Αστυνομία - Οικονομική διαχείριση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Οικονομική διαχείριση

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Οικονομική διαχείριση

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Οικονομική διαχείριση

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Οικονομική διαχείριση

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού της ΕΛΑΣ

  • GRGSA-CA- ADM358.02
  • Αρχείο
  • 1984-1997

Οπλισμός αγροφυλάκων, διεθνής αστυνομική συνεργασία (βοήθεια στην Αλβανία), εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού, θεματολόγιο ΕΛ.ΑΣ., τροφοδοσία κρατουμένων, δαπάνες τροφοδοσίας πολιτικών φυγάδων και προσφύγων (Κούρδοι), οικονομική διαχείριση (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί), χορήγηση υλικών, εφοδίων.

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο, Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, Τμήμα 1ο Αξιωματικών

Αρχείο Τμήματος Διοικητικού Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας

  • GRGSA-CA- ADM382.01
  • Αρχείο
  • 1970-1996

Λήψη μέτρων τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις, πειθαρχικές υποθέσεις, άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Προμήθεια υλικών- εξοπλισμός. Σύνταγμα χωροφυλακής Αθηνών, διαχείριση χρηματικού.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικού