔΕΗ, αποδείξεις, τιμολόγια, αλληλογραφία εισερχόμενη της Argo Agencies (από Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από Argo International - Πειραιάς), αλληλογραφία εξερχόμενη (Argo Agencies προς Λιμενικό Ταμείο Βόλου), δηλώσεις και βεβαιώσεις στην εφορία, καταστάσεις διακινηθέντων αυτοκινήτων προς Συρία, NAMCO HYNGAROCAMION YUGO AFFAIR (επιστολές, τηλεγραφήματα, ειδοποιήσεις, προσκλητήριον γάμου).

Έγγραφα:
Επιστολές - τηλεγραφήματα, διαφημιστικά φυλλάδια, κάτοψη χώρου συναρμολογήσεως σκαφών, απόκομμα εφημερίδας. Έγγραφα ARGO PIRAEYS ΕΠΕ (ενημερωτικά,τηλεγραφήματα, ισολογισμοί, συμβόλαιο σύστασης εταιρείας). Φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (αντίγραφα), αποδείξεις. Απογραφή. Τηλεγραφήματα, τιμολόγια, έντυπο Annual report Bilspedition, φάκελος Μαρίας Σιδερά. Έγγραφα General, έγγραφα της Argo London (προς τη National Westmister Bank). Ασφαλιστήριο, αλληλογραφία Argo Groupage, τιμολόγια-αποδείξεις, διαγράμματα, πιστοποιητικό από Δημοκρατία Παναμά για το TAREK B. Καταστατικό "Αργώ Ε.Π.Ε." (αρ. 13161, συμβολ. Κων/νος Ι. Κλαψόπουλος), συμφωνητικό μισθώσεως, Φ.Ε.Κ., ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως, επιστολές, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές προς την Αργώ περί επιδόσεως δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος. Μπλοκ εντολής αγοράς υλικών, μπλοκ αλληλογραφίας, παρουσιολόγιο προσωπικού, έντυπα - περιοδικά - ενημερωτικά έγγραφα, ζώνη ναυτιλιακή - ταμπέλα Argo Holidays ltd.

Untitled

Ιατρίδη και Μπουστίντουι, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 27/00, 15/98
 • Fonds
 • 1883-2009

Υπο-αρχείο Βασίλειου Ιατρίδη (2 φάκελοι, 1883-1921): Εκθέσεις επιθεωρήσεων, ημερολόγια και αναφορές δασκάλων, πρακτικά εκπαιδευτικών συνεδρίων, φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων, εγκύκλιοι που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία του Βασίλειου Ιατρίδη. Το υλικό αναφέρεται στις συνθήκες εκπαίδευσης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών, κατάσταση κτηρίων, μέθοδοι διδασκαλίας κ.λπ.) στις περιφέρειες Ηλείας, Λακωνίας, Κέρκυρας, Παραμυθίας, Τρικάλων, Αιτωλοακαρνανίας (1902-1921) και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων στην περιφέρεια Φωκίδας, το Αγρίνιο, τη Ναύπακτο και τα Καλάβρυτα (1906-1919). Περιλαμβάνεται επίσης προσωπική αλληλογραφία (1902-1921).

Υπο-αρχείο Μίλτωνος Ιατρίδη (7 φάκελοι, 1928-1979): Υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία, αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων, σημειώσεις παραδόσεων μαθημάτων, αποδείξεις, φωτογραφίες και υπομνήματα, σχετικά με την υπηρεσία του στο Ναυτικό πριν τον πόλεμο του 1940, τη δράση του ως κυβερνήτη του «Παπανικολής», την υπηρεσία του ως διοικητή υποβρυχίων της Ναυτικής Βάσης Βηρυτού και διοικητή Αρχιπελάγους (1944,1945), ανώτερου διοικητή στολίσκου Β. Αιγαίου (1947), διοικητή της Ναυτικής Ακαδημίας (κυρίως παραδόσεις μαθημάτων) (1947-1948), την υπηρεσία του στις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά (1945-1946), την αποστολή του στην Ιταλία, το ζήτημα της προαγωγής του και τις τιμητικές εκδηλώσεις μετά το θάνατό του (αποκαλυπτήρια προτομών στην Κόρινθο, 1960 και τον Πύργο, 1962) κ.ά.

