Αστυνομία - Οπλισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Οπλισμός

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Οπλισμός

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Οπλισμός

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Οπλισμός

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Μεταφορικών Μέσων Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

  • GRGSA-CA- ADM235.01
  • Αρχείο
  • 1973 - 1992

Φάκελοι οχημάτων που κρίθηκαν ως Πέραν Οικονομικής Εκμεταλλεύσεως. Τα έγγραφα παρήχθησαν όταν ο τίτλος του Τμήματος ήταν Τμήμα 2ο Οχημάτων και ανήκε στην Διεύθυνση Τεχνικών.

Ελληνική Αστυνομία, Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Τεχνικών, Τμήμα 2ο Οχημάτων

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας

  • GRGSA-CA- ADM489.01
  • Αρχείο
  • 1970-1985

Φάκελοι που αφορούν καταστάσεις οπλισμού, υπηρεσία περιπολικών, μέτρα τροχαίας σε εθνικές εορτές, μισθοδοτικά δαπάνες, προμήθειες, οργάνωση κ.ά. Θέματα (θεματολόγιο Χωροφυλακής): 200, 400, 700, 800.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας