Αστυνομία - Πειθαρχικές υποθέσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Πειθαρχικές υποθέσεις

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Πειθαρχικές υποθέσεις

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Πειθαρχικές υποθέσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Πειθαρχικές υποθέσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Διοικητικού Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας

  • GRGSA-CA- ADM382.01
  • Αρχείο
  • 1970-1996

Λήψη μέτρων τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις, πειθαρχικές υποθέσεις, άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Προμήθεια υλικών- εξοπλισμός. Σύνταγμα χωροφυλακής Αθηνών, διαχείριση χρηματικού.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικού