Αρχείο ADM386.01 - Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) Πειραιά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM386.01

Τίτλος

Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) Πειραιά

Ημερομηνία(ες)

  • 1985-1992 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (45 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

1984: Π.Δ. 582 20/21 Δεκεμβρίου (ΦΕΚ Α΄ 208) «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» : Πρόβλεψη ότι σε κάθε νομό συστήνεται Αστυνομική Διεύθυνση.
1987: Π.Δ. 95 9/27 Απριλίου 1987 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις»
1992: ΠΔ.198 27 Μαΐου /5 Ιουνίου 1992 (ΦΕΚ Α’ 92) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις.»
1993: Π.Δ. 328/1993 4/26 Αυγούστου 1993 (ΦΕΚ Α΄ 140) «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής»
Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, το 1984 με το ΠΔ 582/1984 (άρθρο 85) συστάθηκε Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (ΤΟΤΑ) σε κεντρικό επίπεδο στη Διεύθυνση Τροχαίας της ΓΑΔΑ (μετέπειτα Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής) με αρμοδιότητα την προανάκριση για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. Με το ΠΔ 95/1987 (άρθρο 20) το ΤΟΤΑ, που λειτουργούσε κεντρικά στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, καταργήθηκε και συστάθηκαν δύο ΤΟΤΑ στην Αθήνα και τον Πειραιά. Η τοπική αρμοδιότητα του ΤΟΤΑ Πειραιά εκτεινόταν στην περιφέρεια των Τμημάτων Τροχαίας Πειραιά και Κορυδαλλού. Το 1993 με το ΠΔ 328/1993 (άρθρο 2) η τοπική αρμοδιότητα του ΤΟΤΑ Πειραιά επεκτάθηκε και στο Σταθμό Τροχαίας Περάματος.
Η διάρθρωση των ΤΟΤΑ Αθήνας και Πειραιά οριζόταν ως εξής
α) Γραφείο Γραμματείας.
β) Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων

Το Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων ενεργεί τις προανακρίσεις για τα οδικά τροχαία ατυχήματα στην περιοχή του Τμήματος, καθώς και για κάθε ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται αυτοκινούμενα οχήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο ή τρόπο κίνησής τους.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (2012-), Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)
Ημερομηνία εισαγωγής: 2002-06-12
ΑΒΕ: 1195

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει εισερχόμενη αλληλογραφία που αφορά στη δωρεά αίματος προς την Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας (6023), την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης (1058), τη λήψη μέτρων ασφαλείας για αλλοδαπούς στόχους (πρεσβείες, ιδρύματα κ.ά) για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης στη διάρκεια του Πολέμου στον Κόλπο το 1991 και μέτρα προστασίας για πολυκαταστήματα και καταστήματα/υποκαταστήματα Εθνικής Τράπεζας (1992), (1027), χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων (1021), λειτουργία λαϊκών αγορών (1014), θέματα τουριστικών λεωφορείων (2506) και φορτηγών. Υπάρχουν επίσης έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια αστυνομικών αυτοκινήτων, τουριστών και τις σχέσεις αστυνομικών με τοπικό πληθυσμό.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Τα έγγραφα του αρχείου διαθέτουν αύξουσα αρίθμηση, όχι συνεχόμενη. Όπως έχουν αρχειοθετηθεί αριθμημένα φαίνεται ότι η βασική αρχή είναι οι υποθέσεις που αναφέρονται και οι αντίστοιχοι αριθμοί στο ταξινομικό σύστημα εγγράφων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η ταξινόμηση αυτή δεν άλλαξε, όμως, ομαδοποιήθηκαν σε δίφυλλα τα έγγραφα που αφορούν τις υποθέσεις : 6023 (Τράπεζα Αίματος Ελληνικής Αστυνομίας), 1058 (αντιμετώπιση ηχορύπανσης), 1027 (μέτρα προστασίας από τρομοκρατικές ενέργειες και ληστείες), 1021 χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων, 1014 (θέματα λαϊκών αγορών), 2506 (τουριστικά λεωφορεία), φορτηγά. Στο ενδιάμεσο αφέθηκαν, εκτός διφύλλων, τέσσερα έγγραφα από διάφορους κωδικούς.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Το αρχείο έχει τοποθετηθεί στο ίδιο κυτίο με αρχεία μικρού μεγέθους που προέρχονται από υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. Συγκεκριμένα, στο ίδιο κυτίο περιέχονται τα αρχεία:
ΑΒΕ 1195: ΓΑΔΑ, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίων Οδικών Ατυχημάτων Πειραιά
ΑΒΕ 1221: ΓΑΔΑ, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
ΑΒΕ 1825: ΓΑΔΑ (Επιτελείο), Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Δεκέμβριος 2011

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Πεδίο Πρόσκτησης