Υπο-αρχείο Ανδρέα Ιατρίδη (2 φάκελοι, 1928-1967): Στον πρώτο φάκελο περιλαμβάνονται: αλληλογραφία (εμπορική και προσωπική), εκθέσεις, εγκύκλιοι, κανονισμοί εργασίας, αποδείξεις, διαφημιστικά φυλλάδια, συμβολαιογραφικά έγγραφα, φωτογραφίες, κ.ά. Αφορούν την οργάνωση της A.E.G. και του συγκροτήματος Μποδοσάκη (κυρίως την Υπηρεσία Προμηθειών Ειδών Διατροφής, την Οργάνωση Υπηρεσίας Προνοίας και Νοσηλευτικής Περιθάλψεως, την τροφοδοσία των εργαζομένων κ.ά.), την προσπάθεια για δημιουργία εμπορικού δικτύου της “Ηλεκτρομεταλλουργικής” στην επαρχία, την εργασία του στον “Καραγιάννη”, τις συνεννοήσεις του με τους Κώστα Μιχαηλίδη, Κυριάκο Λιακόπουλο και τον Reibnitz για την αντιπροσώπευση γερμανικών και γενικότερα ξένων εμπορικών οίκων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία με τη σύζυγο του Deter, για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του άνδρα της. Ο δεύτερος φάκελος περιέχει σειρά 10 αριθμημένων σημειωματαρίων (λείπει το υπ’ αριθμ. 8) (1951-1967), βιβλιάρια καταθέσεων και δελτία ιματισμού (1933 -1935).

Υπο-αρχείο Ιουλίας Ιατρίδη (18 φάκελοι, 1910-1994): Περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα έργων και σχεδιασμάτων της, δακτυλόγραφα μεταφράσεων ισπανικής λογοτεχνίας (θέατρο, πεζογραφία, δοκίμιο), αλληλογραφία και προσωπικά τεκμήρια (1922-1994).

Υπο-αρχείο Βασίλειου Ιατρίδη (3 φάκελοι, 1961-1973): Περιλαμβάνει αλληλογραφία, υπομνήματα και σημειώματα, σχεδιαγράμματα, πίνακες εξόδων, απολογισμούς, φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι) σχετικά με την υπηρεσία του Βασίλειου Ιατρίδη στον Ε.Ο.Τ. Αφορούν την εκμετάλλευση των Ξενία, την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής, τη σύνταξη και αποστολή τουριστικών φυλλαδίων και χαρτών -γενικότερα τη διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό-, τις προβλέψεις για την τουριστική κίνηση από την Μεγάλη Βρετανία προς την Ελλάδα κ.ά. Πληροφορίες αντλούνται επίσης για τη διοικητική διάρθρωση και τα οικονομικά του Ε.Ο.Τ. (1961-1973).

Υπο-αρχείο Ιωσήφ Μπουστίντουι (2 αρχειακά κουτιά και 1 κιβώτιο, 1895-1986): Τεκμήρια και δημοσιεύματα από την καλλιτεχνική σταδιοδρομία του Ι. Μπουστίντουι ως βιολιστή, καθηγητή μουσικής και διευθυντή ορχήστρας, αλληλογραφία και προσωπικά.

Υπο-αρχείο Μαρίας Πωπ (5 αρχειακά κουτιά και 1 κιβώτιο, 1925-2009): Τεκμήρια (προσκλήσεις, δελτία τύπου, κατάλογοι έργων, εντυπώσεις επισκεπτών, δημοσιεύματα, κριτικές) από τις ατομικές και ομαδικές εκθέσεις της ζωγράφου Μαρίας Πωπ, αλληλογραφία, προσωπικά, έργα ζωγραφικής.

Ιατρίδης, Βασίλειος

Αρχείο Ευάγγελου Κασσαβέτη

 • GRGSA-ARK PRI33.1
 • Fonds
 • 1993 - 2011

Αφίσες πολιτιστικού, πολιτικού και τουριστικού περιεχομένου από την Τρίπολη & την Αρκαδία

Κασσαβέτης, Ευάγγελος

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 10
 • 1929-1984

Φάκελοι σχεδίου πόλεως Ελευθερούπολης, φάκελοι ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης, φάκελοι έργων: «Λέσχη Πραβίου», τουριστική διαμόρφωση πλατειών, κατασκευή παιδικού σταθμού.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Γραφείου Τουρισμού Σερρών

 • GRGSA-SER AUV007.01
 • Fonds
 • 1999 - 2000

Τουριστικός οδηγός και διαφήμιση Νομού Σερρών.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Τουρισμού, Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Συλλογή Φ. Ρόδα - Α. Απειρανθίτη

