Αστυνομία - Οχήματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Οχήματα

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Οχήματα

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Οχήματα

6 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Οχήματα

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Σαρωνίδας

 • GRGSA-CA- ADM425.01
 • Αρχείο
 • 1970-2009

Αρχείο του Αστυνομικού Σταθμού Σαρωνίδας: Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, αιτήσεις δικαστικών αρχών και δημοσίων φορέων, οικοδομές, υπηρεσιακά οχήματα, τροχαία, νομοθεσία δημοσίων θεαμάτων, εκλογές. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την περίοδο που λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής.

Αστυνομικός Σταθμός Σαρωνίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM379.03
 • Αρχείο
 • 2005-2008

Ημερήσια δελτία εγγραφής συμβάντων οχημάτων (περιπολικών και ομάδας Ζ).

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής

Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM379.02
 • Αρχείο
 • 2000

Ημερήσια δελτία εγγραφής συμβάντων οχημάτων (Η.Δ.Ο.), του μηνός Ιουλίου 2000.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής

Αρχείο Τμήματος Μεταφορικών Μέσων Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

 • GRGSA-CA- ADM235.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1992

Φάκελοι οχημάτων που κρίθηκαν ως Πέραν Οικονομικής Εκμεταλλεύσεως. Τα έγγραφα παρήχθησαν όταν ο τίτλος του Τμήματος ήταν Τμήμα 2ο Οχημάτων και ανήκε στην Διεύθυνση Τεχνικών.

Ελληνική Αστυνομία, Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Τεχνικών, Τμήμα 2ο Οχημάτων

Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM386.01
 • Αρχείο
 • 1985-1992

Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει εισερχόμενη αλληλογραφία που αφορά στη δωρεά αίματος προς την Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας (6023), την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης (1058), τη λήψη μέτρων ασφαλείας για αλλοδαπούς στόχους (πρεσβείες, ιδρύματα κ.ά) για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης στη διάρκεια του Πολέμου στον Κόλπο το 1991 και μέτρα προστασίας για πολυκαταστήματα και καταστήματα/υποκαταστήματα Εθνικής Τράπεζας (1992), (1027), χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων (1021), λειτουργία λαϊκών αγορών (1014), θέματα τουριστικών λεωφορείων (2506) και φορτηγών. Υπάρχουν επίσης έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια αστυνομικών αυτοκινήτων, τουριστών και τις σχέσεις αστυνομικών με τοπικό πληθυσμό.

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (ΤΟΤΑ) Πειραιά