 • GRGSA-NAX COL.17
 • Fonds
 • 1952-2000

Φωτογραφίες-ανατυπώσεις γκραβούρων, τουριστικά-διαφημιστικά φυλλάδια, έντυπα και κάρτες τοπικών φορέων (1954-2000), προσκλήσεις-προγράμματα εκδηλώσεων και συνεδρίων (1952-1998), εκλογικό υλικό (1982-1996), Ελληνική Εταιρεία (1972-1976), έντυπα και φυλλάδια άλλων αρχείων (1990-2000), έγγραφα Δήμου Νάξου, ταινία Σ. Τατασόπουλου-Ν. Σφυρόερα, 1952 "Μαύρη Γη"

Untitled

Αρχείο Ε.Ο.Τ.

 • GRGSA-MAG ADM57
 • Fonds
 • 1978-1989

Φάκελος: με 44 τεκμήρια, ομιλίες (Κοντογεώργη, Υπουργού επί σχέσεων μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ιωάννη Πεσματζόγλου, Ν. Μάρτη, Υπουργού Βορείου Ελλάδος), Τόμοι Πρακτικών.

Untitled

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.27
 • Fonds
 • 1994-2014

Φάκελοι με δελτία ναυτιλιακής κίνησης, δελτία ελέγχου απόπλου και κατάπλου τουριστικών σκαφών, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, ναυλοσύμφωνα, δελτία ελέγχου επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, φύλλα αστυνομικού ελέγχου (ΦΑΕ) επικίνδυνων φορτίων, αναφορές για διακομιδές ασθενών, τραπεζοκαθίσματα, παραβάσεις περί απαγόρευσης καπνίσματος, έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δρομολόγια πλοίων, συγκροτήσεις επιτροπών, ποινές, αποζημιώσεις, επιμορφωτικά προγράμματα, γενική αλληλογραφία

Untitled

Αρχεία Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

 • GRGSA-CSA- ADM342.02
 • Fonds
 • 1972-2004

Αρχεία Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας και Αστυνομικών Τμημάτων που παραδόθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. 1) Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, Γραφείο Επιχειρήσεων: Μέτρα τάξης για την επίσκεψη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Πούτιν στην Ελλάδα 2) Αστυνομικό Τμήμα Νέας Χαλκηδόνας Διάφορα βιβλία: αστυνομικών αδειών, επισκέψεων κρατουμένων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών και καταστημάτων κατοχής και εμπορείας εκρηκτικών υλών- όπλων και μαχαιρών, συνεργείων, αποφάσεων διοικητικών ποινών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εξαφανιζομένων κ.ά. 3) Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης Υπηρεσιακά βιβλία που αφορούν τις αρμοδιότητες της αγορανομίας, του τουρισμού, επισκέψεων – επιθεωρήσεων, εκτέλεση διοικητικών αποφάσεων. 4) Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου Φάκελος με θέμα φύλαξη οικιών Υπουργών και άλλων επισήμων.

Untitled

Βελουδίου, Μαρίκα

 • GR ELIA-MIET A.E 4/00
 • Fonds
 • 1960-1998

Βιογραφικά της Μαρίκας Βελουδίου, ομιλίες για τη ζωή και τη δουλειά της σε τιμητικές εκδηλώσεις, αφιερώματα ελληνικών και ξένων εντύπων, φωτογραφίες της (1967-1988). Κείμενα ξεναγήσεων και ποικίλες πληροφορίες που χρησίμευαν για την πλαισίωσή τους, κυρίως στη γερμανική γλώσσα. Αλληλογραφία που περιλαμβάνει επιστολές στη γερμανική γλώσσα της Μαρίκας Βελουδίου προς τη Δωροθέα Landt, (1960, 1977-1989), επιστολές διαφόρων προς τη Δωροθέα Landt (1981-1990), επιστολές της Σοφίας Δέδε-Αργυροπούλου προς την ίδια παραλήπτρια και απάντηση της τελευταίας (1981-1998), επιστολές προς Ελένη και Σοφία (;) Δέδε (1976-1983).

Βελουδίου, Μαρίκα

Συλλογή Ντύλλιας Τζαννέτου

 • GRGSA-YDR PRI048.02
 • Fonds
 • 1964-1966

108 ασπρόμαυρες φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές στην Ύδρα, 3 κύλινδροι με αρνητικά των φωτογραφιών και 20 φωτογραφίες που απεικονίζουν σημαντικές προσωπικότητες στον όμιλο ''Λαγουδέρα''.

Τζαννέτου, Ντύλλια

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας

 • GRGSA-EUR ADM002.05
 • Fonds
 • 2006

Βιντεοσκοπημένο υλικό από Β΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Ευρυτάνων με θέμα «Πολιτισμός – Τουρισμός, Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της Ευρυτανίας». Καρπενήσι, 15-17 Ιουνίου 2005

Untitled

Παπαστόφας, Σωτήριος (Έτος Αποδήμου Ελληνισμού)

 • GR ELIA-MIET A.E. 42/98
 • Fonds
 • 1950-1952

Το αρχείο περιέχει εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπηρεσίας και του Παπαστόφα, πρακτικά των επιτροπών Ξενίας και Εκδρομών και αλληλογραφία. Από το υλικό αντλούμε πληροφορίες για τα οργανωτικά της υπηρεσίας, την προσπάθεια οργάνωσης τουριστικής υποδομής στη χώρα, τις σχέσεις των αποδήμων με την Ελλάδα και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία.

Παπαστόφας, Σωτήριος

"Guide officiel des Communications de Grece, service d' ete 1915" (Κ223)

 • GRGSA-CA- PRI071.01
 • Fonds
 • 1915

Guide officiel des Communications de Grece, service d' ete 1915 (έκδοση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Γραφείο Τουρισμού. Τυπογραφείο Μ. Μαντζεβελάκη).

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γραφείο Τουρισμού

Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμαμτισμού

 • GRGSA-ROD ADM028.01
 • Fonds
 • 1993-2000

Ανέγερση Ανθίμειου Εκκλησιαστικού Πολιτιστικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, ανάδειξη ιστορικών μνημείων ορεινής Ροδόπης, Κέντρο Πολιτισμικής Παράδοσης Θράκης, αναστήλωση Ιμαρέτ, πολιτιστικοί σύλλογοι, αποκατάσταση καπναποθήκης Ξάνθης, Σύλλογος Φίλων Μουσικής Καβάλας, παραδοσιακό αρχοντικό στη Μαρώνεια, αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης, πολιτιστική προβολή Δράμας κ.ά.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρχείο Γεωργίου Χριστοδούλου

 • GR HESG-NHM/1981/6-3
 • Fonds
 • 1929-1968

Υλικό συλλεχθέν κατά τη δραστηριότητα του Γεωργίου Χριστοδούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών ως διπλωμάτη: εκθέσεις περί αρχείων, περί του τουρισμού, περί αποστολής δεμάτων, περί νήσων Ίμβρου και Τενέδου, περί οικονομικής κατάστασης Αγ. Σαράντα, σημειώματα, προγράμματα τελετών, διαταγές, επιστολές, οδηγίες προς υπαλλήλους Δωδεκανήσων κ.ά.

Χριστοδούλου, Γεώργιος

Αρχείο Κοινότητας Μαρώνειας

 • GRGSA-ROD MUN009.01
 • Fonds
 • 1949-1984

Δημοτολόγια, μητρώο, οικονομικά κοινότητας, κτηματολόγιο, βουλευτικές εκλογές, τουρισμός, γεωργία, καπνοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, μετανάστευση, τουρισμός.

Κοινότητα Μαρώνειας

Αρχείο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

 • GRGSA-KER ADM.21.1
 • Fonds
 • 1961-2008

Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Αποκόμματα εφημερίδων, Δελτία εξαγωγής τουριστικών φυλλαδίων, πληροφοριακό υλικό και γενικά υλικό σχετικά με την λειτουργία Επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τομέα του Τουρισμού, λειτουργικά Θέματα της Π.Υ.Τ. Ιονίων Νήσων.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

Αρχείο Α΄ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου

 • GRGSA-MAG ADM25.12
 • Fonds
 • 2004-2012

Φάκελοι: Κατάπλοι Κρουαζιερόπλοιων, Παρακολούθηση Άνεργων Ναυτικών, Εβδομαδιαία Σήματα Ανεργίας, Κινήσεις ΠΛΣ -169, Φάκελος σχεδιασμού και ανάπτυξης Θαλάσσιων συγκοινωνιών, Φάκελος θαλάσσιου τουρισμού, Θέματα ΗΣΚΘΕΑ και καταγραφής επιβατών, Φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, Φάκελος Ναυλολογίου – Χρηματοδοτούμενων Γραμμών Δικτύου.

Untitled